Tag

Wat is het bonus/malus-systeem?

Wanneer je je auto gaat verzekeren, hangt de verzekeringspremie niet alleen af van maatschappij tot maatschappij, maar houd je ook rekening met je “bonus-malus”. Dit is een systeem dat door de autoverzekeraars gebruikt wordt om je premie te bepalen.

Aan de hand van de duur (het aantal jaren) dat je ongevalvrij hebt gereden, wordt berekend hoeveel je premie bedraagt. Als je een aantal jaren schadevrij gereden hebt, krijg je een korting (=bonus).

Praktisch

Om het bonus/malus-systeem praktisch uit te leggen, is hieronder een fictieve tabel opgenomen. Dit wordt een bonus/malus-ladder genoemd, bestaande uit verschillende treden.

In deze tabel zijn er 20 treden. Als je weet op welke trede je je bevindt, kan je aflezen welke korting je krijgt. Ben je bijvoorbeeld op trede 18, dan krijg je 72% korting (=bonus) op je premie. Blijf je dan een jaar schadevrij of claim je geen schade, dan ga je een trede hoger. Je kan op één jaar nooit twee treden stijgen.

Heb je wel een of meerdere schadegevallen, dan daal je op de ladder. Je daalt echter enkel als je de schade claimt én als de verzekeraar er niet in slaagt de schade te verhalen op een andere partij. Stel dat je je bevindt op trede 14 en je claimt 1 schadegeval tijdens een verzekeringsjaar, dan daal je tot trede 6. Je bonus vermindert dan van 61% tot 27%. Claim je er 2, dan daal je tot trede 2.

Opvallend bij het bonus/malus-systeem is het trage stijgen (maximaal 1 trede per jaar) en het snelle dalen. Als je een schade claimt, kan het lang duren vooraleer je terug op je bonus/malus niveau komt van voor de schade. Je moet dus bij elke schade afwegen of het de moeite waard is deze te claimen. Weegt het ontvangen schadebedrag wel op tegen de daling van je korting?

Nieuwe trede na:

B/M- trede

% Korting

0 schade 1 schade

2 schaden

3 schaden

20

72

20

10

4

1

19

72

20

10

3

1

18

72

19

8

3

1

17

68

18

8

3

1

16

65

17

7

2

1

15

63

16

6

2

1

14

61

15

6

2

1

13

59

14

6

2

1

12

56

13

5

2

1

11

53

12

5

1

1

10

50

11

5

1

1

9

47

10

4

1

1

8

43

9

4

1

1

7

38

8

4

1

1

6

27

7

3

1

1

5

21

6

3

1

1

4

10

5

2

1

1

3

0

4

2

1

1

2

10

3

1

1

1

1

20

2

1

1

1

 

Tags , , , ,

Aandelen: een korte inleiding

Aandelen zijn eigenlijk gewoon een symbool voor een deel van het kapitaal van een bedrijf. Een aandeelhouder is altijd mede-eigenaar van een onderneming. Op aandelen staat geen vaste looptijd, dit in tegenstelling tot obligaties. De waarde van een aandeel hangt af van de wet van vraag en aanbod.

Aandelen worden uitgegeven bij de oprichting van een nieuwe vennootschap of bij een kapitaalverhoging. De uitgever van de aandelen of de emittent verbindt zich er niet toe de aandelen later terug te kopen. De waarde van de aandelen kan altijd stijgen of dalen.

Aandelen zijn eigenlijk altijd risicokapitaal. Ze hebben betrekking op het eigen vermogen (bezittingen verminderd met de schulden) van een onderneming. De vergoeding van een aandeel is een dividend. Aandeelhouders kunnen een dividend ontvangen wanneer het bedrijf winst maakt. De waarde daarvan hangt af van de hoeveelheid winst die de onderneming wilt uitkeren. Dat laatste wordt de pay-out ratio genoemd.

Als de onderneming een deel van de winst uitkeert, hebben de aandeelhouders sowieso recht op een deel daarin of het dividend. Als het bedrijf beslist een deel van het eigen vermogen uit te keren, noemen we dat een bonus.

Als aandeelhouder kun je nooit de uitkering van je aandelen opeisen. Je kunt je aandelen enkel verkopen op de secundaire markt. Aandelen zijn altijd overdraagbaar. Soms moet de verkoop van aandelen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kun je als aandeelhouder verplicht worden je aandelen te verkopen aan de andere aandeelhouders.

Tags , , , ,