Enkele basisbegrippen uit de aandelenwereld

Ben je soms ook niet mee als je collega’s of vrienden het hebben over de pay-out ratio en de KW? Dan hebben we goed nieuws voor u. Na het lezen van dit artikel zul je, net zoals hen, kunnen meepraten over enkele basisbegrippen uit de aandelenwereld. En wat wellicht belangrijker is als je zelf aandelen bezit: je zal je aandelen voortaan grondiger kunnen evalueren.

Dividend en pay-out ratio

Wanneer een bedrijf winst maakt kan het de winst, of een gedeelte ervan, ofwel herinvesteren in het bedrijf, ofwel als dividend uitkeren aan de aandeelhouders. De verhouding van dit laatste, ook dividenduitkering genoemd, ten opzichte van de totale winst is de pay-out ratio. Wanneer er dus een groot deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend spreekt men van een hoge pay-out ratio.

Rendement

Het rendement van een aandeel wordt berekend door het jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel. Dit betekent dat als de koers daalt, het rendement stijgt en vice versa. Het rendement is natuurlijk slechts een indicatie want het toekomstig dividend is niet noodzakelijk hetzelfde als het laatst uitgekeerde dividend. Toch kan je er in het algemeen van uitgaan dat een aandeel dat een hoog rendement kende ook in de toekomst interessant zal zijn.

Return

De return van je aandeel is een maatstaf om te berekenen hoe de koers van je aandeel geëvolueerd is doorheen het jaar. Men spreekt van een positieve return als de koers op het einde van het jaar hoger is dan bij het begin van het jaar. Een negatieve return wijst dus op een daling van de koers. Uiteraard is een positieve return het meest interessant.

Koers/Winstverhouding

De Koers/Winstverhouding, of kortweg de KW, is de verhouding tussen de koers van het aandeel en de nettowinst. Je mag er in het algemeen van uitgaan dat hoe lager de KW is, hoe interessanter het aandeel voor je is. Let er wel op dat je de KW niet als absolute maatstaf hanteert. Je vergelijkt het best de KW van aandelen uit dezelfde sector. Hou daarnaast ook rekening met de totale KW van de beurs in het thuisland van het bedrijf.

Cash flow

Een andere manier om je aandelen te evalueren is te kijken naar de cash flow of de kasstroom. Dit is het verschil tussen het bedrag dat een bedrijf in een bepaalde periode ontvangt en uitgeeft. Doorgaans wijst een hoge cash flow erop dat het bedrijf goed bezig is.

Boekwaarde

Tot slot kan je ook kijken naar de boekwaarde van je aandelen. Dit is de verhouding van het eigen vermogen tot het totaal aantal aandelen. Hoe hoger de boekwaarde van je aandelen, hoe meer reële waarde het bedrijf heeft en dus hoe interessanter je aandelen.

Dit bericht is gepost op 28 februari 2008 om 15:11 uur en is geplaatst in Beleggen en investeren.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels: