Tag

Pensioensparen, formules en fiscaal voordeel

Pensioensparen betekent eigenlijk dat je iedere dag een bedrag opzij legt om zorgeloos van je oude dag te genieten. Je wettelijk pensioen zal immers meestal een heel stuk lager liggen dan je laatste loon. Als je in België aan pensioensparen doet  krijg je jaarlijks en onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering, afhankelijk van het bedrag dat je betaald hebt.

Pensioenspaarformules

Je hebt de keuze uit twee verschillende pensioenspaarformules:

Pensioenspaarverzekering
: deze sluit je af bij een verzekeringsmaatschappij. Op voorhand ken je het jaarlijkse minimale rendement. Dat ligt bij de meeste verzekeraars op 2,5%. Afhankelijk van de beleggingsresultaten van de verzekeraar maak je ook kans op een (variabele) winstbonus.

Pensioenspaarfonds: als je voor een pensioenspaarfonds bij een bank kiest, krijg je geen gegarandeerd minimumrendement. Aangezien een fonds in aandelen en obligaties belegt, is zijn winst afhankelijk van de beursrevolutie. Als de beurs goed staat, kun je dus veel winst boeken, maar als het slecht gaat, kun je ook wel geld verliezen. Op langere termijn ligt het gemiddelde rendement van een pensioenfonds wel een stuk  hoger dan dat van een verzekering.

Fiscaal voordeel?

Je bank of je verzekeraar zal je, als je aan pensioensparen doet, jaarlijks een attest bezorgen waarop vermeld staat hoeveel je dat jaar gestort hebt op je pensioenspaarrekening. Dat bedrag moet je invullen op je belastingaangifte. De fiscus zal het dan vermenigvuldigen met de ‘verbeterde gemiddelde aanslagvoet’ om zo je belastingvermindering te berekenen.

Het tarief voor die verbeterde gemiddelde aanslagvoet varieert, maar ligt voor iedereen tussen 30 en 40 procent. De fiscus zal dus 30 tot 40 procent van elke storting terugbetalen via een belastingkorting op het volgende aanslagbiljet.

Tags , , ,

Hoe vermijd je als vrouw verkeerde beleggingen?

Het merendeel van de vrouwen heeft schrik dat hun spaarcenten sneller op zullen zijn dan voorzien. Ook vrezen velen dat er onvoldoende op het spaarboekje staat voor ze met pensioen gaan. Verder zegt meer dan de helft van de vrouwen over zichzelf dat ze geen verstand hebben van beleggen. Maar hoe zit dat nu met beleggen en pensioensparen? Neemt dat werkelijk zoveel tijd in beslag of kan iedereen het gewoon doen?

Vroeg genoeg investeren

Mannen durven vaak meer op het spel te zetten en dat geldt ook voor beleggingen. Toch zouden vrouwen geen schrik moeten hebben om minder conservatief om te gaan met investeringen. Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen en moeten dus de kans grijpen om vroeg genoeg te beginnen beleggen. Bovendien geldt het principe ‘vroeg begonnen is al half gewonnen’ hier ook.

Nooit te oud of te jong

Vrouwen zijn vaak terughoudend als het op beleggingen aankomt. In vergelijking met mannen dan toch. Toch kun je het als vrouw ook eenvoudig leren om goed te investeren. Daarbij komt dat je nooit te oud of te jong bent om te sparen voor je pensioen. Wat het misschien nog eens zo interessant maakt om aan pensioensparen te doen, is dat er in België belastingsvoordeel aan vast hangt.

Onderhouden

Goed beleggen alleen is niet voldoende. Je moet regelmatig controleren of je geld wel opbrengt op die manier en of je werkelijk aan het sparen bent voor je toekomst. Durf dan ook beslissingen te nemen: merk je dat het toch niet zo ideaal voor je is of dat de inflatie je zuurverdiende centen gewoon opeet? Maak dan voor jezelf de balans op en hak knopen door. Zorg ervoor dat het een gewoonte wordt om jaarlijks te kijken of alles loopt zoals je wenst. Als je dat regelmatig doet, zul je ook niet voor verrassingen komen te staan.

Moederhart

Vaak vinden moeders het niet nodig om voor hun eigen pensioen te sparen als ze kinderen hebben. Want het inschrijvingsgeld voor studies en dergelijke gaat voor. En het is ergens ook logisch dat je ervoor wilt zorgen dat je kind kan studeren. Maar aan de andere kant dien je ook aan jezelf te denken. Tenslotte zal niemand je later financieel kunnen steunen als je tijdens je pensioen niet rondkomt. Voor kinderen die willen studeren maar die er het geld niet voor hebben bestaan er beurzen, studieprogramma’s en financiële steun uit verschillende hoeken. Denk dus goed na over je toekomst en hoe je die wilt beleven.

Tags , , ,

Hoe stel je een financieel plan op?

Een financieel plan zorgt voor meer financiële zekerheid. Je vermijdt onverwachte onkosten en stelt je bepaalde eisen voor ogen. Bovendien kan je vaak veel geld besparen door enkele maatregelen te nemen met betrekking op het alledaagse leven. Hoe een toekomst te verzekeren zonder financiële problemen?

Huishoudbudget

Het huishouden vergt vaak een flinke hap uit je inkomen. Toch kan je het slim aanpakken door een huishoudbudget op te stellen. Als je elke dag een bepaald bedrag voor ogen hebt dat je niet mag overschrijden, spaar je maandelijks een mooie som. Weet dus waar je gaat winkelen en let vooral op wat je uit de rekken neemt.

Creditcards

Kredietkaarten kunnen eveneens zwaar doorwegen op je inkomen. Ze zijn niet voor iedereen weggelegd, want je kunt er onbeperkt mee blijven kopen. Op het einde van de maand krijg je een overzicht van je aankopen en dan kan je weleens schrikken. De bedragen lopen almaar op, maar ook de intresten zijn niet te onderschatten. Zo kunnen je aankopen op krediet je uiteindelijk veel meer geld kosten dan je op het eerste zich zou denken.

Sparen

Een belangrijk aspect om je toekomst te verzekeren is sparen. Vooral pensioensparen is de laatste tijd erg in trek omdat de toekomst steeds onzekerder wordt. Het sociale vangnet zal het volgens velen binnenkort begeven en daar moet dan een alternatief voor worden gezocht.

Pensioensparen is een goede investering in de toekomst, maar ook beleggingen kunnen dat zijn. Aandelen kunnen je op lange termijn veel winst bezorgen maar er zijn natuurlijk ook risico’s aan verbonden.

Belastingen en taksen

Om je uitgaven te beperken moet je ook rekening houden met belastingen en bijkomende taksen. Een bepaald procent van de producten die je in de winkel koopt, gaat naar de staat. Om dit percentage zo laag mogelijk te houden, moet je vooral goed opletten. Bepaalde (luxe)producten zijn in buurlanden veel goedkoper vanwege een lagere heffing. Hier kan je handig gebruik van maken de volgende keer je de grens oversteekt.

Wil je een rooskleurige toekomst tegemoet gaan? Onderneem dan nu actie en vermijd al die onnodige onkosten. Een huishoudbudget zorgt ervoor dat je je meer bewust wordt van wat je koopt. Het weggooien van je kredietkaarten verlost je van al die extra interesten. Bovendien kan je ook heel wat uitsparen door het gebruik van luxegoederen met hoge BTW in de mate van het mogelijke te beperken. Sparen voor de toekomst is nooit overbodig. Een mooi bedrag dat je staat te wachten als je op pensioen gaat, is handig meegenomen.

Tags , , , , , , , , ,

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is ‘in’. Steeds meer mensen lijken te beseffen dat ze tegen de tijd dat ze met pensioen gaan maar beter een mooi spaarpotje hebben aangelegd. Zelfs jongeren beginnen er steeds vroeger mee. Hoe vroeger je begint, hoe beter, lijkt de algemene opvatting.

Tegenwoordig moedigt de overheid pensioenspaarders aan via fiscale voordelen. Het pensioensparen houdt in dat je jaarlijks een vastgesteld bedrag opzijzet. Wie tussen zijn 18de en zijn 65ste aan pensioensparen doet, heeft recht op een belastingvermindering.

Fiscale vermindering

Het fiscale voordeel komt overeen met 30 à 40% (afhankelijk van je inkomen) van de betaalde premie. Je mag zoveel sparen als je wilt, maar er is wel een maximumbedrag vastgelegd dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering.

Om een belastingvermindering te kunnen krijgen, moet je ook effectief belastingen betalen. Belastingplichtigen die leven van een beperkt vervangingsinkomen, zoals een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een klein pensioen, zullen niet kunnen genieten van de belastingvoordelen.

Houd er wel rekening mee dat je later belastingen moet betalen op het totale bedrag dat je met pensioensparen gespaard hebt. Dit is de taks op het langetermijnsparen. Deze belasting wordt normaal gezien geheven in het jaar dat je 60 jaar oud wordt. op het bedrag dat je na je 60ste spaart, wordt geen eindbelasting meer geheven.

Voorwaarden

Als je aan pensioensparen wilt doen, moet je, om gebruik te maken van de fiscale voordelen, minstens 18 jaar zijn en maximum 64 jaar.

Je mag meerdere pensioencontracten hebben, maar je mag er slechts één gebruiken voor het fiscale voordeel.

In principe mag je het bedrag dat je spaart via pensioensparen niet opnemen voor je met pensioen gaat. Als je dat toch doet, krijg je een boetetarief van 33% op het totale bedrag dat je opneemt. Een uitzondering hierop vormt vervroegde pensionering, waarvoor andere regels gelden.

Verzekering of fonds

De premies die je betaalt voor het pensioensparen, leveren je een bepaald rendement op. Je hebt de keuze tussen een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.

Een pensioenspaarverzekering is een individuele levensverzekering die je kunt afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij en je premies in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Als je hiervoor kiest, ken je het jaarlijkse minimale rendement.

Als je zo’n verzekering afsluit, kun je best kiezen voor een flexibele pensioenspaarverzekering. Dan ben je niet verplicht om ieder jaar dezelfde premie te betalen.

Als je voor een pensioenspaarverzekering kiest, ken je het jaarlijkse minimale rendement. Dat ligt meestal rond de 3 à 3,5%. Met andere woorden, de opbrengst ligt vast.

Een verzekeraar kan je daarnaast een winstdeelname of bonus schenken, afhankelijk van zijn beleggingsresultaten. Die winstbonus bedraagt doorgaans 1 à 3%.

Een pensioenspaarfonds kun je afsluiten bij een bank of beursvennootschap. Als je hiervoor kiest, krijg je geen gegarandeerd minimumrendement of is de jaarlijkse opbrengst niet vooraf gekend. Het ene jaar kun je dus veel winst boeken, terwijl je het andere een erg laag rendement hebt. Die winst hangt af van de beursevolutie.

Een verzekeringsformule biedt dus meer zekerheid, maar een pensioenspaarfonds kan je meer winsten opleveren.

Tags , , , ,