Tag

Welke soorten autoverzekering bestaan er?

Een autoverzekering bestaat meestal uit een basisdekking. Dit betekent dat je verzekerd bent voor schade aan derden, de zogenaamde Burgerlijke Aansprakelijkheid. Maar er bestaan ook extra verzekeringen. Voordat je een verzekering afsluit kun je deze mogelijkheden dus best eens goed overlopen.

- Bijstand ongevallen

Deze verzekering zal je in geval van een ongeluk helpen de passagiers naar huis te voeren en je wagen komen wegtakelen. De verzekering geldt ook in het buitenland.

- Bestuurdersverzekering

Deze verzekering komt tussen als de bestuurder lichamelijke letsels heeft.

- Rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering komt tussenbeide bij een juridisch verschil.

- Verzekering voor reparatie of vervanging wagen als je zelf in fout bent

Als je zelf een  ongeval veroorzaakt hebt, komt deze verzekering ook tussenbeide.

Omnium, beperkte omnium of BA?

Als je een Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekering hebt, dekt deze enkel de schade aan anderen. Een omniumverzekering zal ook de schade aan je eigen wagen vergoeden. Daartoe behoren nagenoeg alle risico’s, zoals brandschade, diefstal, schade door natuurkrachten, aanrijdingen met dieren, glasbreuk, vandalisme, ongevallen, enz. Een beperkte omniumverzekering vergoedt ook alle schade, behalve de schade aan de wagen als je zelf in de fout bent.

Tags , ,

Wat is het bonus/malus-systeem?

Wanneer je je auto gaat verzekeren, hangt de verzekeringspremie niet alleen af van maatschappij tot maatschappij, maar houd je ook rekening met je “bonus-malus”. Dit is een systeem dat door de autoverzekeraars gebruikt wordt om je premie te bepalen.

Aan de hand van de duur (het aantal jaren) dat je ongevalvrij hebt gereden, wordt berekend hoeveel je premie bedraagt. Als je een aantal jaren schadevrij gereden hebt, krijg je een korting (=bonus).

Praktisch

Om het bonus/malus-systeem praktisch uit te leggen, is hieronder een fictieve tabel opgenomen. Dit wordt een bonus/malus-ladder genoemd, bestaande uit verschillende treden.

In deze tabel zijn er 20 treden. Als je weet op welke trede je je bevindt, kan je aflezen welke korting je krijgt. Ben je bijvoorbeeld op trede 18, dan krijg je 72% korting (=bonus) op je premie. Blijf je dan een jaar schadevrij of claim je geen schade, dan ga je een trede hoger. Je kan op één jaar nooit twee treden stijgen.

Heb je wel een of meerdere schadegevallen, dan daal je op de ladder. Je daalt echter enkel als je de schade claimt én als de verzekeraar er niet in slaagt de schade te verhalen op een andere partij. Stel dat je je bevindt op trede 14 en je claimt 1 schadegeval tijdens een verzekeringsjaar, dan daal je tot trede 6. Je bonus vermindert dan van 61% tot 27%. Claim je er 2, dan daal je tot trede 2.

Opvallend bij het bonus/malus-systeem is het trage stijgen (maximaal 1 trede per jaar) en het snelle dalen. Als je een schade claimt, kan het lang duren vooraleer je terug op je bonus/malus niveau komt van voor de schade. Je moet dus bij elke schade afwegen of het de moeite waard is deze te claimen. Weegt het ontvangen schadebedrag wel op tegen de daling van je korting?

Nieuwe trede na:

B/M- trede

% Korting

0 schade 1 schade

2 schaden

3 schaden

20

72

20

10

4

1

19

72

20

10

3

1

18

72

19

8

3

1

17

68

18

8

3

1

16

65

17

7

2

1

15

63

16

6

2

1

14

61

15

6

2

1

13

59

14

6

2

1

12

56

13

5

2

1

11

53

12

5

1

1

10

50

11

5

1

1

9

47

10

4

1

1

8

43

9

4

1

1

7

38

8

4

1

1

6

27

7

3

1

1

5

21

6

3

1

1

4

10

5

2

1

1

3

0

4

2

1

1

2

10

3

1

1

1

1

20

2

1

1

1

 

Tags , , , ,

Een autoverzekering afsluiten in België? Een beknopte handleiding

Ontelbaar veel mensen verplaatsen zich dagelijks met de wagen. En of het nu overdag, ’s avonds of ’s nachts is, je wagen brengt je op je bestemming. Kortom: je auto, je vrijheid! Meestal is dat zo maar jammer genoeg zit er in het gezegde ‘Een ongeluk is snel gebeurd’ ook een grond van waarheid. Daarom is het belangrijk om een autoverzekering af te sluiten. Net als in Nederland is een goede autopolis ook in België onontbeerlijk.

Wat?

Globaal gezien kan gesteld worden dat een autoverzekering een polis is voor ieder persoon die een gemotoriseerd voertuig gebruikt. Net als in Nederland is het afsluiten ervan in België ook verplicht. Via de autoverzekering wordt de persoonlijke aansprakelijkheid gedekt. Zo wordt de schade die je bij derden veroorzaakt vergoed. Dit is de zogenoemde BA- of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die wettelijk verplicht is voor bestuurders. Net als in Nederland kan deze uitgebreid worden met extra dekkingen.

Omnium en miniomnium

De omniumverzekering is de meest uitgebreide. Als je gepland hebt om een splinternieuwe wagen aan te schaffen, is dit een interessante polis. Deze autoverzekering biedt de meest complete dekking. Wanneer je wagen al iets ouder is, kan je kiezen voor een miniomniumverzekering. Die is te vergelijken met een Nederlandse WAPlus-verzekering en biedt een ruimere dekking dan de BA-verzekering. Hierbij kan je bijv. denken aan een dekking tegen brand, diefstal of glasbreuk.

Aanvullende autoverzekeringen

Als je wil kan je ook kiezen om er enkele aanvullende verzekeringen bij te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de bijstandongevallenverzekering, de rechtsbijstandsverzekering of de verzekering voor medepassagiers.

Waar je zeker op moet letten

Als je vaak in het buitenland verblijft, is het raadzaam om na te gaan in welke landen de autoverzekering geldig is.

Je premie blijft laag als je weinig aanspraak doet op je verzekering. Als de schade relatief klein is, valt het te overwegen om de schade zelf te betalen.

Houd rekening met een factor zoals de leeftijd van je wagen bij het afsluiten van een verzekering. Het heeft bijv. weinig zijn om een omniumverzekering af te sluiten voor een auto die 10 jaar oud is.

Het kiezen van een verzekeringsagent

Op de markt van autoverzekeringen zijn heel wat agenten en prijsverschillen aanwezig. Via het internet of door het aanvragen van offertes kan je een vergelijking maken. Probeer op zoek te gaan naar de verzekering met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Tags , ,

Tips voor het afsluiten van een autoverzekering

De tijd dat de markt van de autoverzekeringen transparant was, ligt al even achter ons. De dynamiek en creativiteit waarmee verzekeraars hun polissen aanbieden is zeer groot.

Als consument wordt het er niet eenvoudiger op om een goede verzekeringspolis af te sluiten. Je doet er daarom goed aan om advies te vragen aan een verzekeringsmakelaar. Het is ook van belang dat je de markt regelmatig consulteert om op zoek te gaan naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een ‘tiplijst’:

Besteed voldoende tijd aan het opvragen en vergelijken van offertes. Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om online een offerte aan te vragen, zodat je niet eens je huis uit moet. Om een vergelijking te maken moet je ten eerste rekening houden met de prijs.

Probeer daarnaast ook uit te zoeken welke verzekeraars een goede dienstverlening aanbieden. Een derde factor om te onderzoeken zijn de bijkomende waarborden. Bij sommige verzekeraars moet je een extra bijdrage betalen om je te verzekeren tegen zaken zoals diefstal, rechtsbijstand of brand terwijl het bij andere in de standaardpolis is inbegrepen.

Zodra je een autopolis afsluit, start de opbouw van schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, des te meer korting je krijgt op de premie van je autoverzekering. Waar er vroeger gebruikt gemaakt werd van een algemeen geldend bonus-malussysteem, kan elke verzekeraar nu een eigen kortingssysteem uitwerken. De boodschap is dus om op zoek te gaan naar de maatschappij met het beste kortingssysteem.

De waarde van je nieuwe wagen zakt vanaf het moment dat je de openbare weg betreedt. Ondanks het feit dat verzekeraars zich baseren op een catalogusprijs, worden ook polissen aangeboden waarbij je het totale aankoopbedrag krijgt vergoed of waarbij je meer terugkrijgt dan de catalogusprijs. Een vergelijking van de verschillende formules bij diverse maatschappijen kan interessant zijn.

Om belangenconflicten te vermijden, doe je er goed aan om de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Een onafhankelijke verzekeringsmakelaar biedt producten aan van verschillende maatschappijen. Hij is daarom in staat om polissen van verschillende maatschappijen te vergelijken en er de best passende voor jou uit te kiezen.

Tags , ,

Hoe vind je een goedkope autoverzekering?

Als automobilist ben je wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Dit betekent niet dat je niet op zoek mag gaan naar de goedkoopste autoverzekering. Daarom vind je onderstaand enkele tips die kunnen helpen bij de zoektocht naar een goedkope autoverzekering:

Kies de verzekering die past bij je wagen

Een omniumverzekering is zinvol als je auto de leeftijd van drie jaar nog niet bereikt heeft. Wanneer je wagen tussen drie en acht jaar oud is het beter om een ‘gewone’ autoverzekering af te sluiten en eventueel enkele extra opties te nemen. Vanaf het moment dat je wagen acht jaar of ouder is, is de standaard burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering de meest interessante formule.

Beoordeel je autoverzekering van tijd tot tijd

Bij de verschillende autoverzekeringen is de dekking meestal vergelijkbaar, maar de prijs die je betaalt is minder vergelijkbaar. Om te bepalen welke autoverzekering voor jou de goedkoopste is, moet je rekening houden met het type verzekering, de basispremie en de eventuele korting.

Vandaag de dag is het mogelijk om via het internet offertes aan te vragen. Op die manier kan je op korte tijd de condities van de verschillende verzekeraars rustig vergelijken vanuit je luie zetel en beslissen of een overstap naar een andere maatschappij zinvol is.

Oude verzekering opzeggen? Respecteer de opzegtermijn!

Als je wil overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, is het van belang om rekening te houden met de opzegtermijn. Een verzekering die je niet tijdig opzegt, wordt immers stilzwijgend verlengd.

Ongeval? Een schadeclaim is niet altijd de beste oplossing

Zelfs als je verzekering de schade dekt, is het niet altijd verstandig om te claimen. De korting op de basispremie neemt af omdat je door je claim terugvalt op de bonus-malusladder. Wanneer de schade gering is, doe je er in veel gevallen best aan om de schade voor eigen rekening te nemen.

Maak er een gewoonte van om altijd een autogordel te dragen

De kans op ernstige lichamelijk schade stijgt enorm voor personen die tijdens een auto-ongeval geen gordel dragen. De verzekeraar van de tegenpartij zal daarom vaak argumenteren dat de medische kosten gedeeltelijk hadden kunnen voorkomen wordden en dat je gedeeltelijk schuldig bent aan de geleden lichamelijke schade. De kans is groot dat hij de schade slechts gedeeltelijk wil vergoeden.

Alcohol en autorijden? Ook voor de verzekeraar gaan die niet samen

In veel gevallen wordt de schade aan je auto niet gedekt als je een positieve alcoholcontrole aflegt na een aanrijding. Daarnaast kan je eigen verzekeraar een schadeloosstelling van de tegenpartij op je terugvorderen.

Tags ,

Je auto laten verzekeren? Enkele tips…

Iedereen die een gemotoriseerd voertuig gebruikt, is verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Als je verzekerd bent, wordt je persoonlijke aansprakelijkheid gedekt als je een voertuig gebruikt. Op die manier wordt de schade vergoed die je aan derden hebt veroorzaakt.

Burgerlijke Aansprakelijkheidverzekering

De basisverzekering die je als bestuurder verplicht bent te nemen, heet de Burgerlijke Aansprakelijkheidverzekering (BA-verzekering). Deze verzekering kan je met extra dekkingen uitbreiden.

Beperkte Omniumverzekering

Een van deze uitbreidingen is je te laten verzekeren tegen brand, diefstal en glasbreuk. Een BA-verzekering met zulke uitbreidingen heet een Beperkte Omniumverzekering. Zeker als je een auto hebt die al enkele jaren meegaat, is het niet onverstandig om een Beperkte Omniumverzekering af te sluiten.

Volledige Omniumverzekering

Indien je net een nieuwe wagen hebt gekocht, kan je beter een Volledige Omniumverzekering afsluiten. Je bent dan niet alleen verzekerd tegen brand, diefstal en glasbreuk maar ook tegen materiële schade, contact met dieren, schade door dieren, neerstortende meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen ervan. Het heeft weinig zin om een tien jaar oude wagen te laten verzekeren met een Volledige Omnium.

Rechtsbijstand Verkeer en Formule Bestuurder

Je kan je Volledige Omniumverzekering nog verder uitbreiden met de dekking Rechtsbijstand Verkeer, waarmee je advies en rechtsbijstand krijgt als je verwikkeld raakt in een geschil over een verkeersongeval. Je passagiers worden voor hun lichamelijke schade vergoed via de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidverzekering als jij zelf het ongeluk niet veroorzaakt hebt.

Wanneer je zelf in fout bent, worden je eigen lichamelijke letsels niet vergoed. Omdat de vergoeding van je mutualiteit meestal niet volstaat om alle kosten te betalen, kan je beter de Formule Bestuurder afsluiten. Deze verzekering dekt alle personen die een verzekerd voertuig mogen besturen.

Als je vaak met je auto in het buitenland rondrijdt, moet je eens nakijken of je autoverzekering in die landen wel geldig is. Misschien is het zelfs voordeliger om bij minimale schade zelf de kosten te betalen in plaats van je verzekering aan te spreken. Denk er aan dat je minder premies moet betalen als je minder aanspraak doet op je verzekering.

Het is aan jou

Je kan best op voorhand, bijvoorbeeld via het internet, bij verschillende verzekeraars offertes aanvragen zodat je weet welke verzekering het beste bij je past en je niet te veel premies moet betalen voor die autoverzekering.

Tags , , ,

Autoverzekeringen onder de loep

Sinds de invoering van de euro in 2002, is het dagelijkse leven niet bepaald goedkoper geworden. Dat heb je waarschijnlijk op het einde van de maand al vastgesteld: de kosten worden groter, maar je inkomsten blijven hetzelfde. Om dezelfde levenstijl te behouden, zal je dus zuiniger moeten gaan leven. Zuiniger leven begint bij het besparen op je duurste uitgaven. Bijvoorbeeld op je autoverzekering.

Tegenwoordig word je aangeraden om je auto te laten verzekeren bij je eigen bank. Het is voor de meeste mensen namelijk handiger en eenvoudiger als hun financiën allemaal onder één dak worden samengebracht. Maar is dat wel verstandig?

De meeste banken spelen graag in op die redenering en rekenen je een (te) dure autoverzekering aan. Daarom kan je beter eerst bij verschillende verzekeringsmaatschappijen horen of hun aanbieding niet voordeliger is voor jou dan degene die je eigen bank aanrekent.

Welke verzekering heb je nodig?

Het is sowieso verplicht om een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als je een voertuig wil besturen. Dat is de basisverzekering, de overige mogelijkheden zijn eerder opties en dus niet verplicht.

Je kan nog kiezen voor een Beperkte Omniumverzekering (brand, diefstal en glasbreuk) of een Volledige Omniumverzekering. In dat laatste geval ben je tegen praktisch alles verzekerd wat jij zelf niet hebt veroorzaakt. Als jij de oorzaak bent van de schade, ben je gedekt met de twee kleine uitbreidingen zoals Rechtsbijstand Verkeer en/of Formule Bestuurder.

Waar moet je op letten?

Neem even tijd en doe de moeite om autoverzekeringen met elkaar te vergelijken. Het zijn de premies die vaak het verschil maken tussen meer of minder betalen.
Als je weinig kilometers doet, vraag dan naar een kilometerverzekering.
Vergeet niet op tijd je oude verzekering op te zeggen als je wilt overschakelen naar een andere. Als je niets laat weten, wordt je verzekering automatisch verlengd.
Het is niet meer verplicht om als verzekeraar het bonus-malussysteem toe te passen. De verzekeringsagent kan zelf beslissen om dit systeem te gebruiken of niet. Het bonus-malussysteem houdt in dat je beloond wordt als je zonder ongelukken rijdt en dat jegestraft wordt als je vaak schade veroorzaakt.
Het is belangrijk om je tijdens het rijden aan de verkeersregels te houden en aan de verkeersveiligheid te denken. Als je een ongeluk veroorzaakt hebt waarbij je onder invloed achter het stuur zat, komt je verzekering niet tussenbeide en moet je alle schade uit eigenzak betalen.
Als je wagen ouder is dan acht jaar, heeft het weinig zin om die met een Volledige Omnium te laten verzekeren. Een Volledige Omniumverzekering is geschikt voor een auto die maximum drie jaar oud is. Een wagen ouder dan drie jaar laat je het beste verzekeren met een Beperkte Omniumverzekering.

Tags , ,

Autoverzekering, hoe werkt het?

Iedereen die een auto bestuurt, moet een autoverzekering hebben. In België is de autoverzekering wettelijk verplicht, net zoals in de rest van de Europese Unie.

De premie die je betaalt voor je autoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals, de leeftijd en de burgerlijke staat van de bestuurder, het doel waarvoor de wagen gebruikt wordt, de ouderdom van de wagen en het aantal kilometers, de bonus-malusgraad van de bestuurder, het type wagen, hoe lang de bestuurder zijn rijbewijs al heeft, enz.

De autoverzekeringen werken volgens het bonus-malussysteem. Bestuurders die geen ongelukken veroorzaken, betalen minder dan bestuurders die al een paar ongelukken gehad hebben.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de basisdekking. Deze is wettelijk verplicht. Die verzekering dekt in principe de schade die je aan derden veroorzaakt.

Extra verzekeringen

Naast de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, bestaan er nog heel wat opties om je tegen nog meer risico’s te verzekeren.

Omniumverzekering

De BA-verzekering vergoedt alleen de schade aan anderen. De omniumverzekering vergoedt ook de schade aan je eigen wagen.

Volledige omniumverzekering: bij deze verzekering worden bijna alle risico’s verzekerd. Schade door brand, natuurkrachten, diefstal, aanrijdingen met dieren, vandalisme, glasbreuk, ongevallen (zelfs als je in fout bent), enz.
Beperkte omniumverzekering: dekt dezelfde risico’s als een omniumverzekering, behalve de schade aan de wagen als je zelf in fout bent.

Rechtsbijstand verkeer

Deze verzekering dekt de kosten voor je verdediging in de rechtbank

Bestuurdersverzekering

Dekt de hospitalisatiekosten, eventuele werkonbekwaamheid en overlijden van de bestuurder.

Enz.

Tips bij zoeken autoverzekering

Vergelijk alle aanbiedingen op vlak van prijs, dienstverlening en bijkomende waarborgen. Vraag desnoods raad aan een onafhankelijke verzekeringsmakelaar!
Teken de bijzondere voorwaarden van je verzekeringspolis niet voor je ze grondig hebt nagelezen. Stemmen alle gegevens overeen met de realiteit en staat alles erin vermeld?
Voor jonge bestuurders is de autoverzekering verschrikkelijk duur, dus besluiten velen een verzekering af te sluiten op naam van een van de ouders. Dit kun je beter niet doen, het is in strijd met de wet. De verzekeraar kan het als een geval van misbruik beschouwen en de polis nietig verklaren. Zo kan hij de schadevergoedingen terugvorderen.

Tags , , ,