Tag

Een studielening kan uitkomst bieden!

Wie studerende kinderen heeft, zal het zeker en vast aan zijn portefeuille voelen. Studeren is een dure zaak. Inschrijvingsgeld, boeken, schoolmateriaal, een computer, de huur van een studentenkamer en ontelbare andere kosten kunnen zich snel opstapelen en zorgen voor een financiële kater. Een studiebeurs is een mooie oplossing, maar zelfs die volstaat niet altijd.

Als de student geen eigen geld achter de hand heeft of niet op de financiële steun van de ouders kan rekenen, kan het nog steeds misgaan. Als de geldnood echt hoog is kan de student, onder bepaalde voorwaarden, wel een studielening aangaan.

Studielening

In eerste instantie kan je hogeschool of universiteit je al op weg helpen. Elke school heeft een ander beleid, dus je kan het best even navragen op de sociale dienst.

Voorschot: Als je al bevestiging hebt gehad dat je recht hebt op een studiebeurs van de overheid, maar nog steeds op het geld aan het wachten bent, kan je bij je hogeschool of universiteit een renteloos voorschot aanvragen. Concreet wil dit zeggen dat je school je gratis een bepaald bedrag voorschiet om dringende kosten al af te kunnen lossen. Dit geleende bedrag wordt dan later van je studiebeurs afgehouden.

Studentenlening: Afhankelijk van school tot school, kan je bij de sociale dienst een renteloze studentenlening aanvragen. Of je er al dan niet recht op hebt, wordt berekend aan de hand van inkomen, gezinssituatie en studiekosten.

Financiële instanties

Als bovenstaande mogelijkheden niet volstaan , kan je je ook een keer tot onafhankelijke financiële instanties wenden.

Lening: Het probleem met leningen is dat de meeste instanties maandelijkse inkomsten willen zien. Ze willen met andere woorden de garantie dat je het geleende bedrag ook kan terugbetalen. Als de student werkt en kan bewijzen dat hij maandelijks genoeg verdient om een lening aan te kunnen gaan is er geen probleem. Maar als dat niet het geval is, dan kunnen de ouders eventueel op hun naam een lening aangaan om de studies van hun kind te financieren. Bepaalde instellingen bieden voordeligere tarieven aan voor studieleningen.

Kredietplan: Sommige banken hebben speciaal ontworpen kredietplannen voor studiefinanciering. Dit kan zowel een lening op afbetaling als een kredietopening zijn. In het eerste geval leent de student of zijn ouders een bedrag tegen een voordeliger tarief, met maandelijkse afbetalingen. In het tweede geval krijgt de student de mogelijkheid ‘onder nul te gaan’. Zo kan de student per maand een bepaald bedrag extra opnemen. De student betaalt maandelijks enkel de interest op het opgenomen bedrag. Het bedrag zelf moet pas binnen de 6 maanden na het beëindigen of stopzetten van de studies terugbetaald worden. Voor dit soort kredietovereenkomsten is de handtekening van een van de ouders vereist.

Tags , , ,

Meer geld dankzij je kinderen

Het is een waarheid als een koe: kinderen kosten geld. Schoolspullen, kledij, lidgeld, hobby’s,… Maar vaak vergeten we dat ze ook geld opbrengen, dankzij alle fiscale voordelen waar je recht op hebt. Mensen met kinderen krijgen een mooi cadeau van de staat: ze moeten minder belastingen betalen.

Wat krijg je?

Als je kinderen je nog steeds ten laste zijn, heb je recht op een verhoging van de 6.040 euro die al belastingvrij is. Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer de belastingvrije som omhoog gaat. Voor één kind krijg je een verhoging van 1.280 euro, voor twee kinderen wordt dat 3.310 euro, voor drie kinderen 7.410 euro en voor vier kinderen heb je recht op 11.980 euro. Elk kind boven het vierde levert nog eens een supplement van 4.570 euro op.

Kinderopvang is een van de dingen waar het meeste geld aan opgaat als je kinderen nog klein zijn. Voor je kinderen beneden de 12 mag je wel een deel van de kosten fiscaal aftrekken. Het moeten wel kosten zijn die gemaakt werden voor opvang buiten de gangbare schooluren en bij erkende opvanginstanties. Op je belastingsformulier mag je maximaal een bedrag van 11,20 euro per kind per dag in de kinderopvang aangeven. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar en geeft je een belastingvermindering tegen het marginale tarief (dit is maximum 50 procent + gemeentebelasting).

Gebaseerd op je inkomen en gezinssituatie kun je ook studiefinanciering krijgen. Dit wordt voor kinderen in het lager onderwijs ingevoerd vanaf het schooljaar 2008-2009. Voor hogere studies kan je een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse gemeenschap. Als je kind geen recht heeft op een studiebeurs kan het, afhankelijk van een aantal factoren, wel nog genieten van de korting op het inschrijvingsgeld.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verhoogde belastingvrije som moeten je kinderen je nog ten laste zijn. Dit wil zeggen dat je kinderen nog bij je wonen en je nog steeds in hun onderhoud voorziet. Als ze op kot zitten zijn ze ook nog steeds ten laste van de ouders.

De eerste schijf van 2210 euro die je kinderen per persoon met een studentenjob verdienen is belastingvrij. Daarbij mogen ze maximaal 2660 euro per kind aan bijverdiensten hebben. Als ze meer verdienen, zijn ze je niet langer ten laste en verlies je de fiscale voordelen. Als je alleenstaande bent, mogen je kinderen tot 3840 euro per kind bijverdienen. Kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremies en dergelijke tellen niet mee voor dit bedrag. Je moet enkel rekening houden met de netto-inkomsten van je kinderen om te kijken of ze de limiet overschrijden of niet. Als je maandelijks meer dan 2610 euro aan onderhoudsgeld ontvangt, moet 80% van dit bedrag bij het netto-inkomen van je kind geteld worden.

Voor studietoelagen is er een inkomensgrens. De gangbare regel is dat, hoe meer je onder de limiet zit, hoe meer toelage je krijgt. Er spelen ook nog andere factoren mee, zoals gezinssituatie, inkomsten van de student en dergelijke.

Tags , , , , ,