Tag

Wat is de rechtsbijstandverzekering?

In het leven worden we vaak geconfronteerd met onverwachte situaties. Zo kunnen we door een conflict (ongewild) in een juridisch proces verwikkeld raken. De kosten voor juridische hulp kunnen dan onverwacht snel oplopen. Daardoor raken veel mensen vaak in financiële moeilijkheden. Een rechtsbijstandverzekering om dergelijke situaties (financieel) het hoofd te bieden, is dus zeker geen overbodige luxe.

Waarom

Met een rechtsbijstandverzekering ben je tegen betaling van een maandelijkse of jaarlijkse premie verzekerd voor juridisch advies en rechtshulp. De verzekering omvat ook eventuele kosten van rechtsbijstand die uit deze rechtshulpverlening voortvloeien zoals expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen, advocaatkosten en zelfs deelname in de proceskosten van de tegenpartij wanneer u een rechtszaak verliest. Met een rechtsbijstandverzekering voorkom je dus financiële moeilijkheden als je wegens omstandigheden professionele juridische hulp nodig hebt.

Wat

De rechtsbijstandverzekering zal echter nooit de volledige kost dekken. De dekking is namelijk beperkt tot een bepaald plafond. Dit plafond, alsook andere polisvoorwaarden, kunnen enorm verschillen van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. Het is daarom raadzaam om bedachtzaam te werk te gaan en te zoeken naar een product dat bij je behoeften past. Je verzekeringsmakelaar zal je daar zeker graag bij helpen.

Er is tal van keuze in het type rechtsbijstandverzekering. Dergelijke verzekeringen zijn er namelijk in alle soorten en maten. Zo kan je opteren voor een rechtsbijstandverzekering die deel uitmaakt van een globale polis, zoals een auto-, familiale of brandverzekering. Maar je kan ook opteren voor een aparte rechtsbijstandverzekering bij een gespecialiseerde verzekeraar. De verschillende typen hebben wel één ding gemeen: hoe meer dekking de polis je biedt, hoe hoger de premie zal zijn.

Insolventie van derden

In je zoektocht naar de geschikte rechtsbijstandsverzekering, kan je best letten op een belangrijke clausule: de dekking tegen insolventie van derden. Deze clausule verzekert je, als de rechter beslist dat je deze toegekend krijgt, van uitbetaling van schadevergoeding, ook al kan de aansprakelijke tegenpartij ze niet betalen. Zo is de uitbetaling van een eventuele schadevergoeding ten aller tijden gegarandeerd.

Tags ,

5 financiële fouten die je met schulden opzadelen

Onvoorstelbaar veel mensen zitten in financiële problemen omdat ze niet met hun eigen geld kunnen omgaan. Wanneer je onderstaande vijf fouten vermijdt, ben je al op weg naar financieel succes!

Elk jaar kijken meer families tegen een financiële afgrond aan omdat ze niet genoeg bezig waren met hun financiële toekomst. Sommigen bezorgt het te veel stress om aan een financiële beslissing te denken en niet zelden wordt er geen beslissing genomen. Velen kennen ook geen basistips om uit de financiële problemen te blijven. Hieronder vind je vijf tips terug die je op goede weg kunnen zetten.

Vijf financiële fouten om te vermijden

Volgende financiële fouten zadelen je gegarandeerd met schulden op:

1. Kopen op krediet

De huidige rentevoeten zijn niet hoog, maar dat hoeft niet te betekenen dat je buitensporig op krediet moet kopen. Maandelijks op kredietkaarten rekenen is om problemen vragen. De normale financiële lasten zijn soms al moeilijk om te dragen. Een auto op krediet kopen zal een nog groter deel op voorhand reserveren om schulden te betalen.

Een paar decennia geleden was veel kopen op krediet ongewoon. Kinderen kregen op jonge leeftijd te horen hoe fout dat was. We zouden deze les moeten herhalen en afstand nemen van kopen op krediet om zo uit de schulden te blijven.

2. Financiële beslissingen nemen op basis van emoties

Tijdens periodes met veel stress of van emotionele instabiliteit, zijn we het meest vatbaar om desastreuze financiële beslissingen te maken. Op die momenten nemen we de meest domme beslissingen. Beslis dus niet over de uitgave van grote bedragen wanneer je emotioneel kwetsbaar bent.

3. Niet voldoende verzekerd tegen catastrofale risico’s

Ieder jaar worden families financieel geruïneerd omdat ze niet verzekerd waren tegen rampen. Schade aan het huis, brand of overstromingen zijn gebeurtenissen waar een verrassend hoog aantal mensen niet tegen verzekerd zijn. Wat even belangrijk is, is het nemen van een levensverzekering om je gezin te beschermen bij overlijden.

4. Bezwijken onder druk van een gladde verkoper

Er wordt gezegd dat elke minuut een sukkel wordt geboren. Je kunt ervan uitgaan dat een gladde verkoper zit te wachten om er voordeel uit te halen. Neem nooit een financiële beslissing onder druk van verkoopstechnieken of op basis van éénmalige aanbiedingen. Goede deals waar je niet over kunt nadenken of waar je andermans mening niet voor kan vragen, zorgen vaak voor financiële problemen.

5. Je financiële toekomst niet plannen

Voor veel gezinnen is het gemakkelijker om de financiële planning opzij te leggen en eens op een ander moment op te maken. We kennen dat verhaal. Veel gezinnen zitten daardoor diep in de schulden en zien niet meteen een uitweg. Om dit te vermijden doe je er goed aan om te praten met een financieel planner.

Vijf belangrijke financiële fouten om te vermijden om zonder zorgen en schulden te leven. Het doet er niet toe hoe je er momenteel financieel voorstaat, het is nooit te laat om ermee te beginnen. Maak vandaag nog een afspraak met een financieel planner voor een financiële planning op maat. Het is een van de belangrijkste dingen die je voor jezelf en je gezin kan doen.

Tags , , , , , , ,

Een autoverzekering afsluiten in België? Een beknopte handleiding

Ontelbaar veel mensen verplaatsen zich dagelijks met de wagen. En of het nu overdag, ’s avonds of ’s nachts is, je wagen brengt je op je bestemming. Kortom: je auto, je vrijheid! Meestal is dat zo maar jammer genoeg zit er in het gezegde ‘Een ongeluk is snel gebeurd’ ook een grond van waarheid. Daarom is het belangrijk om een autoverzekering af te sluiten. Net als in Nederland is een goede autopolis ook in België onontbeerlijk.

Wat?

Globaal gezien kan gesteld worden dat een autoverzekering een polis is voor ieder persoon die een gemotoriseerd voertuig gebruikt. Net als in Nederland is het afsluiten ervan in België ook verplicht. Via de autoverzekering wordt de persoonlijke aansprakelijkheid gedekt. Zo wordt de schade die je bij derden veroorzaakt vergoed. Dit is de zogenoemde BA- of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die wettelijk verplicht is voor bestuurders. Net als in Nederland kan deze uitgebreid worden met extra dekkingen.

Omnium en miniomnium

De omniumverzekering is de meest uitgebreide. Als je gepland hebt om een splinternieuwe wagen aan te schaffen, is dit een interessante polis. Deze autoverzekering biedt de meest complete dekking. Wanneer je wagen al iets ouder is, kan je kiezen voor een miniomniumverzekering. Die is te vergelijken met een Nederlandse WAPlus-verzekering en biedt een ruimere dekking dan de BA-verzekering. Hierbij kan je bijv. denken aan een dekking tegen brand, diefstal of glasbreuk.

Aanvullende autoverzekeringen

Als je wil kan je ook kiezen om er enkele aanvullende verzekeringen bij te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de bijstandongevallenverzekering, de rechtsbijstandsverzekering of de verzekering voor medepassagiers.

Waar je zeker op moet letten

Als je vaak in het buitenland verblijft, is het raadzaam om na te gaan in welke landen de autoverzekering geldig is.

Je premie blijft laag als je weinig aanspraak doet op je verzekering. Als de schade relatief klein is, valt het te overwegen om de schade zelf te betalen.

Houd rekening met een factor zoals de leeftijd van je wagen bij het afsluiten van een verzekering. Het heeft bijv. weinig zijn om een omniumverzekering af te sluiten voor een auto die 10 jaar oud is.

Het kiezen van een verzekeringsagent

Op de markt van autoverzekeringen zijn heel wat agenten en prijsverschillen aanwezig. Via het internet of door het aanvragen van offertes kan je een vergelijking maken. Probeer op zoek te gaan naar de verzekering met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Tags , ,

Tips voor het afsluiten van een autoverzekering

De tijd dat de markt van de autoverzekeringen transparant was, ligt al even achter ons. De dynamiek en creativiteit waarmee verzekeraars hun polissen aanbieden is zeer groot.

Als consument wordt het er niet eenvoudiger op om een goede verzekeringspolis af te sluiten. Je doet er daarom goed aan om advies te vragen aan een verzekeringsmakelaar. Het is ook van belang dat je de markt regelmatig consulteert om op zoek te gaan naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een ‘tiplijst’:

Besteed voldoende tijd aan het opvragen en vergelijken van offertes. Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om online een offerte aan te vragen, zodat je niet eens je huis uit moet. Om een vergelijking te maken moet je ten eerste rekening houden met de prijs.

Probeer daarnaast ook uit te zoeken welke verzekeraars een goede dienstverlening aanbieden. Een derde factor om te onderzoeken zijn de bijkomende waarborden. Bij sommige verzekeraars moet je een extra bijdrage betalen om je te verzekeren tegen zaken zoals diefstal, rechtsbijstand of brand terwijl het bij andere in de standaardpolis is inbegrepen.

Zodra je een autopolis afsluit, start de opbouw van schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, des te meer korting je krijgt op de premie van je autoverzekering. Waar er vroeger gebruikt gemaakt werd van een algemeen geldend bonus-malussysteem, kan elke verzekeraar nu een eigen kortingssysteem uitwerken. De boodschap is dus om op zoek te gaan naar de maatschappij met het beste kortingssysteem.

De waarde van je nieuwe wagen zakt vanaf het moment dat je de openbare weg betreedt. Ondanks het feit dat verzekeraars zich baseren op een catalogusprijs, worden ook polissen aangeboden waarbij je het totale aankoopbedrag krijgt vergoed of waarbij je meer terugkrijgt dan de catalogusprijs. Een vergelijking van de verschillende formules bij diverse maatschappijen kan interessant zijn.

Om belangenconflicten te vermijden, doe je er goed aan om de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Een onafhankelijke verzekeringsmakelaar biedt producten aan van verschillende maatschappijen. Hij is daarom in staat om polissen van verschillende maatschappijen te vergelijken en er de best passende voor jou uit te kiezen.

Tags , ,

Hoe vind je een goedkope autoverzekering?

Als automobilist ben je wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Dit betekent niet dat je niet op zoek mag gaan naar de goedkoopste autoverzekering. Daarom vind je onderstaand enkele tips die kunnen helpen bij de zoektocht naar een goedkope autoverzekering:

Kies de verzekering die past bij je wagen

Een omniumverzekering is zinvol als je auto de leeftijd van drie jaar nog niet bereikt heeft. Wanneer je wagen tussen drie en acht jaar oud is het beter om een ‘gewone’ autoverzekering af te sluiten en eventueel enkele extra opties te nemen. Vanaf het moment dat je wagen acht jaar of ouder is, is de standaard burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering de meest interessante formule.

Beoordeel je autoverzekering van tijd tot tijd

Bij de verschillende autoverzekeringen is de dekking meestal vergelijkbaar, maar de prijs die je betaalt is minder vergelijkbaar. Om te bepalen welke autoverzekering voor jou de goedkoopste is, moet je rekening houden met het type verzekering, de basispremie en de eventuele korting.

Vandaag de dag is het mogelijk om via het internet offertes aan te vragen. Op die manier kan je op korte tijd de condities van de verschillende verzekeraars rustig vergelijken vanuit je luie zetel en beslissen of een overstap naar een andere maatschappij zinvol is.

Oude verzekering opzeggen? Respecteer de opzegtermijn!

Als je wil overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, is het van belang om rekening te houden met de opzegtermijn. Een verzekering die je niet tijdig opzegt, wordt immers stilzwijgend verlengd.

Ongeval? Een schadeclaim is niet altijd de beste oplossing

Zelfs als je verzekering de schade dekt, is het niet altijd verstandig om te claimen. De korting op de basispremie neemt af omdat je door je claim terugvalt op de bonus-malusladder. Wanneer de schade gering is, doe je er in veel gevallen best aan om de schade voor eigen rekening te nemen.

Maak er een gewoonte van om altijd een autogordel te dragen

De kans op ernstige lichamelijk schade stijgt enorm voor personen die tijdens een auto-ongeval geen gordel dragen. De verzekeraar van de tegenpartij zal daarom vaak argumenteren dat de medische kosten gedeeltelijk hadden kunnen voorkomen wordden en dat je gedeeltelijk schuldig bent aan de geleden lichamelijke schade. De kans is groot dat hij de schade slechts gedeeltelijk wil vergoeden.

Alcohol en autorijden? Ook voor de verzekeraar gaan die niet samen

In veel gevallen wordt de schade aan je auto niet gedekt als je een positieve alcoholcontrole aflegt na een aanrijding. Daarnaast kan je eigen verzekeraar een schadeloosstelling van de tegenpartij op je terugvorderen.

Tags ,

Je auto laten verzekeren? Enkele tips…

Iedereen die een gemotoriseerd voertuig gebruikt, is verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Als je verzekerd bent, wordt je persoonlijke aansprakelijkheid gedekt als je een voertuig gebruikt. Op die manier wordt de schade vergoed die je aan derden hebt veroorzaakt.

Burgerlijke Aansprakelijkheidverzekering

De basisverzekering die je als bestuurder verplicht bent te nemen, heet de Burgerlijke Aansprakelijkheidverzekering (BA-verzekering). Deze verzekering kan je met extra dekkingen uitbreiden.

Beperkte Omniumverzekering

Een van deze uitbreidingen is je te laten verzekeren tegen brand, diefstal en glasbreuk. Een BA-verzekering met zulke uitbreidingen heet een Beperkte Omniumverzekering. Zeker als je een auto hebt die al enkele jaren meegaat, is het niet onverstandig om een Beperkte Omniumverzekering af te sluiten.

Volledige Omniumverzekering

Indien je net een nieuwe wagen hebt gekocht, kan je beter een Volledige Omniumverzekering afsluiten. Je bent dan niet alleen verzekerd tegen brand, diefstal en glasbreuk maar ook tegen materiële schade, contact met dieren, schade door dieren, neerstortende meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen ervan. Het heeft weinig zin om een tien jaar oude wagen te laten verzekeren met een Volledige Omnium.

Rechtsbijstand Verkeer en Formule Bestuurder

Je kan je Volledige Omniumverzekering nog verder uitbreiden met de dekking Rechtsbijstand Verkeer, waarmee je advies en rechtsbijstand krijgt als je verwikkeld raakt in een geschil over een verkeersongeval. Je passagiers worden voor hun lichamelijke schade vergoed via de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidverzekering als jij zelf het ongeluk niet veroorzaakt hebt.

Wanneer je zelf in fout bent, worden je eigen lichamelijke letsels niet vergoed. Omdat de vergoeding van je mutualiteit meestal niet volstaat om alle kosten te betalen, kan je beter de Formule Bestuurder afsluiten. Deze verzekering dekt alle personen die een verzekerd voertuig mogen besturen.

Als je vaak met je auto in het buitenland rondrijdt, moet je eens nakijken of je autoverzekering in die landen wel geldig is. Misschien is het zelfs voordeliger om bij minimale schade zelf de kosten te betalen in plaats van je verzekering aan te spreken. Denk er aan dat je minder premies moet betalen als je minder aanspraak doet op je verzekering.

Het is aan jou

Je kan best op voorhand, bijvoorbeeld via het internet, bij verschillende verzekeraars offertes aanvragen zodat je weet welke verzekering het beste bij je past en je niet te veel premies moet betalen voor die autoverzekering.

Tags , , ,

Autoverzekeringen onder de loep

Sinds de invoering van de euro in 2002, is het dagelijkse leven niet bepaald goedkoper geworden. Dat heb je waarschijnlijk op het einde van de maand al vastgesteld: de kosten worden groter, maar je inkomsten blijven hetzelfde. Om dezelfde levenstijl te behouden, zal je dus zuiniger moeten gaan leven. Zuiniger leven begint bij het besparen op je duurste uitgaven. Bijvoorbeeld op je autoverzekering.

Tegenwoordig word je aangeraden om je auto te laten verzekeren bij je eigen bank. Het is voor de meeste mensen namelijk handiger en eenvoudiger als hun financiën allemaal onder één dak worden samengebracht. Maar is dat wel verstandig?

De meeste banken spelen graag in op die redenering en rekenen je een (te) dure autoverzekering aan. Daarom kan je beter eerst bij verschillende verzekeringsmaatschappijen horen of hun aanbieding niet voordeliger is voor jou dan degene die je eigen bank aanrekent.

Welke verzekering heb je nodig?

Het is sowieso verplicht om een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als je een voertuig wil besturen. Dat is de basisverzekering, de overige mogelijkheden zijn eerder opties en dus niet verplicht.

Je kan nog kiezen voor een Beperkte Omniumverzekering (brand, diefstal en glasbreuk) of een Volledige Omniumverzekering. In dat laatste geval ben je tegen praktisch alles verzekerd wat jij zelf niet hebt veroorzaakt. Als jij de oorzaak bent van de schade, ben je gedekt met de twee kleine uitbreidingen zoals Rechtsbijstand Verkeer en/of Formule Bestuurder.

Waar moet je op letten?

Neem even tijd en doe de moeite om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. Het zijn de premies die vaak het verschil maken tussen meer of minder betalen.
Als je weinig kilometers doet, vraag dan naar een kilometerverzekering.
Vergeet niet op tijd je oude verzekering op te zeggen als je wilt overschakelen naar een andere. Als je niets laat weten, wordt je verzekering automatisch verlengd.
Het is niet meer verplicht om als verzekeraar het bonus-malussysteem toe te passen. De verzekeringsagent kan zelf beslissen om dit systeem te gebruiken of niet. Het bonus-malussysteem houdt in dat je beloond wordt als je zonder ongelukken rijdt en dat jegestraft wordt als je vaak schade veroorzaakt.
Het is belangrijk om je tijdens het rijden aan de verkeersregels te houden en aan de verkeersveiligheid te denken. Als je een ongeluk veroorzaakt hebt waarbij je onder invloed achter het stuur zat, komt je verzekering niet tussenbeide en moet je alle schade uit eigenzak betalen.
Als je wagen ouder is dan acht jaar, heeft het weinig zin om die met een Volledige Omnium te laten verzekeren. Een Volledige Omniumverzekering is geschikt voor een auto die maximum drie jaar oud is. Een wagen ouder dan drie jaar laat je het beste verzekeren met een Beperkte Omniumverzekering.

Tags , ,

Wees meester van je geld

Om de dingen te kunnen betalen die je nodig hebt of die je wilt, is sparen en dus geld opzij houden, de beste manier om ze effectief te kunnen kopen. Hier vind je vijf tips hoe je het beste met je geld omgaat.

Bepaal duidelijke doelen

Het is makkelijker om te sparen als je weet waarvoor je spaart. Dat kan zijn voor de afbetaling van je huis, voor je pensioen of voor die wereldreis waar je altijd al van droomde. Daarom is het belangrijk dat je die doelen duidelijk afbakent. Een doel is een droom met een vervaldatum.

Voor elk vooropgesteld doel bepaal je de einddatum en de totale kost die je verwacht er aan uit te geven. Als je meerdere doelen hebt, rangschik je ze volgens belangrijkheid: de afbetaling van je hypotheek is belangrijker dan een nieuwe sportwagen.

Het is belangrijk dat je accuraat bent: stippel uit hoeveel weken of maanden er tussen nu en je uiteindelijke doel zullen zijn. Reken dan uit hoeveel je per week of per maand opzij moet zetten om dat doel te bereiken.

Geld opzij zetten

Probeer vijf à tien procent van je jaarlijkse inkomen opzij te zetten voor later of voor de realisering van je doelen. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker als je van maand tot maand moet leven. Je kan dan best beginnen met een vast bedrag op te stellen waarmee je alle maandelijkse kosten kan afbetalen.

Als je dat eenmaal gedaan hebt, ga je na of je niet te veel onnodige uitgaven maakt en je dat geld op je spaarrekening zet. Een handig trucje om te voorkomen dat je geen overbodige uitgaven doet, is een deel van je maandloon automatisch te laten storten op je spaarrekening.

Zo heb je een beter beeld van wat je kan uitgeven zonder dat de betaling van je maandelijkse kosten in het gedrang komen.

In geval van nood

Voordat je je spaargeld investeert in een van je doelen, maak je beter eerst nog een extra rekening aan voor noodgevallen. Met een extra rekening voor noodgevallen, ben je zeker dat je op elk ogenblik over geld kan beschikken.

Als je niet zeker bent hoeveel je precies op die extra rekening moet zetten, reken je even snel uit wat je maandelijkse uitgaven zijn en tel je daarbij enkele onvoorziene uitgaven bij (een doktersbezoek, een boete of verzekeringspremies).

Die som doe je maal zes en dan ben je zeker voor een half jaar. Als je per maand veel uitgeeft aan niet noodzakelijke dingen, bijvoorbeeld aan kleding of bezoekjes aan de bioscoop, moet je die niet mee in je extra budget rekenen. Die zaken laat je dan gewoon vallen.

Maak een testament

De beste manier om er voor te zorgen dat al je eigendommen na je dood verdeeld worden zoals jij dat wenst, is door een testament op te stellen. Een testament is een waarborg dat jouw bezittingen terecht komen bij wie jij wil.

Als je erfgenamen nog (te) jong zijn, kan je op die manier een voogd aanstellen die, totdat je erfgenamen de rechtmatige leeftijd hebben, over jouw bezittingen waakt.

Als je geen testament hebt, kunnen je eigendommen door de staat opgeëist worden indien er geen duidelijkheid is over de erfgenamen. Tenzij je financiële situatie onverwacht verandert, hoef je dan niet meer aan je eigendommen of je erfgenamen te denken.

Familiale verzekering

Als je niet verzekerd bent, kan een onverwachte ziekte of een ongeluk je financieel de das omdoen. Zeker als jijzelf de enigste bron van inkomsten bent in je huishouden en anderen financieel van je afhangen. Om te voorkomen dat je geen inkomen krijgt omdat je voor een langere tijd werkonbekwaam bent, is de verzekering Gewaarborgd Inkomen de oplossing.

Denk er ook aan om je te laten verzekeren tegen financiële verliezen die je zelf moeilijk of niet kan betalen. Als je de vrijstelling van je verzekering verhoogt, moet je jaarlijks ook minder betalen aan premies. En vergelijk, voordat je een verzekering afsluit, eerst even de verschillende maatschappijen om te zien welke het voordeligst is voor jou.

Tags , , ,

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een opname in het ziekenhuis of medische verzorging kan je handenvol geld kosten. Daarom kiezen veel mensen voor een aanvullende hospitalisatieverzekering, die je bij een opname in het ziekenhuis veel geld kan besparen. Een hospitalisatieverzekering kun je ofwel via je ziekenfonds ofwel via een privéverzekeraar krijgen.

Het is belangrijk dat je verschillende aanbieders van hospitalisatieverzekeringen met elkaar vergelijkt en de criteria naast elkaar afweegt. Zorg ervoor dat je altijd vrij blijft in de keuze van je ziekenhuis, arts, enz. Let ook op de zware ziekten die je hospitalisatieverzekering dekt.

De hospitalisatieverzekering van de mutualiteiten is over het algemeen goedkoper maar biedt vaak minder waarborgen dan de dekking door een privéverzekeraar.

Vaak bieden werkgevers een groepspolis aan. Waarschijnlijk zal een persoonlijke hospitalisatieverzekering meer betalen en terugbetalen.

Premie

Hoe ouder je bent op het moment dat je besluit een hospitalisatieverzekering af te sluiten, hoe hoger de premie die je zal moeten betalen. Verder bepalen persoonlijke gegevens als woonplaats en geslacht en de gekozen formule de hoogte van je premie.

Vrouwen zullen vanaf een bepaalde leeftijd een hogere premie moeten betalen dan mannen. Zij kunnen immers zwanger worden, wat een verhoogd risico inhoudt voor de gezondheid.

Formules

Verzekeringsmaatschappijen zullen je een hele waaier aan formules aanbieden. Welke je kiestn bepaalt mee de hoogte van je premie. Enkele van de opties waar je voor kunt kiezen:

tussenkomst jaarlijks plafond (maximumbedrag van de terugbetaling per jaar)
tussenkomst voor de plaatsing van patiënt in een privékamer
tussenkomst voor kunstledematen en medische protheses
tussenkomst voor het vervoer naar het ziekenhuis per ziekenwagen of helikopter
tussenkomst in het buitenland

Tags , ,

Welke verzekeringen moet je afsluiten als zelfstandige?

Als je als zelfstandige een zaak opstart, ben je volgens de wet verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Hier vind je alvast een overzicht.

Arbeidsongevallenverzekering

Als je personeel in dienst neemt, moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Die verzekering moet je in orde brengen voor het personeel begint te werken. De arbeidsongevallenverzekering zorgt ervoor dat je werknemers verzekerd zijn voor ongevallen op en naar het werk.

Als je als zelfstandige geen arbeidsongevallenverzekering afsluit en een van je personeelsleden krijgt een ongeval, zal dat in eerste instantie betaald worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Maar dit fonds zal het bedrag terugvorderen en de werkgever zal een boete moeten betalen. Hij kan ook strafrechtelijk veroordeeld worden.

Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen

Als je in het bezit bent van bedrijfwagens, moet je deze verzekeren. De basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle schade die aan derden wordt toegebracht. De schade aan je eigen voertuig moet je zelf betalen, tenzij je een aanvullende autoverzekering afsluit.

Burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Veel instellingen die publiek toegankelijk zijn, moeten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten. Voor hen volstaat een gewone brandverzekering niet.

Tot deze instellingen behoren restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte +50 m, kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m², openbare dansgelegenheden, hotels en motels, kantoorgebouwen met publieke ruimten van in totaal meer dan 500 m², sportzalen, culturele centra, ziekenhuizen, enz.

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade die aan derden veroorzaakt wordt door een brand of ontploffing in de verzekerde ruimtes.

Sectoren

Zelfstandigen in bepaalde sectoren zijn verplicht nog andere verzekeringen te nemen., zoals bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijksheidverzekering. Die beschermt je tegen klachten na een beroepsfout. Denk aan beroepen als architecten, boekhouders, …

Andere verzekeringen

Als zelfstandige kun je er zelf nog voor kiezen aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals bedrijfsschadeverzekering, verzekering bij machinebreuk, enz.

Tags , ,