Tag

Het microkrediet, ook in België?

Het microkrediet geniet de laatste jaren van meer en meer bekendheid. Maar wat is een microkrediet nu eigenlijk en wie kan er gebruik van maken? Is het alleen voor ontwikkelingslanden of kan een zelfstandige in België er ook gebruik van maken?

Broodnodige hulp voor ontwikkelingslanden

Vaak kent men het microkrediet omdat het in het nieuws is geweest als men het over hulp voor ontwikkelingslanden had. Het krediet geeft daar mensen een kleine lening om een eigen handel op te starten en zo zelfstandig te worden. Het is een perfecte kans om autonoom geld te kunnen verdienen, zonder dat andere organisaties de winst opslorpen en er zo voor zorgen dat mensen nog steeds voor een hongerloon moeten werken.

Het succesverhaal van de microkredieten

In de ontwikkelingslanden hebben de microkredieten veel succes geboekt: doordat ze de kredieten toekennen aan groepen, ontstaat er een sociale druk om de lening terug te betalen. Doen ze dat niet, dan worden voor de complete groep de faciliteiten weer ingetrokken en staan ze weer waar ze ooit begonnen waren. De sociale druk zorgt er dus voor dat de lening sneller terugbetaald wordt.

Nog een reden waarom microkredieten zo succesvol zijn in de ontwikkelingslanden: uit feiten is gebleken dat, als de banken het geld aan de vrouwen daar geven, het geld veel beter geïnvesteerd wordt en de lening sneller terugbetaald wordt. De mannen zijn nog te veel geneigd om het geleende geld uit te geven aan drank of drugs om even uit hun armoede te kunnen ontsnappen.

Ook voor niet-ontwikkelingslanden?

Je kan dus zeker stellen dat het microkrediet succes heeft in de ontwikkelingslanden maar kan je het ook gewoon hier in België aanvragen?

Jazeker, hier in België kan je ook een microkrediet aanvragen. Het is nu vooral bedoeld voor mensen die bij reguliere banken geen lening kunnen krijgen. Denk daarbij aan mensen die niet afgestudeerd zijn of bijvoorbeeld werklozen die graag zelf een zaak willen opstarten om op die manier uit de werkloosheid te kunnen geraken.

Je kan dan een lening krijgen van maximaal 12.500 euro. De interest bedraagt vijf procent en de maximale looptijd is vier jaar.

Moet je een microkrediet terugbetalen?

Een microkrediet moet je terugbetalen want het is een lening. Het blijkt zelfs uit gegevens dat de leners van een microkrediet sneller terugbetalen dan de mensen die een reguliere lening zijn aangegaan bij een bank.

Tags , , , , , , ,

Welke verzekeringen moet je afsluiten als zelfstandige?

Als je als zelfstandige een zaak opstart, ben je volgens de wet verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Hier vind je alvast een overzicht.

Arbeidsongevallenverzekering

Als je personeel in dienst neemt, moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Die verzekering moet je in orde brengen voor het personeel begint te werken. De arbeidsongevallenverzekering zorgt ervoor dat je werknemers verzekerd zijn voor ongevallen op en naar het werk.

Als je als zelfstandige geen arbeidsongevallenverzekering afsluit en een van je personeelsleden krijgt een ongeval, zal dat in eerste instantie betaald worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Maar dit fonds zal het bedrag terugvorderen en de werkgever zal een boete moeten betalen. Hij kan ook strafrechtelijk veroordeeld worden.

Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen

Als je in het bezit bent van bedrijfwagens, moet je deze verzekeren. De basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt alle schade die aan derden wordt toegebracht. De schade aan je eigen voertuig moet je zelf betalen, tenzij je een aanvullende autoverzekering afsluit.

Burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Veel instellingen die publiek toegankelijk zijn, moeten een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten. Voor hen volstaat een gewone brandverzekering niet.

Tot deze instellingen behoren restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte +50 m, kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m², openbare dansgelegenheden, hotels en motels, kantoorgebouwen met publieke ruimten van in totaal meer dan 500 m², sportzalen, culturele centra, ziekenhuizen, enz.

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade die aan derden veroorzaakt wordt door een brand of ontploffing in de verzekerde ruimtes.

Sectoren

Zelfstandigen in bepaalde sectoren zijn verplicht nog andere verzekeringen te nemen., zoals bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijksheidverzekering. Die beschermt je tegen klachten na een beroepsfout. Denk aan beroepen als architecten, boekhouders, …

Andere verzekeringen

Als zelfstandige kun je er zelf nog voor kiezen aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals bedrijfsschadeverzekering, verzekering bij machinebreuk, enz.

Tags , ,