Tag

Wanneer moet je je aandelen verkopen?

Als je aandelen het goed doen, zul je je waarschijnlijk afvragen of je ze moet verkopen met de zekerheid winst te maken of afwachten of ze nog verder zullen stijgen. Een vraag die veel beleggers zich stellen is: wanneer is de tijd rijp om mijn aandelen te verkopen?

Wanneer verkopen?

Als er iets scheelt met de winst, schulden of kasstroom van een bedrijf, betekent dat vaak dat er iets veranderd is en de prijs van het aandeel negatief zal beïnvloeden. Wacht niet tot het helemaal verkeerd loopt, maar verkoop op het juiste moment, wanneer je nog steeds veel winst maakt.Veel beleggers leggen een minimumprijs vast voor hun aandelen. Als deze dan beneden een bepaalde prijs zakken, verkopen ze ze.

Op dezelfde manier kan je ook een maximumprijs vaststellen.De achterliggende reden is dat je bang bent dat het aandeel zijn marktprijs niet kan handhaven en dat het kleinste beetje slecht nieuws het aandeel al kan doen kelderen.Als bedrijven hun dividenden sterk verminderen of zelfs helemaal niet meer uitkeren, kan je je ernstig vragen beginnen stellen. Beperkte dividenden wijzen vaak op financiële problemen.

Verkoopsstrategieën

Let op voor hypes. Als een van jouw aandelen veel in de media komt, kan je misschien eens overwegen het te verkopen. De aandacht zal namelijk veel onervaren beleggers aantrekken die de waarde doen stijgen maar de markt evengoed doen instorten als de hype uitsterft. Handel voor het te laat is!Let op de groei. Aandelen ‘groeien’ langzaam. Wanneer ze stoppen met groeien of de groei vertraagt, is het tijd om te verkopen. De markt is niet zo vriendelijk voor aandelen die hun groei niet kunnen handhaven.

Verdeel. Als je aandeel veel winst maakt, denk er dan eens over een deel te verkopen en de rest te laten ‘groeien’. Op deze manier kan je je winst al verzilveren en tegelijkertijd nog meer winst maken.Zoek je heil ergens anders. Denk eraan, er zijn genoeg andere aandelen die misschien wel meer mogelijkheden bieden en waar minder risico bij komt kijken.

Tags , , ,

Enkele tips voor een vlotte kennismaking met de beurs

Je hebt ze wellicht al gehoord, die straffe verhalen over snel en eenvoudig gigantisch veel geld verdienen op de beurs. En je gelooft ze, net als iedereen, wellicht graag. Welnu, de realiteit is ietwat anders. Veel geld verdienen op de beurs is niet onmogelijk, maar meestal is dit niet zo eenvoudig zoals men in dergelijke verhalen beweert. Hoe de beurs dan wel bespelen? We geven je als beginnende beursgoeroe alvast enkele tips.

Tips

Er bestaat een ongelooflijk groot aanbod aan boeken, clubs, websites en andere adviesverleners voor beginnende beursspelers. Je zou dus als het ware bijna denken dat het met behulp van al dit advies niet mis kán gaan. Toch neem je dit advies best met een grove korrel zout. Het advies is namelijk meestal niet afkomstig van beursspecialisten (hoewel ze het vaak wel beweren), doch van op winst gerichte ondernemers.

Opties

Wat je dan wel moet doen? Welnu, eigenlijk heb je twee opties. Ofwel neem je een goede en betrouwbare effectenmakelaar bij de arm, ofwel verdiep je je zelf in de wereld van de beurs. Dat laatste kan je doen door professionele vakbladen en websites te lezen en te bestuderen.

Clubs

Wat je best kan doen als beginnend beursspeler is op zoek gaan naar een goede investeringsclub. Zo kom je namelijk in contact met ervaren beursspelers. Op die manier krijg je heel wat nuttige en vooral praktische informatie en advies. Het zal je zeker heel wat beginnersfouten besparen.

Seminaries

Een andere tip is het bijwonen van seminaries. Op dergelijke bijeenkomsten kan je namelijk heel wat concrete tips verwerven. Houd echter steeds in je achterhoofd dat winst altijd samen gaat met het nemen van risico’s. Seminaries waarin men je veel geld belooft zonder risico zijn ongeloofwaardig en dus verspilling van je tijd.

Studie

De beste tip die we je als beginnende beursspeler kunnen meegeven is het lezen en bestuderen van economische (beursgerichte) vakbladen. Op die manier verwerf je inzicht in de materie en kan je je steeds grondiger verdiepen in de beurswereld. Zo zal je na verloop van tijd in staat zijn om meer berekende risico’s te nemen. Want onthoud dat het nemen van risico’s altijd vereist is. Met andere woorden: geen risico, geen winst .

Tags , , , ,

Beleggen met weinig geld

In aandelen beleggen is niet alleen weggelegd voor mensen met veel geld en veel verstand van zaken. Vandaag kun je ook met een beperkt budget en een beperkte kennis je slag slaan op de aandelenmarkt.

Aan wie geef je je geld?

Er is een groot verschil tussen brokers en beleggingsfondsen. De twee kunnen gelijkaardige diensten aanbieden, maar ze zijn beide in een ander gebied gespecialiseerd. Het is belangrijk dat je weet welke diensten je kunt verwachten en tegen welke prijs. Een broker moet je eigenlijk als je verlengde zien. Hij gaat op zoek naar investeringen die bij jouw noden en budget passen. Maar een broker zal doorgaans een commissie vragen voor het werk dat hij in je investeert.

Houd de kosten laag

Als je belegt terwijl je maar een beperkt budget hebt, is het belangrijk de kosten laag te houden. De broker zal je kosten aanrekenen voor het managen van je aandelenportefeuille, commissies voor het verhandelen van de aandelen, er zijn de kosten voor de beleggingsfondsen, etc.

Ga voor de lange termijn

Als je investeert, moet je erop voorbereid zjin dat je je geld soms best voor een hele periode moet laten vaststaan. De investering die je nu maakt zal je vroeg of laat veel geld opbrengen, maar je moet wel geduldig zijn.

Zoek naar geschikte investeringen

Gebruik maken van de meest kosteneffectieve en vereenvoudigde investeringsmethodes zal je leven veel makkelijker maken. Passieve beleggingen als gemeenschappelijke indexfondsen of Exchange Traded Funds zijn aanraders. Deze fondsen kennen weinig kosten en een makkelijke diversificatie.
Een indexfonds is een beleggingsfonds dat passief beheerd wordt. Dit soort fondsen kent lagere kosten omdat ze een onderliggende beursindex volgen.

Tags , , , , ,

Hoe omgaan met risicovolle beleggingen?

Beleggingen zijn niet zonder risico, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar weet je ook dat er verschillende soorten risico’s bestaan die ieder hun gevolgen hebben? We zetten de meest voorkomende hieronder even voor je op een rijtje.

Kredietgevaar

Waarschijnlijk ben je je er wel van bewust dat het merendeel van de beleggingen risico voor je ingebrachte krediet inhouden. Nu is het wel zo dat het risico kleiner is bij ondernemingen die er financieel goed voor staan dan bij ondernemingen die minder geld ter beschikking hebben. Dat geldt ook als er met aandelen en effecten gewerkt wordt. Wanneer er dan eventuele problemen optreden kan het zijn dat die bedrijven voorlopig geen dividenden meer uitbetalen terwijl de prijzen van de effecten enorm de diepte ingaan. Je kunt dit proberen te vermijden door te investeren in bedrijven die een stevige financiële basis hebben.

Beursrisico

Het risico hier is dat een hele markt ineen kan storten en dat is vaak moeilijk te voorspellen. Stel dat je effecten koopt bij een bedrijf dat er financieel wel goed voorstaat. Maar de beurs geraakt verzadigd en de beursprijs van die effecten daalt enorm. Dan kan het zijn dat je ingebrachte som in gevaar is. Hetzelfde geldt als de beurs door een onverwachte negatieve economische toestand beïnvloed wordt. Of, meer voorspelbaar, als de beurs een periode van dalende prijzen ingaat, kunnen alle beleggingen aangetast worden. Als je dit risico wilt omzeilen is het een goed idee om je geld te verspreiden en zowel te investeren in effecten en aandelen als in cash equivalent.

Onvoorziene omstandigheden

Onverwachte gebeurtenissen kunnen altijd en overal voorkomen, daarom zijn ze ook onvoorzien. Zelfs op de beurs. Zulke omstandigheden hebben een negatief effect op de waarde van je investering en kunnen zowel wereldwijd of specifiek in een bepaalde branche voorkomen. Onder onvoorziene omstandigheden kun je bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving verstaan die de prijzen doet kelderen. Een optie om dit vermijden is om te kiezen voor investeringen die verspreid liggen over een grote tak van de industrie.

Stijgende rente

Wanneer de interest stijgt, is het normaal dat de prijzen van effecten zakken. En omgekeerd ook: als de rente zakt, schieten de effecten weer de hoogte in. Dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Potentiële kopers zullen nu sneller geneigd zijn om een extraatje te betalen voor oudere, hogere effecten. Hoe het ook zij, het zal altijd de huidige waarde van je investering aantasten.

Inflatie

Ieder jaar stijgen de prijzen van goederen en diensten waardoor de inflatie ook stijgt. Zelfs als de inflatie laag zou zijn, dan nog zijn er spectaculaire gevolgen te merken op lange termijn. Je zou dus rekening moeten houden met je eigen risicotolerantie en met de tijd die er tussen de voorbije inflatie zit.

Tags , , , ,

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is de methode die gebruikt wordt om de aantrekkelijkheid van een aandeel te beoordelen door de financiële data te analyseren die fundamenteel zijn voor het bedrijf. Dat betekent dus voor de fundamentele analyse enkel die variabelen gebruikt worden die rechtstreeks verbonden zijn met het bedrijf zelf, zoals de inkomsten, de dividenden en de verkoop. Beleggers proberen zo de vooruitzichten voor de toekomst te achterhalen.

Fundamentele analyse houdt dus geen rekening met de algemene staat van de markt, enkel en alleen met het bedrijf zelf om zo vast te stellen of het aandeel gekocht of verkocht moet worden.

Kritiek

Volgens sommigen zou de methode irrelevant of onjuist zijn. Volgens bepaalde groepen is fundamentele analyse niet zinvol omdat de waarde van een aandeel voor een groot deel al afhangt van de financiële cijfers van een bedrijf. In andere woorden, het heeft geen zin de financiële data te onderzoeken om er nieuwe dingen uit te leren. Iedereen heeft immers toegang tot dezelfde financiële informatie. Anderen vinden dan weer dat fundamentele analyse geen wetenschappelijke benadering is. Het is moeilijk een duidelijk beeld van de waarde van een bedrijf te krijgen als er zoveel andere factoren meetellen zoals het management van het bedrijf en de concurrentie.

Gegevens

Maar de meeste individuele beleggers en professionele investeerders denken dat fundamentele analyse wel nuttig is, ofwel alleen gebruikt, ofwel in combinatie met andere technieken. Als je besluit gebruik te maken van fundamentele analyse, zul je al snel merken dat de jaarrekening (de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht) onontbeerlijke bronnen zijn.

Getallen die vaak gebruikt worden voor een fundamentele analyse, zijn de winstgroei (earnings growth), winst per aandeel (earnings per share), Koers/Winstverhouding (P/E ratio), de omzet (volume) de price to sales ratio.

Een van de belangrijkste factoren is de winstgevendheid van het aandeel en de groei ervan in het laatste kwartaal. De winst per aandeel is een belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bedrijf.  Voor dit cijfer wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

De earnings  per share rank meet de winstgroei of de daling over de twee opeenvolgeden kwartalen in verhouding tot dezelfde kwartalen een jaar eerder. Dat cijfer kan men vergelijken met de groei over de laatste jaren en met vergelijkbare bedrijven.

De Koers/Winstverhouding zegt op zich niet zoveel, maar kan wel goed vergeleken worden met andere aandelen uit dezelfde sector. De koers/winst verhouding wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Zo kun je onder andere nagaan of het aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van andere aandelen uit dezelfde sector.

De price to sales ratio geeft ons een beeld van of een aandeel onder- of overgewaardeerd is. Daarbij worden eerst de verkopen per aandeel berekend, de daarna gedeeld worden door de koers van het aandeel.

De omzet van het aandeel duidt op het aantal dat dagelijks verhandeld wordt. Verandert dit getal, dan duidt dat vaak op een koerswijziging.

Tags , , , ,

Wat is short gaan?

Short gaan is de techniek die gebruikt wordt door mensen die winst willen slaan uit de daling van een koers. Ze verkopen daarom aandelen die ze zelf niet bezitten, om ze later terug te kopen. Short gaan (‘short selling’) is een erg riskante techniek waarvoor een erg precieze timing nodig is en indruist tegen de algemene regels van de markt. Omdat de markt zich historisch gezien altijd terug herstelt,  is het belangrijk het moment waarop je moet verkopen exact in te schatten.

Een voorbeeld. Stel dat je 100 aandelen van een bedrijf wilt verkopen omdat je denkt dat verkoop mindert en de inkomsten omlaag zullen gaan. Je broker zou dan aandelen kunnen ‘lenen’ van iemand die ze bezit, met de belofte ze later terug te geven. Vervolgens verkoop je de geleende aandelen meteen aan de huidige marktwaarde. Als de aandelen naar omlaag gaan, kun je ze terugkopen en kan je broker ze terug aan de lener bezorgen.

Je winst is dan het verschil tussen de prijs waaraan je de aandelen verkocht en wat het je kostte om ze terug te kopen, verminderd met de commissies en kosten voor het lenen van de aandelen. Maar als je het fout hebt en de prijzen van de aandelen omhoog gaan, kun je veel geld verliezen. De aandelen van het bedrijf kunnen blijven stijgen, maar op een bepaald ogenblik zul je de 100 aandelen die je hebt verkocht terug moeten kopen.

Waarom short gaan?

Sommige beleggers zijn er beter in overgewaardeerde, slechte bedrijven te herkennen dan goede, ondergewaardeerde aandelen.

Makelaars en analisten focussen op wat je moet kopen, niet op wat je moet verkopen. Het goede nieuws is dus in bredere kring bekend dan het slechte nieuws.

Veel bedrijven zullen geen short posities aangaan, waardoor er voor jou veel mogelijkheden openblijven op dit gebied.

Een portefeuille met zowel mogelijkheden op het gebied van short gaan en investeringen op lange termijn zal over het algemeen minder volatiliteit  hebben dan een met alleen investeringen op langere termijn.

Oppassen voor

Zoals eerder vermeld, is er altijd een kans dat het aandeel niet zal zakken, maar zelfs zal stijgen. En hoe meer het aandeel stijgt, hoe meer jij zult verliezen. De meeste beleggers die ‘short gaan’ hebben op voorhand een bedrag dat ze maximum willen verliezen voor ogen. Terwijl short sellers hun aandelen verkopen om het verlies zoveel mogelijk te beperken, blijft de waarde van het aandeel stijgen. Het gevaar is dus dat, zelfs als het aandeel overgewaardeerd is, het nóg meer overgewaardeerd wordt. Op een bepaald moment zul je het dus wel moeten verkopen.

Je handelt tegen de trend van de markt in, op termijn zal de koers altijd terug stijgen. Als je een aandeel koopt waarvan je zeker bent dat het ondergewaardeerd is, wacht je tot de dividenden beginnen binnenstromen. Maar wanneer je short gaat zul je uiteindelijk de aandelen moeten terugkopen.

Je moet betalen voor de verdiende dividenden (omdat je eigenlijk een negatief aantal aandelen hebt).

Een ander bedrijf zou de aandelen van het bedrijf waarmee jij wilt short gaan kunnen kopen, waardoor de prijs van het aandeel zal stijgen.

Bedrijven

Investeerders die short gaan richten zich dikwijls op de volgende bedrijven:

Kleine, beursgenoteerde bedrijven (small caps) waarbij de prijs van de aandelen is gestegen en die moeilijk in te schatten zijn.
Bedrijven waarvan de koers/winst-verhouding hoger is dan gerechtvaardigd kan worden door hun groei.
Bedrijven met slechte of onbruikbare producten en diensten.
Bedrijven waarbij nieuwe competitie opduikt.
Bedrijven in een slechte financiële situatie.
Bedrijven die te veel op een product steunen.

Tags , , , , , , ,

Alles over aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. De houder van een aandeel is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de vennootschap, heeft bepaalde inspraakrechten en bepaalde rechten op een deel van de winst.

Bijvoorbeeld: bedrijf X geeft 1000 aandelen uit. Jij koopt er 10. Daardoor ben je voor 1% eigenaar van bedrijf X.

Er zijn twee soorten aandelen. Aandelen op naam en aandelen aan toonder. Aandelen op naam zijn aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen. De houder van zo’n aandeel wordt opgenomen in het aandelenregister. Aandelen aan toonder zijn aandelen die de naam van de titularis niet vermelden. Ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.
Tegenwoordig worden de aandelen (vooral aan toonder) in computersystemen gezet. Dit geautomatiseerd systeem zorgt voor een gemakkelijk en vlot effectenverkeer.

Wat kun je doen met een aandeel?

Eerst betaal je een bepaalde som en ontvang je één of meer aandelen. Het bezit van een aandeel houdt een aantal rechten in:

Stemrecht:

Alle aandeelhouders hebben stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Je krijgt 1 stem per aandeel. Als je meerdere aandelen hebt, mag je meer stemmen uitbrengen. Gewoonlijk geldt een eenvoudige meerderheid om een voorstel aan te nemen. Stemmen er meer mensen voor dan tegen een voorstel, dan wordt dit aangenomen.
Er kan over alles gestemd worden: wijziging in de statuten van de onderneming, dividenden, vaststelling jaarverslag, overname of fusie…

Dividend:

Het geld dat aandeelhouders hebben binnengebracht in de onderneming, wordt gebruikt als investering. Als de onderneming winst heeft gemaakt, wordt eventueel besloten om de gehele of gedeeltelijke winst te verdelen over de aandeelhouders.

Dit bedrag noem je dividend. Dat wordt dan gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Bijvoorbeeld: een onderneming heeft 1000 uitstaande aandelen en hun dividend werd bepaald op 10000 euro. Jij hebt 100 aandelen en ontvangt dus (10000 gedeeld door 1000 maal 100) 1000 euro als dividend.
Bij verlies moet een aandeelhouder niet ‘bijbetalen’.

Recht om te verkopen:

Aandelen zijn vrij te verhandelen. Je mag ze dus ook verkopen. Bij een besloten vennootschap is er wel de verplichting de aandelen eerst aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Aandelen van een Naamloze Vennootschap mogen vrij aan iedereen verkocht worden (tenzij de statuten van de onderneming anders bepalen).

De waarde van een aandeel

De prijs van een aandeel wordt ‘koers’ genoemd. Ze kan veranderen van dag tot dag of zelfs tijdens de dag. De waarde van een aandeel wordt bepaald door de uitgifte, de beurs en het faillissement.

Waarde bij uitgifte

Voordat een onderneming aandelen uitgeeft, moet het weten wat de totale waarde is van de onderneming. Deze som wordt dan gedeeld door het aantal aandelen dat de onderneming wil uitgeven. Dan heb je de prijs van een aandeel bij uitgifte.

Deze prijs wordt de uitgiftekoers of emissiekoers genoemd. Hij wordt bekendgemaakt door het bedrijf samen met het uitgeven van een prospectus. In deze brochure staat welk soort bedrijf het is, wat de activa en de passiva zijn en de huidige financiële staat. Over het aandeel staat informatie als de emissievoorwaarden, de productomschrijving, de verhandelbaarheid, de risico’s en dergelijke meer.

Waarde op de beurs

Als je aandelen hebt, maar je wilt ze verkopen, ga je naar de effectenbeurs. Dit is een markt waar allerlei soorten beleggingen verhandeld worden, waaronder aandelen. De verkoper geeft aan welke aandelen hij verkoopt en tegen welke prijs. Als je aandelen wilt kopen, ga je ook naar de effectenbeurs. Als koper geef je aan welke aandelen je wilt kopen en hoeveel je daarvoor wilt betalen.

Dan volgt een onderhandeling tussen koper en verkoper om tot de uiteindelijke prijs (koers) te komen. Hierbij worden verschillende zaken in overweging genomen: economische ontwikkelingen in de specifieke bedrijfstak, in het land en in de wereld, prestaties van de onderneming, de mogelijke groei van de onderneming…

Als koper en verkoper het met elkaar eens geraken, wordt de deal gesloten. Er is een koop van aandelen tegen de prijs per aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen. Die overeengekomen prijs wordt bekendgemaakt, waardoor ze als richtprijs geldt voor anderen. Zo weet iedereen wat een bepaald aandeel waard is ‘op de beurs’, wat dus de koers is van een aandeel.

Waarde bij faillissement

Als een onderneming failliet gaat, wordt de directie naar huis gestuurd en vervangen door een curator. De curator heeft als taak om zoveel mogelijk terug te betalen aan de schuldeisers totdat de onderneming ontbonden wordt.

Voor aandeelhouders is een faillissement meestal een slechte zaak. Zij worden enkel terugbetaald na de aflossing van de schulden. Gewoonlijk blijft er dan niet veel of niks meer over. Als er wel nog iets overblijft, dan wordt dit bedrag verdeeld over de aandelen en kunnen de aandeelhouders een stukje terugkrijgen.

Als een onderneming niet eens al zijn schulden kan terugbetalen met de verkoop van de bezittingen, draaien de aandeelhouders hier niet voor op. Zij verliezen slechts het deel dat ze zelf ingebracht hebben in de onderneming. Ze moeten dus nooit ‘bijbetalen’.

Tags , , , , ,

Aandelen: alle begrippen op een rijtje

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap. De houder van een aandeel is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de vennootschap, heeft bepaalde inspraakrechten en bepaalde rechten op een deel van de winst.

Bijvoorbeeld: bedrijf X geeft 1000 aandelen uit. Jij koopt er 10. Daardoor ben je voor 1% eigenaar van bedrijf X.
Er zijn twee soorten aandelen. Aandelen op naam en aandelen aan toonder. Aandelen op naam zijn aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoefenen. De houder van zo’n aandeel wordt opgenomen in het aandelenregister. Aandelen aan toonder zijn aandelen die de naam van de titularis niet vermelden. Ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Tegenwoordig worden de aandelen (vooral aan toonder) in computersystemen gezet. Dit geautomatiseerd systeem zorgt voor een gemakkelijk en vlot effectenverkeer.

1. Dividend

De geschiedenis van het dividend is een belangrijk criterium voor het kiezen van je aandeel. Sommige ondernemingen keren elk jaar een dividend uit. Of sommige keren elk jaar een steeds groter dividend uit. Dit zijn dus relatief veilige beleggingen. Er zijn ook ondernemingen die onderhevig zijn aan bepaalde externe factoren voor hun succes. Je zal bij zulke ondernemingen dus zowel goede als slechte jaren hebben. Als een onderneming verlies maakt, keert ze gewoonlijk geen dividend uit.

Een ander belangrijk gegeven is het gedeelte van de winst dat door een onderneming gebruikt wordt als dividend. Bij snel groeiende ondernemingen is dit percentage meestal erg klein, omdat ze hun winst investeren in de verdere groei van de onderneming. Hoe groter dit percentage, hoe meer je kan verdienen op korte termijn.

2. Rendement

Je hebt een investering gedaan door een aandeel te kopen. Wat heeft dit je nu opgeleverd? Wat is de verhouding tussen het dividend en de koers van het aandeel? Hier komen we weer bij de historiek van de dividenden uit. Is er in het verleden een groot rendement geweest, dan is er een zekere kans dat je aandeel in de toekomst ook gaat renderen.

3. De Koers/Winstverhouding

De K/W of koers/winstverhouding is een ander criterium bij de keuze van een aandeel. Dit is de verhouding van de koers van een aandeel met de nettowinst per aandeel.

Bij de winst wordt enkel de courante winst genomen. Eenmalige kosten of opbrengsten worden dus niet in rekening gebracht.

Wanneer is een K/W nu voordelig? Hoe lager ze is, hoe beter het aandeel. Maar deze K/W is één van de maatstaven en men mag dus niet enkel hierop afgaan. Je vergelijkt beter ook de K/W van een bepaalde onderneming met de K/W’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Je weet ook best wat de totale K/W is van de nationale beurs waarop het bedrijf is ingeschreven. Bij een gemiddelde K/W zoek je beter nog wat verder.

4. Return

De return is een alternatieve maatstaf om een aandeel in te schatten. Hoe wordt de return berekend?
Return is de verhouding van de koers van het aandeel op de laatste dag van het jaar verminderd met die van de eerste dag van het jaar en vermeerderd met het dividend en andere uitkeringen, en de koers van het aandeel op de eerste dag van het jaar.

Schematisch:

koers dag 365 – koers dag 1 + dividend en andere uitkeringen

Return=—————————————————————————————————–

koers dag 1

Voorbeeld:

koers op 1 januari 2006: 90
koers op 31 december 2006: 100
uitgekeerd dividend voor 2006: 5

100-90+5
Return= ———————— = 16,67%

90

De return van een aandeel is positief als de koers hoger is op 31 december dan op 1 januari. Is dit niet zo, dan is de return negatief.

5. Cashflow

De cashflow is het geld dat in een bepaalde periode ter beschikking is van de onderneming, waar het mee werkt. Het komt neer op het verschil tussen het geld dat binnenkomt en het geld dat buitengaat. Als de cashflow negatief is, maakte de onderneming verlies of is er minder geld in de kas.

Je moet echter wel rekening houden met de afschrijvingen. Wordt er op een bepaald moment veel afgeschreven, dan weet je dat er grote investeringen geweest zijn. Een andere mogelijkheid is dat er veel winst gemaakt is en dat deze gedrukt moet worden. Bedrijven hebben liever geen te hoge winst omdat ze dan meer belastingen moeten betalen.

In het algemeen kan je stellen dat hoe groter de cashflow is, hoe gezonder de bedrijfseconomische toestand. Je houdt best de uitzonderlijke kosten en opbrengsten in de gaten: hierin kunnen kosten of opbrengsten worden geboekt om bepaalde kasstromen te verbergen.

6. Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk middel om de toestand van een onderneming te weten te komen. Elke jaarrekening moet wettelijk bestaan uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Vaak komt er bij beursgenoteerde ondernemingen ook een sociale toelichting bij, prognoses van omzet en winst en dergelijke. Als aandeelhouder kan je deze jaarrekening vrij raadplegen. Hier volgt een zeer beknopt overzicht van de verschillende hoofdposten van de jaarrekening.

De balans

De balans is het geheel van activa en passiva. Links heb je het actief, dat aangeeft waarvoor de middelen van de onderneming gebruikt worden en rechts het passief, dat de herkomst van die middelen aanduidt. Het totaal van het actief moet gelijk zijn aan het totaal van het passief.

Het actief

Het actief bestaat uit de vaste activa en de vlottende activa. Onder vaste activa verstaat men de oprichtingskosten, de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa en de financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare bezittingen van een onderneming, zoals kosten van onderzoek, octrooien, licenties, knowhow, goodwill. Materiële vaste activa zijn gebouwen, meubilair enz.

De vlottende activa zijn onder meer vorderingen, voorraden en bestellingen in uitvoering, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorraden en bestellingen in uitvoering zijn alle grondstoffen, half en volledig afgewerkte goederen die de onderneming in voorraad heeft. Liquide middelen is het geld dat je in de kas en op de bank hebt staan.

Het passief

Het passief bestaat onder meer uit het kapitaal, de uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, overgedragen winst en schulden. Het kapitaal is de totale geldelijke inbreng van aandeelhouders in de onderneming. De uitgiftepremie is het extra geld dat vrijkomt bij kapitaalverhoging en voorzien wordt voor de aandeelhouders. Herwaarderingsmeerwaarden is het totaal bedrag waarmee een bepaald actief wordt opgewaardeerd. Overgedragen winst is de winst van het vorige boekjaar dat overgeboekt werd naar dit boekjaar.

De resultatenrekening

De resultatenrekening bestaat uit de kosten en de opbrengsten van een onderneming. Deze rekening geeft dus ook aan wat de omzet van de onderneming was, de winst of het verlies, de hoeveelheid afschrijvingen, enz.

7. Financiële ratio’s

Ratio’s kunnen ook belangrijke criteria zijn die je keuze mee beïnvloeden. Vergelijk ze met ratio’s van andere ondernemingen in dezelfde branche. Vergelijk ze met de ratio’s van dezelfde onderneming in een vroegere periode.

Liquiditeit

Is er genoeg baar geld ter beschikking van de onderneming om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen?

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Is het eigen vermogen te klein in verhouding met het vreemd vermogen, dan kunnen bij een faillissement de schuldeisers (= vreemd vermogen) niet volledig worden terugbetaald.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen van een onderneming. Dus hoeveel middelen heeft een onderneming nodig om tot een bepaalde winst te komen? Kan de onderneming voldoende dividend betalen aan haar aandeelhouders?

Tags , , , , , , , , , , , ,

Hoe kan je het beste investeren?

Wanneer is het een goed moment om te beginnen met investeren? Waar investeer je dan in en bij welk bedrijf? Het zijn slechts enkele vragen die belangrijk zijn als je overweegt om te gaan investeren. Hier volgen een paar tips om je alvast op weg te helpen.

Je financiële situatie

Let er goed op dat je pas geld belegt of investeert als je het ook echt kan missen. Zie investeren niet als een soort van gokspel waardoor je bijvoorbeeld eventuele schulden terug zou kunnen betalen. Vaak loopt het dan toch nog anders dan verwacht en kom je zo van de regen in de drup.
Evalueer je financiële situatie dus grondig en betrek er eventueel je partner bij. Je kan ook altijd raad inwinnen bij je bank.

Hoeveel kan ik beleggen?

Als je zeker weet dat je het geld kan missen, is het tijd om te bepalen hoeveel je exact wil gaan beleggen. Een goede tip: investeer maar een klein bedrag als je voor de eerste keer geld zou beleggen. Zo beperk je de eventuele schade en zorg je ervoor dat je meer ervaring krijgt. Beleg nooit meer dan het budget dat je oorspronkelijk in gedachten had.

Waarin kan ik het beste beleggen?

Nog een gouden tip: investeer niet in een grote investering maar verspreid je investeringen. Zo loop je procentueel minder kans om een ‘investeringsblauwtje’ te lopen en heb je meer kans op winst.

Beleggen in aandelen van een bedrijf is ongeveer de bekendste vorm van beleggen. Je belegt dan in een bedrijf en krijgt een deel van de winst, de bedoeling is dus dat jij kan voorspellen welk bedrijf er veel winst zal maken.

Kan ik beleggen zonder geld?

Het is een trend tegenwoordig: een lening afsluiten om te kunnen beleggen op de beurs. Het kan zeer efficiënt zijn en je een hoop winst opleveren, aan de andere kant kan het rampzalig zijn omdat je met nog veel meer schulden opgescheept zit. Laat daarom het beleggen met een lening over aan een echte professional en beperk je voorlopig tot het investeren van je zuurverdiende spaarcenten.

Tags , , ,

De basis van de beurs

Iedereen kent het begrip ‘de beurs’ vast wel van horen zeggen op het nieuws bijvoorbeeld, maar wat houdt het nu precies in? Geraak jij ook een beetje de kluts kwijt in al die financiële termen en het gegoochel met cijfers? Dan kan het volgende artikel je vast een beetje op weg helpen.

De beurs: een ontmoetingsplaats

De beurs is een ontmoetingsplaats voor mensen die onder andere aandelen willen kopen of verkopen. Een aandeel  kopen houdt in dat je geld investeert in een bedrijf. Wanneer dat bedrijf winst maakt, verdeelt het de winst onder de aandeelhouders.

De prijzen van de effecten worden, zoals altijd het geval is in een markt, bepaald door vraag en aanbod.
Je kan als particulier niet zomaar  een beurs binnenlopen en aandelen kopen, normaal gesproken gebeurt dat via een bank of een beursgenootschap.

Welk bedrijf kies ik uit?

Laat je nooit leiden door roddels of kletspraatjes maar ga altijd zelf op onderzoek uit. Geloof niet zomaar wat anderen je zeggen, de beurswereld is een harde wereld en je zal moeten leren alleen op jezelf en op je intuïtie te vertrouwen. Zorg dat je ook altijd op de hoogte bent van de actualiteit, in de beurswereld is kennis zeker macht.

Tips die iedereen kent, laat je beter achterwege. Ondertussen zijn er al veel te veel mensen geweest die deze tips opgevolgd hebben. Het is het beste om op een of andere manier aan informatie te geraken die anderen nog niet kennen: de zogenaamde inside information.

Waarin moet ik mijn geld investeren?

Je kan op drie manieren geld investeren op de beurs:

Aankopen van aandelen die laag staan (door onderwaardering bijvoorbeeld):  op den duur is er geen sprake meer van onderwaardering en zal de waarde van de aandelen gaan stijgen en zo maak je dus winst
Aankopen van groeiaandelen: dit zijn aandelen die laag staan, maar er wordt verwacht dat het bedrijf een flinke winst zal maken.
De aankoop van indexfondsen: indexfondsen zijn computergestuurde beleggingsfondsen en hebben als voordeel dat ze veel goedkoper zijn omdat er minder tussenkomsten zijn.

Tags , , , ,