Tag

Hoe omgaan met risicovolle beleggingen?

Beleggingen zijn niet zonder risico, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar weet je ook dat er verschillende soorten risico’s bestaan die ieder hun gevolgen hebben? We zetten de meest voorkomende hieronder even voor je op een rijtje.

Kredietgevaar

Waarschijnlijk ben je je er wel van bewust dat het merendeel van de beleggingen risico voor je ingebrachte krediet inhouden. Nu is het wel zo dat het risico kleiner is bij ondernemingen die er financieel goed voor staan dan bij ondernemingen die minder geld ter beschikking hebben. Dat geldt ook als er met aandelen en effecten gewerkt wordt. Wanneer er dan eventuele problemen optreden kan het zijn dat die bedrijven voorlopig geen dividenden meer uitbetalen terwijl de prijzen van de effecten enorm de diepte ingaan. Je kunt dit proberen te vermijden door te investeren in bedrijven die een stevige financiële basis hebben.

Beursrisico

Het risico hier is dat een hele markt ineen kan storten en dat is vaak moeilijk te voorspellen. Stel dat je effecten koopt bij een bedrijf dat er financieel wel goed voorstaat. Maar de beurs geraakt verzadigd en de beursprijs van die effecten daalt enorm. Dan kan het zijn dat je ingebrachte som in gevaar is. Hetzelfde geldt als de beurs door een onverwachte negatieve economische toestand beïnvloed wordt. Of, meer voorspelbaar, als de beurs een periode van dalende prijzen ingaat, kunnen alle beleggingen aangetast worden. Als je dit risico wilt omzeilen is het een goed idee om je geld te verspreiden en zowel te investeren in effecten en aandelen als in cash equivalent.

Onvoorziene omstandigheden

Onverwachte gebeurtenissen kunnen altijd en overal voorkomen, daarom zijn ze ook onvoorzien. Zelfs op de beurs. Zulke omstandigheden hebben een negatief effect op de waarde van je investering en kunnen zowel wereldwijd of specifiek in een bepaalde branche voorkomen. Onder onvoorziene omstandigheden kun je bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving verstaan die de prijzen doet kelderen. Een optie om dit vermijden is om te kiezen voor investeringen die verspreid liggen over een grote tak van de industrie.

Stijgende rente

Wanneer de interest stijgt, is het normaal dat de prijzen van effecten zakken. En omgekeerd ook: als de rente zakt, schieten de effecten weer de hoogte in. Dat kan zowel positief als negatief uitvallen. Potentiële kopers zullen nu sneller geneigd zijn om een extraatje te betalen voor oudere, hogere effecten. Hoe het ook zij, het zal altijd de huidige waarde van je investering aantasten.

Inflatie

Ieder jaar stijgen de prijzen van goederen en diensten waardoor de inflatie ook stijgt. Zelfs als de inflatie laag zou zijn, dan nog zijn er spectaculaire gevolgen te merken op lange termijn. Je zou dus rekening moeten houden met je eigen risicotolerantie en met de tijd die er tussen de voorbije inflatie zit.

Tags , , , ,

Wat zijn investeringen met laag risico?

Wanneer de meeste mensen denken aan investeringen met lage risico’s, dan denken zij aan aandelen en obligaties die gewoon in hun aandelenportefeuille blijven zitten. Zulke investeringen leveren volgens hen, zelfs na jaren geduld, geen noemenswaardige winst of verlies op.

Natuurlijk klopt dit niet. Zelfs aandelen en obligaties met weinig risico kennen hun marktfluctuaties en durven stijgen tot een hoogtepunt of dalen tot een dieptepunt. Er zijn weliswaar geen extreme hoogten, maar dit brengt met zich mee dat ook de dieptes beperkt blijven.

Wanneer je je, zelfs minimaal, toelegt op een gedegen investering, kan je rekenen op een flinke winst zonder veel risico.

Wat zijn investeringen met laag risico?

Investeringen met een laag risico zijn investeringen die waarschijnlijk niet plots verlies zullen lijden. Dit is voornamelijk zo omdat het bedrijf dat die investeringen aanbiedt, vrij stabiel is en over het algemeen een zekere prijs aanhoudt op zijn aandelen. Omdat er minder risico is op een plotse prijsdaling, neemt de waarde eerder traag toe… Maar een trage groei blijft een groei natuurlijk.

Hoe wordt het investeringsrisico bepaald?

Vooraleer je het investeringsrisico bepaalt, moet je een grondig onderzoek doen naar de belegging en het bedrijf dat ze aanbiedt. Verschillende online aanbieders van beleggingen tonen de cijfers van het aandeel over meerdere periodes. Kijk naar de langere tijdspannes, zoals één jaar of 5 jaar, en bekijk hoe constant het aandeel gescoord heeft. Als het vrij stabiel lijkt, of -nog beter- een kleine stijging vertoont, dan kan het aandeel beschouwd worden als een met een laag risico.

“Veilige” aandelen

Veilige aandelen worden zo genoemd omdat ze stabiel gebleken zijn over een periode van meerdere jaren. Zulke aandelen worden beschouwd als de grootste kanshebbers op een zekere winst. De waarde van deze aandelen groeit relatief traag, maar ze slagen er meestal in grote fluctuaties en diepe dalen te vermijden. De waarde kan dus wel dalen, maar over het algemeen herstellen de aandelen zich snel en zetten ze daarna hun gestage groei voort.

Investeringen met lage en hoge risico’s combineren

Investeringen met laag risico zijn perfect geschikt om je portefeuille te diversifiëren, omdat zij verliezen kunnen opvangen van investeringen met meer risico. Over een langere termijn helpen aandelen met een laag risico je gestaag een mooie winst op te bouwen. Ondertussen kan je je kans wagen met riskantere investeringen. De investeringen met laag risico zullen voornamelijk fungeren om eventuele verliezen op te vangen. Door zorgvuldige planning en het combineren van verschillende soorten investeringen kan je je hoofd boven water houden. Zelfs op een moment dat de markt nogal turbulent is.

Tags , , , ,