Investeringen en hoe ze te financieren

Als een onderneming bedrijfsmiddelen koopt, noemen we dat investeren. Een onderneming heeft bedrijfsmiddelen nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Investeringen kunnen ondermeer bestaan uit de aanschaf van machines, gereedschap, computers, transportmiddelen, vergunningen, enz.

De waarde van een bedrijfsmiddel kan in de loop der jaren dalen. Een computer kan in waarde dalen omdat er steeds betere en snellere systemen op de markt komen. Een machine kan verouderen en daardoor minder goed functioneren of meer kosten in onderhoud.

Financiering

Een investering kun je bekostigen met eigen of met vreemde middelen. Eigen middelen staat voor het geld dat je zelf in je bedrijf stopt, het geld dat afkomstig is van aandeelhouders of van de bedrijfswinsten.

Als die niet volstaan, moet je je toevlucht zoeken tot vreemde middelen. Die bestaan uit kredieten op lange en op korte termijn.

Daarnaast hebben sommmige bedrijven de mogelijkheid de investeringen te financieren met eventuele subsidies of door de inbreng van risicokapitaalverschaffers.

De duur van je financiering kun je best afstellen op de duur van je investering. Zo kun je investeringen op lange termijn best financieren met permanente middelen. De permanente middelen zijn de eigen middelen en het vreemd vermogen op lange termijn. De investeringen op korte termijn financier je best met een krediet op korte termijn.

Zorg ervoor dat je je vreemd vermogen op korte termijn altijd kunt terugbetalen met de vlottende activa. De som van de vlottende activa moet groter zijn dan de schulden op korte termijn.

Als je grote investeringen plant, zorg er dan voor dat je over voldoende eigen vermogen beschikt. Eigen vermogen is trouwens een voorwaarde om een lening af te sluiten.

Dit bericht is gepost op 1 februari 2008 om 16:08 uur en is geplaatst in Beleggen en investeren.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels:
© 2024 · financieleinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.