Aandelen: een korte inleiding

Aandelen zijn eigenlijk gewoon een symbool voor een deel van het kapitaal van een bedrijf. Een aandeelhouder is altijd mede-eigenaar van een onderneming. Op aandelen staat geen vaste looptijd, dit in tegenstelling tot obligaties. De waarde van een aandeel hangt af van de wet van vraag en aanbod.

Aandelen worden uitgegeven bij de oprichting van een nieuwe vennootschap of bij een kapitaalverhoging. De uitgever van de aandelen of de emittent verbindt zich er niet toe de aandelen later terug te kopen. De waarde van de aandelen kan altijd stijgen of dalen.

Aandelen zijn eigenlijk altijd risicokapitaal. Ze hebben betrekking op het eigen vermogen (bezittingen verminderd met de schulden) van een onderneming. De vergoeding van een aandeel is een dividend. Aandeelhouders kunnen een dividend ontvangen wanneer het bedrijf winst maakt. De waarde daarvan hangt af van de hoeveelheid winst die de onderneming wilt uitkeren. Dat laatste wordt de pay-out ratio genoemd.

Als de onderneming een deel van de winst uitkeert, hebben de aandeelhouders sowieso recht op een deel daarin of het dividend. Als het bedrijf beslist een deel van het eigen vermogen uit te keren, noemen we dat een bonus.

Als aandeelhouder kun je nooit de uitkering van je aandelen opeisen. Je kunt je aandelen enkel verkopen op de secundaire markt. Aandelen zijn altijd overdraagbaar. Soms moet de verkoop van aandelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kun je als aandeelhouder verplicht worden je aandelen te verkopen aan de andere aandeelhouders.

Dit bericht is gepost op 4 maart 2008 om 17:16 uur en is geplaatst in Beleggen en investeren.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels:
© 2023 · financieleinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.