Ethisch en duurzaam beleggen: een beleggingstak in evolutie

Duurzaam investeren, ethisch beleggen en ‘Socially Responsible Investing (SRI)’ zijn drie termen die staan voor een andere manier van beleggen dan de klassieke. Bij ethisch beleggen is het de bedoeling om middelen te investeren in ondernemingen en projecten die zowel ecologische, sociale als economisch waarden hoog in het vaandel dragen. De tijd dat deze beleggingsvorm enkele was weggelegd voor wereldvreemde alternativo’s is voorbij. Steeds meer particulieren en institutionele beleggers zijn vragende partij.

Kentering in je jaren ‘80

Bij veel geëngageerde burgers groeide in de jaren ’80 het idee dat politiek en ‘big business’ twee handen op één buik waren. De eerste legde de tweede geen stro breed in de weg en ontoelaatbare praktijken werden oogluikend toegestaan. Geëngageerde burgers verspreidden de boodschap dat veel mensen hun centen belegden zonder te weten waar het in geïnvesteerd werd. Naast ‘Profit’ moesten ook ‘People’ en ‘Planet’ hun plaats krijgen in het financiële denken van Jan met de pet.

Veranderingen in ethisch beleggen

De manier waarop ethisch beleggen wordt aangepakt, is sterk veranderd. Aanvankelijk werd een jaarlijks rendement ter beschikking van een goed doel gesteld. Vervolgens ging men SRI-fondsen beheren op basis van negatieve criteria. Ondernemingen actief in de wapenindustrie, kernenergie, … werden bij voorbaat uitgesloten.

Naarmate de populariteit van ethische fondsen groeide, werden ondernemingen geselecteerd op basis van één of meerdere deelaspecten van duurzaam ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van alternatieve energie of tewerkstelling voor kansarmen.

De volgende generatie fondsen selecteerde bedrijven die zowel op economisch, sociaal als ecologisch vlak inspanningen leverden. Vanaf dan deed het begrip ‘duurzaam ondernemen’ zijn intrede. De meeste ethische beleggingsfondsen zijn van dit type. Momenteel zijn er ook fondsen die naast de bovengenoemde criteria aandacht hebben voor communicatie met de aandeelhouders. Communicatie dient hier zeer ruim opgevat te worden: naast aandeelhouders en werknemers moet er ook een dialoog zijn met buurtbewoners, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties.

Ruime keuze

Het aanbod in ethische beleggingsfondsen is de laatste decennia toegenomen. Steeds meer geld werd belegd in bedrijven die voldoen aan ethische criteria. De groeiende vraag leidde tot het stijgen van de beurskoersen. De verschillende grootbanken kwamen dan ook snel op de proppen om eigen duurzame beleggingsfondsen aan te bieden. Het groeitempo ligt veel hoger dan bij klassieke beleggingen waardoor duurzame beleggingen reeds 4% van ons gezamenlijke spaargeld vertegenwoordigen.

Afhankelijk van het belang dat iemand hecht aan een bepaald thema zijn er vele vormen van ethisch beleggen mogelijk. Zo kan je als milieubewust persoon kiezen voor een groen project dat niet noodzakelijk sociaalvoelend moet zijn. Natuurlijk geldt voor deze fondsen ook de wet van vraag en aanbod. Wanneer een idee succes kent, zal het al snel in een duurzaam fonds worden gegoten.

Dit bericht is gepost op 12 maart 2008 om 15:45 uur en is geplaatst in Beleggen en investeren.

Laat een reactie achter
ID); ?>
Andere interessante artikels:
© 2024 · financieleinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.