Tag

Wat zijn investeringen met laag risico?

Wanneer de meeste mensen denken aan investeringen met lage risico’s, dan denken zij aan aandelen en obligaties die gewoon in hun aandelenportefeuille blijven zitten. Zulke investeringen leveren volgens hen, zelfs na jaren geduld, geen noemenswaardige winst of verlies op.

Natuurlijk klopt dit niet. Zelfs aandelen en obligaties met weinig risico kennen hun marktfluctuaties en durven stijgen tot een hoogtepunt of dalen tot een dieptepunt. Er zijn weliswaar geen extreme hoogten, maar dit brengt met zich mee dat ook de dieptes beperkt blijven.

Wanneer je je, zelfs minimaal, toelegt op een gedegen investering, kan je rekenen op een flinke winst zonder veel risico.

Wat zijn investeringen met laag risico?

Investeringen met een laag risico zijn investeringen die waarschijnlijk niet plots verlies zullen lijden. Dit is voornamelijk zo omdat het bedrijf dat die investeringen aanbiedt, vrij stabiel is en over het algemeen een zekere prijs aanhoudt op zijn aandelen. Omdat er minder risico is op een plotse prijsdaling, neemt de waarde eerder traag toe… Maar een trage groei blijft een groei natuurlijk.

Hoe wordt het investeringsrisico bepaald?

Vooraleer je het investeringsrisico bepaalt, moet je een grondig onderzoek doen naar de belegging en het bedrijf dat ze aanbiedt. Verschillende online aanbieders van beleggingen tonen de cijfers van het aandeel over meerdere periodes. Kijk naar de langere tijdspannes, zoals één jaar of 5 jaar, en bekijk hoe constant het aandeel gescoord heeft. Als het vrij stabiel lijkt, of -nog beter- een kleine stijging vertoont, dan kan het aandeel beschouwd worden als een met een laag risico.

“Veilige” aandelen

Veilige aandelen worden zo genoemd omdat ze stabiel gebleken zijn over een periode van meerdere jaren. Zulke aandelen worden beschouwd als de grootste kanshebbers op een zekere winst. De waarde van deze aandelen groeit relatief traag, maar ze slagen er meestal in grote fluctuaties en diepe dalen te vermijden. De waarde kan dus wel dalen, maar over het algemeen herstellen de aandelen zich snel en zetten ze daarna hun gestage groei voort.

Investeringen met lage en hoge risico’s combineren

Investeringen met laag risico zijn perfect geschikt om je portefeuille te diversifiëren, omdat zij verliezen kunnen opvangen van investeringen met meer risico. Over een langere termijn helpen aandelen met een laag risico je gestaag een mooie winst op te bouwen. Ondertussen kan je je kans wagen met riskantere investeringen. De investeringen met laag risico zullen voornamelijk fungeren om eventuele verliezen op te vangen. Door zorgvuldige planning en het combineren van verschillende soorten investeringen kan je je hoofd boven water houden. Zelfs op een moment dat de markt nogal turbulent is.

Tags , , , ,

Hoe je foute investeringen moet vermijden

Velen komen vroeg of laat op het punt dat ze hun geld willen investeren. Een erfenis, een rendabel spaarboekje, of gewoon zomaar; een investering brengt op. Toch verliezen veel mensen geld, soms een grote som. We zetten voor jou als investeerder enkele tips op een rij, die je kunnen helpen de juiste beslissingen te maken.

Investeer niet in jonge, innovatieve bedrijven

Investeren in een jong en hip bedrijf is vaak erg leuk, maar helaas niet rendabel. Enkel als je van plan bent om veel tijd in je investering te steken, kan het goede resultaten opleveren. Als je dan echter die uren weer in rekening brengt, blijft er van de winst niet veel over.

Als je een investering maakt, zorg er dan voor dat je goed weet wat, waarom en hoe

Niet goed nadenken over je zaak en niet weten wat je wilt, zorgt voor problemen. Maak een investeringsplan op lange termijn en win professioneel advies in. Zorg dus dat je weet waar je aan begint, en dat de ondernemer weet waarover hij praat. Wees als investeerder ook geïnteresseerd in de ondernemer, zijn plan en zijn aanpak. Rendement mag nooit een doel op zich zijn. Het rendement is immers het resultaat van de goede aanpak van de ondernemer.

Opletten voor ‘veel nemen en weinig geven’

Met een ondernemer die enkel in je geld geïnteresseerd is, kan je geen bloeiende zakenrelatie opbouwen. Zorg ervoor dat je op dezelfde golflengte zit en dezelfde toekomstplannen hebt. De investeerder en de ondernemer moeten beiden dezelfde motivatie hebben om hun geld en tijd in de onderneming te steken, anders gaat het mis.

Een investeerder is geen opdrachtgever maar een investeerder

Ondernemer worden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Het betekent niet dat je jezelf een gigantisch salaris kunt uitschrijven met een secretaresse en een auto van de zaak. Ondernemers zien zichzelf vaak als werknemer en jou, de investeerder, als opdrachtgever. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt: de ondernemer is de baas. Het is niet de taak van de investeerder om aan de touwtjes te trekken en zeggenschap te eisen. Investeerders investeren, het is dus niet verstandig om een vergoeding te eisen of geld aan de onderneming te ontrekken, omdat je het geld er zelf hebt ingestopt.

Ondernemers doen vaak (loze) rendementsbeloftes

Bij een beginnende onderneming worden vaak rendementsbeloften gedaan waar geen garanties voor (kunnen) worden gegeven. Er moeten natuurlijk verschillende rendementsscenario’s worden doorlopen, maar die krijgen beter niet de naam ‘belofte’. Het kan voor onenigheid zorgen.

Neem nooit aan dat het plan niet kan falen

Een investeringsplan kan altijd falen. Als investeerder verstrek je een risicodragend vermogen. Je geld draagt dus risico. Houd daar rekening mee. Je krijgt er in de onderneming een (winst)aandeel voor. Wil je dit risico niet lopen, dan investeer je beter niet. Het kan absoluut niet dat je (privé)garanties vraagt aan de onderneming voor wanneer het fout loopt.

Tags , ,

Hoe je in kunst moet investeren

De meeste mensen kopen kunst omdat ze het mooi vinden en goed vinden passen in hun woning of kantoor. Maar wist je dat kunst ook een goede investering kan zijn?

Kennis opdoen

Als je geïnteresseerd bent in kunst, heb je al een grote stap voor op velen. Het is goed als je al wat achtergrondkennis hebt, maar vergeet niet dat ook de kunstmarkt snel verandert.

Het is een aanrader regelmatig een museum of galerij te bezoeken. Het zal je een beter beeld geven over wat er momenteel gaande is in de kunstwereld. Investeren in kunst heeft vaak meer te maken met persoonlijke smaak dan met zaken doen, hoewel je er een mooie duit aan kunt verdienen.

Ervaring speelt een grote rol in het investeringsproces. Het is een aanrader te investeren in iets dat je zelf mooi vindt. Omdat de prijzen van kunst snelstijgen en dalen, is het vaak beter een aantal jaar te wachten met de verkoop.

Lees magazines en krantenartikels over kunst. Op die manier blijf je op de hoogte van de trends en de gebeurtenissen in de kunstwereld

Kies voor een goede adviseur

Adviseurs zijn mensen die je betaalt om het juiste kunstwerk voor je uit te zoeken. Als je besluit een adviseur onder de arm te nemen, kies dan voor iemand die sterke referenties voor kan leggen. Informeer je goed. Kunstadviseurs staan doorgaans niet in het telefoonboek. Ze vinden hun klanten meestal via mondelinge reclame. Praat er eens over met andere investeerders. Maar denk er wel aan dat de meeste adviseurs veel geld vragen.

Is kunst een goede investering?

Je kunt zeker veel geld verdienen door in kunst te investeren, maar je kunt nooit helemaal zeker zijn van een mooie opbrengst. Dat geldt natuurlijk ook voor aandelen. Maar voor aandelen zijn er nog net iets meer cijfers en analyses voorhanden dan voor kunst.

Kunst die ‘hot’ is, kan volgend jaar al achterhaald zijn. Waar bij de aandelenmarkt de achteruitgang vaak verklaard wordt door een reeks zakelijke mislukkingen, is het in de kunstwereld enkel de smaak van de mensen die verandert.

De meeste verzamelaars focussen zich op een bepaald soort kunst dat ze mooi vinden, zoals bijvoorbeeld abstract beeldhouwwerk. Er bestaat helaas geen manier om de populariteit van een bepaalde kunstsoort te voorspellen.

Kunstenaar

Het gaat dan wel om kunst, maar de belangrijkste investeringsregel ‘koop laag, verkoop hoog’ is ook hier van toepassing. Maar als beginner is het natuurlijk niet eenvoudig een rijzende ster te vinden om in te investeren.

Een jonge, opkomende artiest heeft waarschijnlijk een agent, krijgt steeds meer tentoonstellingen in exclusieve galerijen en goede kritieken. Deze factoren geven allemaal meningen uit de kunstwereld weer. Deze meningen bepalen de marktprijs en geven vaak aan of het de moeite is in het kunstwerk te investeren.

Waar vind je kunst?

In kunstgalerijen vinden om de paar weken nieuwe exposities plaats. Zoek een paar galerijen uit die nauw aansluiten bij je smaak. Probeer een goede band op te bouwen met de eigenaar.

Op veilingen kun je meestal alleen werk kopen van gevestigde kunstenaars. Waarschijnlijk ga je er niets kopen, maar het is wel een aanrader er eens uit te zoeken hoe het er aan toegaat.

Online kunst kopen is geen aanrader. De meeste internetgalerijen verkopen reproducties. Een ander nadeel is dat je het kunstwerk niet kunt zien tot bij ontvangst.

Verzekering

Als je veel investeert in kunst, zul je het waarschijnlijk ook willen verzekeren tegen diefstal en beschadiging. De kost van die verzekering zal afhankelijk zijn van de grootte en de waarde van je collectie.

Bewaren

Je kunt best de verkoper of de kunstenaars vragen hoe je het kunstwerk best kunt bewaren. Over het algemeen heb je een kamer nodig met weinig verlichting, een constante temperatuur en weinig vochtigheid.

Certificaat

Fraude is een groot probleem in de kunstwereld. Om je te verzekeren tegen fraude, kun je betalen voor een authenticiteitscertificaat. Zo’n certificaat kan uit 10 à 15% van de totale kostprijs bestaan, maar je bent er dan wel zeker van dat je kunstwerk echt is.

Tags ,

Investeringen en hoe ze te financieren

Als een onderneming bedrijfsmiddelen koopt, noemen we dat investeren. Een onderneming heeft bedrijfsmiddelen nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Investeringen kunnen ondermeer bestaan uit de aanschaf van machines, gereedschap, computers, transportmiddelen, vergunningen, enz.

De waarde van een bedrijfsmiddel kan in de loop der jaren dalen. Een computer kan in waarde dalen omdat er steeds betere en snellere systemen op de markt komen. Een machine kan verouderen en daardoor minder goed functioneren of meer kosten in onderhoud.

Financiering

Een investering kun je bekostigen met eigen of met vreemde middelen. Eigen middelen staat voor het geld dat je zelf in je bedrijf stopt, het geld dat afkomstig is van aandeelhouders of van de bedrijfswinsten.

Als die niet volstaan, moet je je toevlucht zoeken tot vreemde middelen. Die bestaan uit kredieten op lange en op korte termijn.

Daarnaast hebben sommmige bedrijven de mogelijkheid de investeringen te financieren met eventuele subsidies of door de inbreng van risicokapitaalverschaffers.

De duur van je financiering kun je best afstellen op de duur van je investering. Zo kun je investeringen op lange termijn best financieren met permanente middelen. De permanente middelen zijn de eigen middelen en het vreemd vermogen op lange termijn. De investeringen op korte termijn financier je best met een krediet op korte termijn.

Zorg ervoor dat je je vreemd vermogen op korte termijn altijd kunt terugbetalen met de vlottende activa. De som van de vlottende activa moet groter zijn dan de schulden op korte termijn.

Als je grote investeringen plant, zorg er dan voor dat je over voldoende eigen vermogen beschikt. Eigen vermogen is trouwens een voorwaarde om een lening af te sluiten.

Tags , ,