Tag

Beleggen met weinig geld

In aandelen beleggen is niet alleen weggelegd voor mensen met veel geld en veel verstand van zaken. Vandaag kun je ook met een beperkt budget en een beperkte kennis je slag slaan op de aandelenmarkt.

Aan wie geef je je geld?

Er is een groot verschil tussen brokers en beleggingsfondsen. De twee kunnen gelijkaardige diensten aanbieden, maar ze zijn beide in een ander gebied gespecialiseerd. Het is belangrijk dat je weet welke diensten je kunt verwachten en tegen welke prijs. Een broker moet je eigenlijk als je verlengde zien. Hij gaat op zoek naar investeringen die bij jouw noden en budget passen. Maar een broker zal doorgaans een commissie vragen voor het werk dat hij in je investeert.

Houd de kosten laag

Als je belegt terwijl je maar een beperkt budget hebt, is het belangrijk de kosten laag te houden. De broker zal je kosten aanrekenen voor het managen van je aandelenportefeuille, commissies voor het verhandelen van de aandelen, er zijn de kosten voor de beleggingsfondsen, etc.

Ga voor de lange termijn

Als je investeert, moet je erop voorbereid zjin dat je je geld soms best voor een hele periode moet laten vaststaan. De investering die je nu maakt zal je vroeg of laat veel geld opbrengen, maar je moet wel geduldig zijn.

Zoek naar geschikte investeringen

Gebruik maken van de meest kosteneffectieve en vereenvoudigde investeringsmethodes zal je leven veel makkelijker maken. Passieve beleggingen als gemeenschappelijke indexfondsen of Exchange Traded Funds zijn aanraders. Deze fondsen kennen weinig kosten en een makkelijke diversificatie.
Een indexfonds is een beleggingsfonds dat passief beheerd wordt. Dit soort fondsen kent lagere kosten omdat ze een onderliggende beursindex volgen.

Tags , , , , ,

Alles wat je moet weten over een beleggingsfonds

Een beleggingsfonds brengt eigenlijk beleggers samen. Al het geld van de investerende beleggers komt samen in het fonds. Daarna beleggen ze al die middelen in een portefeuille van effecten, zoals aandelen en obligaties. Fondsen zijn ook wel bekend als ‘ICB’s’ of ‘Instellingen voor Collectieve Belegging’.

Wat zijn de soorten fondsen?

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Het grootste verschil bestaat in het kapitaal. Zo zijn er fondsen met een vast en andere met een variabel kapitaal.

Fondsen met een vast kapitaal zijn gesloten fondsen. In België zijn ze beter bekend onder de naam Bevak. Een vast aantal uitstaande aandelen is kenmerkend voor deze fondsen. Als belegger moet je eerst een koper vinden als je een Bevak wil kopen. Om die klus te vergemakkelijken, vind je Bevaks terug in beursnoteringen. De beurskoers kan afwijken van de reële waarde van het fonds. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het spel van vraag en aanbod. Bij Bevaks is men verplicht dividenden uit te keren als dat mogelijk is. Een dividend is een deel van de winst van de onderneming. Op dividenden geldt een roerende voorheffing van vijftien procent.

Fondsen van variabel kapitaal zijn open fondsen of Beveks. Mensen die een Bevek aanbieden, kunnen nieuwe aandelen in het fonds aanmaken op vraag van beleggers. Op die manier kunnen beleggers elke dag in of uit de Bevek stappen. Bij Beveks kan je nog eens twee soorten onderscheiden: een kapitalisatietype en een distributietype. Bij het kapitalisatietype krijg je geen dividenden, want dat wordt automatisch herbelegd in het fonds. Bij het distributietype worden ontvangen dividenden steeds uitgekeerd. Als je op lange termijn wil beleggen, is het kapitalisatietype veel voordeliger.

Hoe werkt het?

Wanneer je een beleggingsfonds koopt, koop je in feite aandelen. Bij een gesloten fonds koop je hele aandelen, bij een open fonds kan je delen van een aandeel kopen. Een fonds heeft uiteraard een prijs, in de volksmond ook bekend als koers. Als je bijvoorbeeld duizend euro in een beleggingsfonds met een koers van 119,20 euro investeert, krijg je 9,42 euro aandelen. De manager van het fonds zorgt ervoor dat jouw geld, samen met andere aankoopgelden en al belegd geld samengevoegd worden. Al dat geld samen is het fondsvermogen dat daarna belegd wordt in aandelen, onroerend goed, obligaties, geldmarktpapier of een combinatie ervan. Die beleggingen zijn ook bekend onder de naam posities of holdings. Al die posities of holdings samen vormen de fondsportefeuille. Je krijgt als belegger een deel van die portefeuille, een miniatuur als het ware.

Wat zijn de voordelen?

Ze zijn geschikt voor de kleine belegger. Het is geen probleem om met een klein bedrag een gevarieerde portefeuille te kopen. Bovendien houd je nog veel over van uw vermogen omdat de kosten aan de lage kant zijn.

Je kunt ze makkelijk aan- en verkopen. Je kunt fondsen kopen bij de bank, een fondsverkoper, op de beurs of op het internet. Met een simpele muisklik of een telefoontje heb je ze in een wip verkocht.

Er is toezicht op beleggingsfondsen. De portefeuillebeheerder van een fonds kan er niet zomaar met je geld vandoor gaan. Er is een speciale commissie die nauwlettend controle uitoefent op de fondsen.

Ze worden professioneel beheerd. Als je aandelen of obligaties gaat aankopen, heb je heel wat knowhow nodig wat betreft bijvoorbeeld financiële verslagen. Als dat niet het geval is, stapt u beter een gokkantoor binnen. Bij fondsen is er niet veel kennis van zaken nodig omdat professionele personen het fonds beheren.

Beleggingsfondsen zijn een ideale manier van beleggen als je geld, tijd, kennis en interesse hebt om een gespreide portefeuille aan te kopen. Waarom zou je het niet eens proberen?

Tags , , ,

Ethisch en duurzaam beleggen: een beleggingstak in evolutie

Duurzaam investeren, ethisch beleggen en ‘Socially Responsible Investing (SRI)’ zijn drie termen die staan voor een andere manier van beleggen dan de klassieke. Bij ethisch beleggen is het de bedoeling om middelen te investeren in ondernemingen en projecten die zowel ecologische, sociale als economisch waarden hoog in het vaandel dragen. De tijd dat deze beleggingsvorm enkele was weggelegd voor wereldvreemde alternativo’s is voorbij. Steeds meer particulieren en institutionele beleggers zijn vragende partij.

Kentering in je jaren ‘80

Bij veel geëngageerde burgers groeide in de jaren ’80 het idee dat politiek en ‘big business’ twee handen op één buik waren. De eerste legde de tweede geen stro breed in de weg en ontoelaatbare praktijken werden oogluikend toegestaan. Geëngageerde burgers verspreidden de boodschap dat veel mensen hun centen belegden zonder te weten waar het in geïnvesteerd werd. Naast ‘Profit’ moesten ook ‘People’ en ‘Planet’ hun plaats krijgen in het financiële denken van Jan met de pet.

Veranderingen in ethisch beleggen

De manier waarop ethisch beleggen wordt aangepakt, is sterk veranderd. Aanvankelijk werd een jaarlijks rendement ter beschikking van een goed doel gesteld. Vervolgens ging men SRI-fondsen beheren op basis van negatieve criteria. Ondernemingen actief in de wapenindustrie, kernenergie, … werden bij voorbaat uitgesloten.

Naarmate de populariteit van ethische fondsen groeide, werden ondernemingen geselecteerd op basis van één of meerdere deelaspecten van duurzaam ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van alternatieve energie of tewerkstelling voor kansarmen.

De volgende generatie fondsen selecteerde bedrijven die zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak inspanningen leverden. Vanaf dan deed het begrip ‘duurzaam ondernemen’ zijn intrede. De meeste ethische beleggingsfondsen zijn van dit type. Momenteel zijn er ook fondsen die naast de bovengenoemde criteria aandacht hebben voor communicatie met de aandeelhouders. Communicatie dient hier zeer ruim opgevat te worden: naast aandeelhouders en werknemers moet er ook een dialoog zijn met buurtbewoners, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.

Ruime keuze

Het aanbod in ethische beleggingsfondsen is de laatste decennia toegenomen. Steeds meer geld werd belegd in bedrijven die voldoen aan ethische criteria. De groeiende vraag leidde tot het stijgen van de beurskoersen. De verschillende grootbanken kwamen dan ook snel op de proppen om eigen duurzame beleggingsfondsen aan te bieden. Het groeitempo ligt veel hoger dan bij klassieke beleggingen waardoor duurzame beleggingen reeds 4% van ons gezamenlijke spaargeld vertegenwoordigen.

Afhankelijk van het belang dat iemand hecht aan een bepaald thema zijn er vele vormen van ethisch beleggen mogelijk. Zo kan je als milieubewust persoon kiezen voor een groen project dat niet noodzakelijk sociaalvoelend moet zijn. Natuurlijk geldt voor deze fondsen ook de wet van vraag en aanbod. Wanneer een idee succes kent, zal het al snel in een duurzaam fonds worden gegoten.

Tags , , , ,

Welke soorten beleggingsfondsen zijn er?

Door te beleggen in fondsen, investeer je in regio’s of sectoren die anders moeilijk toegankelijk zijn. Het zorgt voor een betere spreiding van je beleggingsportefeuille, wat anders enkel mogelijk zou zijn met een groter vermogen. Een groot voordeel dus! Natuurlijk kies je zelf de belegging, bijvoorbeeld enkel in aandelen of enkel in een bepaald land… Er zijn duizenden mogelijkheden. We zetten de meest voorkomende fondsen op een rij.

Aandelenfonds

Met een aandelenfonds investeer je uitsluitend in aandelen. Je kunt natuurlijk dan nog verder specifiëren, bijvoorbeeld in een bepaalde sector of regio. Bijna de helft van de mensen kiest voor dit soort belegging.

Obligatiefonds

Met een obligatiefonds investeer je in verschillende soorten obligaties. Enkele voorbeelden: wereldwijde obligaties, staatsobligaties, …

Mixfonds

Een mixfonds verdeelt je vermogen over diverse categorieën: aandelen, obligaties, vastgoed, … Het voordeel van dit soort fonds is de goede risicospreiding. Sommige mixfondsen hebben een offensieve portefeuille, andere een goede defensieve portefeuille. Een neutraal mixfonds wordt voor 50% verdeeld over risicovolle beleggingen, de andere helft gaat naar minder risicovolle beleggingen. Er zijn dus duidelijke onderlinge verschillen.

Geldmarktfonds

Bij een geldmarktfonds investeer je in verschillende buitenlandse valuta of in rentedragende waarden (vb. een lening of deposito). Een dergelijk fonds streeft naar een hoge liquiditeit. Het draagt bijna geen risico met zich mee en wordt meestal gebruikt om geld tijdelijk aan de kant te zetten.

Sectorfonds

Als je kiest voor een sectorfonds, beleg je in een bedrijf dat actief is in een bepaalde sector. Je belegt dus in feite in een sector, bijvoorbeeld de IT-sector. Zo geniet je van de ontwikkelingen die zich in die sector voordoen.

Regiofonds

Het woord zegt het zelf: je investeert in een bepaalde regio. Zo geniet je van de ontwikkelingen in een bepaalde regio, bijvoorbeeld een land of werelddeel. Het fonds kan ook beleggen in opkomende markten zoals die van China.

We hebben voor jullie de meest voorkomende beleggingsfondsen op een rij gezet, maar natuurlijk zijn er nog categorieën: goudfondsen, small-en midcapfondsen, vastgoedfondsen, hoog dividendfondsen, indexfondsen, hedgefunds, maatschappelijke beleggingsfondsen, garantiefondsen, alternatieve beleggingen (vb. een belegging in vakantiehuizen).

Er zijn een groot aantal beleggingsmogelijkheden op de markt. Kies een belegging die bij je past, en houd er vooral rekening mee dat hoe meer specialistisch een fonds is, hoe hoger de beheerskosten zijn. In België kan je voor het toezicht op je fonds terecht bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), in Nederland heb je toestemming nodig van de Autoriteit Financiële Markten.

Tags , , , , , , , ,

Wat is het verschil tussen een aandeel en een beleggingsfonds?

We horen de woorden dagelijks in het financiële nieuws: aandeel en beleggingsfonds. Maar wat is nu precies het verschil tussen de twee?

Aandeel

Een aandeel is een bewijs van een deelname in een bedrijf. Door aandelen van een bepaalde onderneming te kopen, word je op een bepaalde manier mede-eigenaar. Als je mede-eigenaar bent van een bedrijf, zelfs al ben je maar een kleine aandeelhouder, dan heb je recht op een deel van de winst. Als het bedrijf verlies maakt, zal de waarde van je aandelen dalen.

Beleggingsfonds

Als je kiest voor een beleggingsfonds, beleggen experts je geld in verschillende ondernemingen. Zelf zul je de koers dus niet in de gaten moeten houden. Een beleggingsfonds kan bestaan uit aandelen of obligaties.

Verschillen

Bij een beleggingsfonds gaat je geld in plaats van naar één onderneming naar meerdere. De meerderheid van de beleggingsfondsen heeft zeker 20 ondernemingen in hun portefeuille.

De provisiekosten voor een beleggingsfonds zijn meestal lager dan die voor aandelen.

Als je een beleggingsfonds koopt of verkoopt, gebeurt de transactie niet meteen, zoals bij aandelen. Je order wordt doorgaans de volgende dag bij de openingskoers gekocht of verkocht.

De risico’s zijn groter bij aandelen dan bij beleggingsfondsen. Maar daartegenover staat dat de winsten van aandelen veel groter kunnen zijn, en die van beleggingsfondsen beperkter. Als je in korte tijd veel geld wilt verdienen, maar het risico loopt alles kwijt te spelen, kies dan voor aandelen. Als je op lange termijn winst wilt maken, maar het liever veilig speelt, kies dan voor een beleggingsfonds.

Tags , ,

Een introductie in de wereld van de aandelen

Heb je wat spaargeld en hoop je op een relatief snelle en eenvoudige manier extra geld te verdienen? Maar heb je niet meteen zin om hiervoor naar een overvol casino te trekken? Wees dan gerust: er is een andere, uitdagende en spannende, manier van beleggen. Juist ja, het beleggen in aandelen.

Wat

Een aandeel is een eigendomstitel van een bedrijf dat je bekomt doordat je deelneemt in het kapitaal van het bedrijf. Hierdoor word je mede-eigenaar van het bedrijf in kwestie. Je hebt bijgevolg recht op inspraak tijdens aandeelhoudersvergaderingen én op een deel van de eventuele winst die het bedrijf maakt.

Die winst noemt men ook het dividend. Het is het bedrag dat een bedrijf aan zijn aandeelhouders uitkeert uit de in het voorgaande jaar gerealiseerde winst. Daarnaast kunnen de inkomsten van je aandelen ook komen uit de koerswinst. Dat is het positieve verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van je aandelen.

Waarom

Het verschil in koerswaarde tussen de aankoop en de verkoop van je aandelen kan echter ook negatief zijn. In het ergste geval kunnen je aandelen zelfs niets meer waard zijn. Dan is het bedrijf in kwestie failliet en ben je je geld dus kwijt.

Maar voor hetzelfde geld maakt het bedrijf veel winst en stijgt de waarde van je aandelen aanzienlijk. Het is in feite een kwestie van inschatting en een portie geluk.

Hoe

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe die koerswaarde nu precies bepaald wordt. Welnu, de waarde van je aandelen, die op de beurs tot stand komt, wordt gebaseerd op de winst en de winstverwachting van de bedrijven. Hoe hoger de verwachte winst, hoe hoger de prijs van de aandelen.

De koerswaarde is sterk aan schommeling onderhevig. Je zorgt dus best voor een goede timing en een goede dosis kennis van de aandelenwereld. Zoniet kan je door de sterke fluctuaties veel geld verliezen. Het beleggen in aandelen is behoorlijk risicovol.

Kosten

Bovendien kan je best niet beleggen in aandelen als je dit slechts sporadisch en met kleine bedragen doet. Dit omwille van de hoge kosten die ermee verbonden zijn. Aandelen kan je namelijk niet rechtstreeks via het bedrijf aanschaffen, maar dien je via een tussenpersoon, meestal je financiële instelling, te bekomen. Uiteraard doen zij dat niet gratis. Integendeel, voor hun diensten betaal je een vast bedrag. Dit bedrag dien je dus in mindering te brengen van je eventuele rendement.

Beleggingsfonds

Het beleggen in aandelen gebeurt vaak via een zogenaamd beleggingsfonds. Doordat een dergelijk fonds in verschillende aandelen tegelijkertijd investeert, wordt het risico enigszins beperkt. Bovendien gebeurt de opvolging door de fondsbeheerder zodat je zelf tijd en moeite bespaart. Hier staat wel tegenover dat het rendement bij een dergelijke belegging lager is dan bij een rechtstreekse belegging in aandelen.

Tags , , , ,