Tag

Hypotheek met vaste of variabele rente?

De meeste mensen die een huis bouwen, hebben waarschijnlijk een woonkrediet nodig. Bij de bank zul je dan moeten kiezen tussen een hypotheek met vaste rente of een met variabele rente.

Variabele rente

Als je kiest voor een woonkrediet met variabele rente worden je maandelijkse afbetalingen aangepast aan de actuele rentevoet op de financiële markt. Deze rentevoet zal niet iedere maand verschillen. De rentevoet wordt namelijk pas aangepast als het verschil groot genoeg is met de vorige rentevoet (op jaarbasis meestal 0,25 procent).
Er wordt ook een onder- en bovengrens vastgelegd, de zogenaamde ‘caps’. Als de rentevoet dus veel stijgt of daalt, zal je woonkrediet met een minimum en maximum rentevoet geen al te grote schommelingen kennen.

Je kunt zelf kiezen wanneer de rentevoet van je hypotheek mag aangepast worden. Dit kan jaarlijks, driejaarlijks of variabel zijn. Als je kiest voor variabel, kies je voor een formule, bijvoorbeeld 3-3-3, waarbij het  tarief om de drie jaar wordt aangepast of 5-5-5, waarbij het om de 5 jaar wordt aangepast. Je kunt ook kiezen voor semi-vast. Dat kan bijvoorbeeld 10-5-5 zijn. De rentevoet wordt dan na 10 jaar voor de eerste keer aangepast en daarna steeds om de 5 jaar.

Vaste rente

Als je kiest voor een woonkrediet met vaste rente, ben je 100% zeker dat je in de toekomst altijd dezelfde rente zult betalen. Als je net het risico wilt nemen dat je rentevoet in de toekomst verhoogd wordt, moet je dus voor een vaste rente kiezen.  Hoe lager de actuele rente is, hoe slimmer het is je hypotheek zo lang mogelijk vast te leggen. Voor de zekerheid van een vaste rente betaal je trouwens ook een meerprijs.

Nadelen en voordelen

Als je voor een lange rentevaste periode gekozen hebt, kan de marktrente flink onder jouw rente te liggen komen. Maar andersom kan dus ook altijd het geval zijn. Een ander nadeel van een hypotheek met vaste rente is dat je voor de verworven zekerheid altijd een opslag op de rente betaalt.

Tags , , , , , ,

Wat is een hypotheeklening?

Een hypotheek is een onderpand. Meestal koop je een huis met geleend geld van de bank. Dit geld krijg je slechts als je datzelfde huis (of eventueel een ander) in onderpand geeft aan de bank. De bank wordt hierdoor de belangrijkste schuldeiser en kan je huis verkopen wanneer je de lening niet meer kan terugbetalen. Ook andere zaken zoals een boot of een stuk grond kunnen als onderpand gebruikt worden.

Waarin verschilt een hypotheek van een gewoon onderpand? Een gehypothekeerd goed wordt ingeschreven in het hypotheekregister. Hierdoor kan iedereen vrij nagaan of er een hypotheek rust op een bepaald onroerend goed.

Voorts is er nog het fiscale voordeel van een hypotheeklening. Zo’n lening wordt aanzien als langetermijnsparen (LTS). Bij het vak van LTS kan je dan je afgeloste sommen en intresten ingeven, zodat je belastbare som lager is en je minder belasting moet betalen.

Een hypotheeklening voor een boot kan je enkel inbrengen als de boot in kwestie een vaste ligplaats heeft.

Welke soorten hypotheekleningen zijn er?

Je weet best waar je aan toe bent voor je een hypotheeklening afsluit. Hier volgt een kort overzicht van de verschillende soorten hypotheekleningen.

Aflossingsvrije hypotheeklening:
Er zijn geen tussentijdse aflossingen van het kapitaal. Je moet enkel de intresten betalen tijdens de looptijd van je lening. Als je genoeg geld hebt, betaal je de lening in één klap af. Je kan minder (enkel de intresten) inbrengen op je belastingaangifte.

Annuïteiten hypotheeklening:
Je betaalt elke maand dezelfde som. De maandelijkse aflossing van het kapitaal neemt toe, de maandelijkse intrest neemt af. Dit draait gewoonlijk duurder uit, maar je hebt meer zekerheid. Het kost je meer omdat je in het begin weinig kapitaal aflost, waardoor je lange tijd veel intrest blijft betalen. Omdat je almaar minder intrest betaalt, wordt je fiscale aftrek ook telkens minder.

Beleggingshypotheeklening:
Je maandelijkse aflossingen worden rechtstreeks geïnvesteerd in een belegging. De bedoeling is dat je met de opbrengst van je investering je intresten kan betalen. Dit blijft gokwerk. Je kan een extra schuld opbouwen of je kan zelfs wat overhouden aan deze gekoppelde investering.

Krediethypotheeklening:
Er is geen looptijd. Dit is een soort van doorlopend krediet met je huis als onderpand. Je kiest zelf hoeveel je wanneer terugbetaalt. Je hebt met deze formule veel vrijheid. Wat blijft, is dat hoe langer je wacht met betalen, hoe hoger je totale intrest oploopt. De maandelijkse aflossingen kan je in mindering brengen, maar de intresten kan je dan weer niet fiscaal inbrengen

Levenhypotheeklening:
Je sluit een levensverzekering af. Het kapitaal van je lening wordt bekomen door de investering in de levensverzekering. Wat je betaalt, is de rente van je lening. Maar de rente van de levensverzekering kan verschillen met die van de lening. Hierdoor kan je een extra schuld overhouden. Tegenwoordig kan je de inhoud van je contract gedurende de looptijd aanpassen.

Spaarbeleggingshypotheeklening:
De hybride hypotheeklening: een combinatie van spaarhypotheeklening en een beleggingshypotheeklening.

Spaarhypotheeklening:
Je spaart het nodige geld bijeen door middel van een levensverzekering. Aan het einde van de looptijd los je de hypotheekschuld af met de uitkering van de spaarverzekering.

Tags , , , , , ,

Het microkrediet, ook in België?

Het microkrediet geniet de laatste jaren van meer en meer bekendheid. Maar wat is een microkrediet nu eigenlijk en wie kan er gebruik van maken? Is het alleen voor ontwikkelingslanden of kan een zelfstandige in België er ook gebruik van maken?

Broodnodige hulp voor ontwikkelingslanden

Vaak kent men het microkrediet omdat het in het nieuws is geweest als men het over hulp voor ontwikkelingslanden had. Het krediet geeft daar mensen een kleine lening om een eigen handel op te starten en zo zelfstandig te worden. Het is een perfecte kans om autonoom geld te kunnen verdienen, zonder dat andere organisaties de winst opslorpen en er zo voor zorgen dat mensen nog steeds voor een hongerloon moeten werken.

Het succesverhaal van de microkredieten

In de ontwikkelingslanden hebben de microkredieten veel succes geboekt: doordat ze de kredieten toekennen aan groepen, ontstaat er een sociale druk om de lening terug te betalen. Doen ze dat niet, dan worden voor de complete groep de faciliteiten weer ingetrokken en staan ze weer waar ze ooit begonnen waren. De sociale druk zorgt er dus voor dat de lening sneller terugbetaald wordt.

Nog een reden waarom microkredieten zo succesvol zijn in de ontwikkelingslanden: uit feiten is gebleken dat, als de banken het geld aan de vrouwen daar geven, het geld veel beter geïnvesteerd wordt en de lening sneller terugbetaald wordt. De mannen zijn nog te veel geneigd om het geleende geld uit te geven aan drank of drugs om even uit hun armoede te kunnen ontsnappen.

Ook voor niet-ontwikkelingslanden?

Je kan dus zeker stellen dat het microkrediet succes heeft in de ontwikkelingslanden maar kan je het ook gewoon hier in België aanvragen?

Jazeker, hier in België kan je ook een microkrediet aanvragen. Het is nu vooral bedoeld voor mensen die bij reguliere banken geen lening kunnen krijgen. Denk daarbij aan mensen die niet afgestudeerd zijn of bijvoorbeeld werklozen die graag zelf een zaak willen opstarten om op die manier uit de werkloosheid te kunnen geraken.

Je kan dan een lening krijgen van maximaal 12.500 euro. De interest bedraagt vijf procent en de maximale looptijd is vier jaar.

Moet je een microkrediet terugbetalen?

Een microkrediet moet je terugbetalen want het is een lening. Het blijkt zelfs uit gegevens dat de leners van een microkrediet sneller terugbetalen dan de mensen die een reguliere lening zijn aangegaan bij een bank.

Tags , , , , , , ,

Een beter budgetbeheer in 6 stappen

Velen slagen er niet in hun persoonlijk budget efficiënt te beheren. Nochtans is het niet zo erg moeilijk. Je hoeft slechts 6 stappen te doorlopen.

Stap 1: Orden je documenten

Verzamel al je bankdocumenten, rekeningen, rekeninguittreksels en alle andere informatie over de staat van je budget. Sorteer deze informatie vervolgens. Dit kan je doen door ze in drie delen te verdelen: ‘rommel’, ‘rekeningen’ en ‘briefwisseling’. Op deze manier krijg je een realistisch overzicht van je persoonlijk budget.

Stap 2: Hou je rekeningen systematisch bij

Neem de stapel ‘rekeningen’ erbij en sorteer deze verder. Dit doe je door ze onder te verdelen in twee groepen: ‘huishouden’ en ‘kredietkaarten/leningen’. Rangschik vervolgens de rekeningen in elke stapel op de datum waarop ze ten laatste (terug)betaald moeten worden. Maak er een gewoonte van om nieuwe rekeningen systematisch onder te brengen in je systeem.

Stap 3: Hou rekening met je kredietkaartuitgaven en leningen

Aangezien kredietkaartuitgaven en leningen niet meteen terugbetaald dienen te worden, zijn ze gevaarlijk om op snelle tijd veel kosten te maken. Het is daarom erg belangrijk een goed overzicht te bewaren van je openstaande kosten. Als alles goed is gegaan, heb je dit in de tweede stap reeds gedaan. De derde stap in een beter budgetbeheer is het herzien van je kredietuitgaven en de uitgaven aan leningen.

Stap 4: Neem je in- en uitgavenpatroon onder de loep

Nu je een goed overzicht hebt gemaakt van al je budgetinformatie, is het tijd om je uitgavengedrag te vergelijken met je inkomsten. Neem hiervoor een papier en verdeel het in twee. Aan de ene zijde noteer je alle inkomsten voor een maand. Aan de andere zijde noteer je zorgvuldig alle uitgaven voor de betreffende maand. Op die manier krijg je een overzicht van de verhouding tussen je inkomsten en uitgaven en weet je meteen waarop je (eventueel) dient te besparen.

Stap 5: Betaal kredietkaartuitgaven en leningen uit

Het is erg belangrijk je kredietkaartuitgaven en leningen zo snel mogelijk (terug) te betalen. Heb je een positief resultaat op je opgestelde balans, aarzel dan niet je openstaande kosten te vereffenen.

Stap 6: Geef indien nodig minder uit

De laatste stap lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk niet altijd van een leien dakje te gaan. Het bestaat eruit je uitgavenpatroon te analyseren en aan te passen waar nodig. Enkel zo zal je op termijn in staat zijn een positief budget te beheren. En dat is uiteindelijk de bedoeling.

Tags , , , , , , , , , ,

Een studielening kan uitkomst bieden!

Wie studerende kinderen heeft, zal het zeker en vast aan zijn portefeuille voelen. Studeren is een dure zaak. Inschrijvingsgeld, boeken, schoolmateriaal, een computer, de huur van een studentenkamer en ontelbare andere kosten kunnen zich snel opstapelen en zorgen voor een financiële kater. Een studiebeurs is een mooie oplossing, maar zelfs die volstaat niet altijd.

Als de student geen eigen geld achter de hand heeft of niet op de financiële steun van de ouders kan rekenen, kan het nog steeds misgaan. Als de geldnood echt hoog is kan de student, onder bepaalde voorwaarden, wel een studielening aangaan.

Studielening

In eerste instantie kan je hogeschool of universiteit je al op weg helpen. Elke school heeft een ander beleid, dus je kan het best even navragen op de sociale dienst.

Voorschot: Als je al bevestiging hebt gehad dat je recht hebt op een studiebeurs van de overheid, maar nog steeds op het geld aan het wachten bent, kan je bij je hogeschool of universiteit een renteloos voorschot aanvragen. Concreet wil dit zeggen dat je school je gratis een bepaald bedrag voorschiet om dringende kosten al af te kunnen lossen. Dit geleende bedrag wordt dan later van je studiebeurs afgehouden.

Studentenlening: Afhankelijk van school tot school, kan je bij de sociale dienst een renteloze studentenlening aanvragen. Of je er al dan niet recht op hebt, wordt berekend aan de hand van inkomen, gezinssituatie en studiekosten.

Financiële instanties

Als bovenstaande mogelijkheden niet volstaan , kan je je ook een keer tot onafhankelijke financiële instanties wenden.

Lening: Het probleem met leningen is dat de meeste instanties maandelijkse inkomsten willen zien. Ze willen met andere woorden de garantie dat je het geleende bedrag ook kan terugbetalen. Als de student werkt en kan bewijzen dat hij maandelijks genoeg verdient om een lening aan te kunnen gaan is er geen probleem. Maar als dat niet het geval is, dan kunnen de ouders eventueel op hun naam een lening aangaan om de studies van hun kind te financieren. Bepaalde instellingen bieden voordeligere tarieven aan voor studieleningen.

Kredietplan: Sommige banken hebben speciaal ontworpen kredietplannen voor studiefinanciering. Dit kan zowel een lening op afbetaling als een kredietopening zijn. In het eerste geval leent de student of zijn ouders een bedrag tegen een voordeliger tarief, met maandelijkse afbetalingen. In het tweede geval krijgt de student de mogelijkheid ‘onder nul te gaan’. Zo kan de student per maand een bepaald bedrag extra opnemen. De student betaalt maandelijks enkel de interest op het opgenomen bedrag. Het bedrag zelf moet pas binnen de 6 maanden na het beëindigen of stopzetten van de studies terugbetaald worden. Voor dit soort kredietovereenkomsten is de handtekening van een van de ouders vereist.

Tags , , ,

Hoe moet je omgaan met schulden?

Ik vroeg mijn eerste kredietkaart aan in mijn late tienerjaren. Het was heel belangrijk voor me op dat moment want ik was er vrij zeker van dat ik met mijn kredietkaart al mijn dromen zou kunnen waarmaken… met andere woorden een nieuwe stereo-installatie en een supersnelle computer.

Die eerste kaart was er eentje met een limiet van 1000 euro. Zo gemakkelijk! Maar na een tijdje was dat geld op en ik vroeg ik een nieuwe kaart aan. En nog één. Op een gegeven moment had ik vijf kaarten met meer dan 5000 euro krediet. Niet slecht voor een tiener, dacht ik zo.

Zes jaar en enkele duizenden euro’s later, werkte ik me uit de schulden. Ik sta niet meer in het rood, maar het was verdomd moeilijk.

Goede en slechte schulden

Een verhaal zoals dit is helemaal niet ongewoon. Maar niet alle schulden worden op dezelfde manier veroorzaakt. Sommige schulden zijn zelfs geen probleem. Enkele voorbeelden:
Je hypotheek: De lening voor je huis is waarschijnlijk je grootste schuld. Maar de interest die je betaald op je hypotheek biedt je belastingsvoordelen.
Je studentenleningen: Zou je nu zover staan als je geen diploma had? Zou je nu zoveel verdienen zonder naar school te gaan? Studentenleningen zijn dus helemaal niet onoverkomelijk. De intresten kan je zelfs aftrekken van de belastingen.

Welke schulden moet je dan vermijden?
Je autolening: Als je een auto nodig hebt, maar het niet kan betalen, heb je een autolening nodig. Probeer wel zo snel mogelijk je autolening terug te betalen rekeninghoudend met je budget.
Je kredietkaart: Een kredietkaart is een fantastisch financieel hulpmiddel, maar de interest staat soms erg hoog, dus ga er voorzichtig mee om. Als je meer dan drie maanden nodig hebt om je aankopen terug te betalen, spreken we van een probleem.

Hoeveel schuld is te veel?

Al je schulden, inclusief de huur of de hypotheek, mogen per maand niet meer dan veertig procent van je inkomen overschrijden. Veel banken en andere geldinstanties gebruiken deze methode als ze overwegen een lening toe te staan. Eigenlijk gaat hier ook wat gezond verstand mee gepaard. Als je ’s nachts niet kan slapen omdat je wakker ligt over je schulden, dan heb je te veel schulden. Hoe minder schulden, hoe meer vrijheid je hebt.

Hoe uit de schulden raken?

Volg deze richtlijnen om een schuldenplan te ontwerpen en je er ook aan te houden.
1. Doe er iets aan. Als je schulden je zodanig stress bezorgen, beslis dan om er iets aan te doen.
2. Maak een plan. Stel een budget samen zodat je weet waar je geld naartoe gaat. Besteed extra inkomsten aan het afbetalen van schulden. Begin met de grootste interest. Als dat gebeurd is, ga dan verder met de volgende grootste interestschuld enzovoort.
3. Verander je gewoontes. Als je verzot bent op shoppen of een zwak hebt voor dure etentjes, juwelen of elektronica, besef het en ga de uitdaging aan. Probeer je gedrag te veranderen en die verleidingen te vermijden. Eén keer uit de schulden, zal je moeten blijven volhouden om niet te hervallen.
4. Evalueer je situatie. Houd je uitgaven maandelijks bij. Wordt de aankoop van een wagen of huis moeilijk? Stel je beslissing dan uit tot het er financieel rooskleuriger uitziet.
5. Houd vol. Als je beslist om uit je schulden te geraken, heb je al de helft van het gevecht gewonnen. Houd vol en je zal slagen.

Tags , , ,

Wat je moet weten over lenen

Iedereen heeft wel eens geld nodig: om een verre reis te maken, een nieuw salon te kopen of, simpelweg, om het alledaagse leven bekostigen. Vaak heb je niet al te veel reserve op je spaarrekening en met je salaris geraak je ook al niet erg ver. Dan is het lenen geblazen. Of je dat nu bij de bank, een andere instelling, familie of bij vrienden doet: hou altijd rekening met een aantal zaken. We zetten ze voor je op een rij.

Bij de bank of andere instelling

1. Doe je huiswerk

Wanneer je geld leent bij een bank of een andere instelling, is het erg belangrijk vooraf veel informatie te verzamelen. Er zijn namelijk zeer veel instellingen die je geld kunnen lenen, maar ze hanteren allen andere voorwaarden.

Het vergelijken van de rente die je op je lening moet betalen is hierbij wellicht het belangrijkst. Het is tenslotte het tarief dat je moet betalen voor je geld. Bij de aankoop van, pakweg, een wasmachine kijk je toch ook naar de prijs, nietwaar?

2. Hypotheek

Een manier om die rente te verlagen, is het in hypotheek geven van je woning. Maar let op: dit is geen eenvoudige beslissing. Je moet er echt zeker van zijn dat je je lening kan terugbetalen. Het gaat uiteindelijk toch over het ‘dak boven je hoofd’. Doe het daarom alleen voor een erg belangrijke aankoop en, uiteraard, als je zeker bent te kunnen terugbetalen.

3. Lees de kleine lettertjes

Zoals zo vaak wordt gezegd, maar veel te weinig gedaan: lees de kleine lettertjes. Dit zegt men natuurlijk niet zomaar. Door de kleine lettertjes te lezen krijg je meer informatie over de voorwaarden van je contract. Je kan immers nooit te veel informatie krijgen. Lees zeker wat je moet betalen indien je niet (op tijd) kan terugbetalen.

Bij familie of vrienden

1. Wederzijds vertrouwen

Een andere, eenvoudigere en goedkopere, manier om aan geld te geraken is aankloppen bij je familie of vrienden. Maar let op. Doe dit enkel als je elkaar volledig vertrouwt. Het is enorm belangrijk er zeker van te zijn het vertrouwen in mekaar niet te beschamen. Want zeg nu zelf: is vriendschap en familie niet zoveel belangrijker dan geld?

2. Maak duidelijke afspraken

Geld is dus gevaarlijk voor je sociale relaties. Je zal de eerste niet zijn bij wie geld de oorzaak is van allerlei spanningen. Besluit je het risico toch te nemen? Maak dan zeker vooraf een aantal duidelijke afspraken over essentiële zaken zoals het tijdstip en de wijze van terugbetaling en de eventuele rente. En denk eraan: wat er ook gebeurt, hou je aan je afspraken!

Tags , ,