Tag

Aandelen op maat gemaakt

Aandelen uitgeven is de manier bij uitstek voor bedrijven om kapitaal te vergaren. Op deze manier moet het bedrijf geen geld lenen bij de bank en kan het dus hoge intresten vermijden. Aandelen helpen het bedrijf hogerop te geraken en kunnen daarenboven ook een voordeel bieden voor de investeerder.

Maar welk aandeel is voor de belegger financieel het aantrekkelijkste? Om op deze vraag een bevredigend antwoord te vinden, moet je allereerst bepaalde doelstellingen voor ogen houden. De verschillende soorten aandelen hebben immers alle diverse voor- en nadelen. Er bestaat dus niet één bepaald soort aandeel dat voor iedereen de beste keuze is. Een kort overzicht van hoe meer geld te verdienen met je geld.

Aandelen aan toonder

Het grote voordeel van dit type aandeel is de gemakkelijke overdracht. Het is bijvoorbeeld uitermate voordelig om deze aandelen bij overlijden, gewoonweg aan de volgende generatie door te geven. Op die manier kun je een hoop successierechten vermijden. Maar natuurlijk is de overheid hier niet zo tevreden mee. Sinds 1 januari 2008 is het in België verboden nog langer aandelen aan toonder uit te geven. Kasbons, beveks, etc. mogen niet meer naamloos zijn en moeten op een effectenrekening worden ingeschreven. Hierdoor gaat de overheid het ontduiken van successierechten tegen.

Toch hielden de voormalige aandelen aan toonder ook nadelen in. Het was immers zeer gemakkelijk om het stukje papier kwijt te raken. Ook het risico op diefstal was enorm groot omdat het dan simpelweg van eigenaar verandert zonder dat je er iets aan kunt doen. Hier heeft men ook een oplossing gevonden: voortaan is het geen papiertje meer maar gelden enkel nog afschriften van de effectenrekening. Zo zit er ondanks de tussenkomst van de overheid toch nog een voordeel in voor de investeerder.

Aandelen op naam

Bij aandelen op naam bestaat het gevaar op diefstal niet. Door aandelen aan een bepaald persoon toe te schrijven, weet de overheid welke en hoeveel aandelen je hebt. Er bestaat bij dit soort aandelen dus geen manier om kosten te ontduiken. Een ander nadeel van aandelen op naam is de noodzaak van een notariële akte bij een overdracht. Daarenboven moet de naam van de oude eigenaar veranderd worden in de naam van de nieuwe eigenaar in het aandelenregister van het bedrijf. Aandelen op naam brengen dus heel wat meer administratie met zich mee dan aandelen aan toonder.

Aandelen met of zonder stemrecht

Sommige aandeelhouders vinden het belangrijk medezeggenschap te hebben in het bedrijf waarvan ze aandeelhouder zijn. Aandelen met stemrecht zijn voor deze investeerders de juiste keuze. Het geeft hun toegang tot een aandeelhoudersvergadering, waar ze bovendien hun stem mogen laten horen. Houders van aandelen zonder stemrecht kunnen niet van dit privilege genieten. Toch is het wel belangrijk hierbij te vermelden dat beide aandeelhouders evenveel dividend uitbetaald krijgen.

(Cumulatief) preferente aandelen

Aandeelhouders van preferente aandelen kunnen van nog meer privileges genieten. Zij worden namelijk vóór alle andere aandeelhouders uitbetaald. Mocht het dus een tijdje slecht gaan met een bedrijf wegens onvoorziene omstandigheden, moeten aandeelhouders van preferente aandelen zich geen zorgen maken. Bij de cumulatief preferente aandelen blijft de aandeelhouder daarenboven recht hebben op de achterstallige dividenden.

Prioriteitsaandelen

Een beduidend voordeel van prioriteitsaandelen is dat het de investeerder medezeggenschap geeft in het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Deze aandeelhouders hebben dus een beslissende invloed bij het nemen van belangrijke besluiten.

Aan de hand van de voorgaande beschrijving merken we bij ieder type aandeel, andere voor- en nadelen op. Het is hierbij van groot belang dat je je prioriteiten vastlegt. Kies je bijvoorbeeld een bepaald type aandeel waarbij je medezeggenschap hebt, zorg dan ook dat je wat van het bedrijf afweet. Zodat je weet waar je voor kiest en deze beslissing ook kunt verdedigen.

Tags , , , , , ,

Welke soorten aandelen bestaan er?

Een aandeel is in feite een soort van eigendomstitel van een onderneming. Een aandeel vervalt niet en heeft geen einddatum waarop ze niet meer geldig zijn. Het geïnvesteerde kapitaal is dus te allen tijde beschikbaar. Aandelen zorgen niet voor een vast inkomen, maar leveren inkomsten die bestaan uit de koerswinst en het dividend.

Een koers kan schommelen: er hangen dus risico’s aan vast. Je maakt ofwel winst ofwel verlies. Het dividend is het bedrag dat door het bedrijf aan z’n aandeelhouders wordt uitgereikt. Het komt uit de winst die in een jaar wordt gerealiseerd. We onderscheiden 4 soorten aandelen:

Gewone aandelen

Een aandeel geeft je recht op een deel van de winst van de onderneming, als deze besluit zijn winst uit te keren. Je krijgt ook medezeggenschap in het bedrijf. Als de onderneming failliet gaat, dan kunnen de aandelen die je hebt waardeloos worden. Hoe groter de waarde van je aandeel, hoe groter de deelname in het bedrijf.

Certificaten van aandelen

Certificaten zijn waardepapieren die de gewone aandelen vervangen. We kunnen 2 categorieën onderscheiden:

beperkt royeerbare certificaten: de houder ervan kan één of meerdere certificaten omruilen tegen één of meer gewone aandelen.
niet-royeerbare certificaten: voorkomen dat de onderneming in verkeerde handen terecht komt. De houder van zo’n aandelen heeft geen medezeggenschap.

Preferente aandelen

Houders van preferente aandelen hebben bepaalde voorrechten die gewone aandeelhouders niet hebben. Dat kunnen voorrechten zijn op het vlak van beheer, verdeling van de restwaarde (in geval van liquidatie) en winstverdeling. Er zijn twee oorzaken voor de uitgave van preferente aandelen:

Financiële reorganisatie van een bedrijf: de behoefte ontstaat om een aanvullend eigen vermogen te realiseren. De aandelen geven recht op een deeltje van de statuaire overwinst. Dit is in feite het saldo van de jaarwinst dat overblijft nadat het preferente dividend plus het primaire dividend wordt afgetrokken.

Preferente aandelen beschermen tegen een ongewenste overname. Het bestuur kan elk ongewenst besluit voorkomen.

Prioriteitsaandelen

Deze aandelen hebben betrekking op de aspecten van het beheren van het bedrijf. Als houder van deze aandelen kun je mee beslissen over de benoeming van bestuurders, comissarissen, enz. De aandeelhouder hoeft hiervoor geen toestemming te vragen van de gewone aandeelhouders. Meestal zijn ze in handen van de oprichters van het bedrijf en diens erfgenamen.

Winstaandelen

Winstaandelen zijn aandelen die het kapitaal van de onderneming niet vertegenwoordigen. Ze hebben een niet-financiële inbreng, zoals de knowhow van een van de stichters bijvoorbeeld. Deze aandelen geven recht op een deel van de winst, maar beperken ook het stemrecht.

Andere aandelen zijn: Aandelen met of zonder stemrecht, aandelen aan toonder (op papier) of op naam (niet afhankelijk van de lichamelijke drager), genoteerde aandelen.

Tags , , , , , ,

Tips voor beginnende beleggers

Beginnende beleggers kunnen bij hun eerste stappen op de aandelenbeurs altijd wel wat hulp gebruiken. Let bij het kopen van aandelen zeker op de volgende zaken:

Toekomstig potentieel

Bedrijven maken gebruik van aandelenkapitaal en leningen om hun investeringen te financieren. Terwijl schulden het bedrijf opzadelen met betalingsverplichtingen, komt het aandelenkapitaal van de aandeelhouders.

Het aandelenkapitaal zelf kan opgedeeld worden in twee groepen:

Preferente aandelen: liggen tussen aandelen en leningen in. Houders hebben het recht bij vereffening een vaste som te ontvangen en krijgen een vast dividend, nog voor de aandeelhouders.
Aandelen: vertegenwoordigen een eigendomstitel van een bedrijf.

De waarde van een aandeel hangt af van de huidige financiële en operationele kracht van het bedrijf, maar ook van het toekomstige potentieel.

Kies de kampioen uit

De analyses van de beurs kun je opdelen in fundamentele en technische analyses. Als je in aandelen wilt investeren, is het belangrijk de ‘kampioenen’ eruit te kiezen. Er is altijd wel een bedrijf dat het nog stukken beter doet dan de rest.

Kies het juiste bedrijf uit de juiste sector

Probeer, zeker als beginneling, ook eens deze aanpak uit. Doe research naar de hele economie en pin je vast op de sectoren die het zeker goed zullen doen. Onderzoek dan de belangrijkste bedrijven en kies daar de ‘winnaars’ uit.

Onderzoek de koers/winstverhouding

De koers/winstverhouding of kortweg de kw is de maat voor de waardering van een bedrijf. Om de kw te bekomen, moet je de huidige koers van het aandeel delen door de winst van het aandeel. Een hoge kw betekent dat de betreffende firma een grote groei kent. Een lage kw betekent dat het betreffende bedrijf in een meer stabiele fase van zijn bestaan verkeert.

Begrijp de formules

De beurs schrikt veel mensen af omdat er in hun ogen een hoop wiskunde bij komt kijken. Hoewel dat op het eerste zicht wel zo kan lijken, gaat het in werkelijkheid om erg eenvoudige wiskunde. Zo’n eenvoudige formule is de Winst per Aandeel (Earnings Per Share of EPS). Dat is een aanduiding van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden.

Beloof minder, geef meer

CEO’s of financiële directeuren riskeren hun jobs als ze teveel beloven en te weinig geven. Volgens de efficiënte markt-hypothese is het onmogelijk om structureel betere beleggingsresultaten te boeken zonder handel met voorkennis, enkel als je veel geluk hebt.

Schat de groei in

Probeer de groei van de inkomsten, het personeel en de zaken in het algemeen in te schatten. Een van de zaken die beleggers zeker zouden moeten schatten, is de groeicurve van het bedrijf waarin ze investeren.
Je zult een groot voordeel hebben als je de toekomstige groei van het bedrijf kan inschatten. Om dit te kunnen, heb je een goede dosis zakelijk instinct nodig.

De kasstroom bepaalt alles

Neem je tijd om de kasstroom te bestuderen. Boekhouders gebruiken altijd allerhande trucjes om de inkomsten en winsten op te drijven, maar over het algemeen liegt de kasstroom niet.

Vermijd schulden

Vermijd bedrijven met een hoge schuldenberg. Schulden staan synoniem voor financiële risico’s.

Weet met wie je in zee gaat

Als belegger moet je altijd weten met wie je in zee gaat. Doe research naar wie juist de leiding heeft over het bedrijf en wat ze in het verleden al gepresteerd hebben.

Tags , , , , , , ,