Tag

Pensioensparen, formules en fiscaal voordeel

Pensioensparen betekent eigenlijk dat je iedere dag een bedrag opzij legt om zorgeloos van je oude dag te genieten. Je wettelijk pensioen zal immers meestal een heel stuk lager liggen dan je laatste loon. Als je in België aan pensioensparen doet  krijg je jaarlijks en onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering, afhankelijk van het bedrag dat je betaald hebt.

Pensioenspaarformules

Je hebt de keuze uit twee verschillende pensioenspaarformules:

Pensioenspaarverzekering
: deze sluit je af bij een verzekeringsmaatschappij. Op voorhand ken je het jaarlijkse minimale rendement. Dat ligt bij de meeste verzekeraars op 2,5%. Afhankelijk van de beleggingsresultaten van de verzekeraar maak je ook kans op een (variabele) winstbonus.

Pensioenspaarfonds: als je voor een pensioenspaarfonds bij een bank kiest, krijg je geen gegarandeerd minimumrendement. Aangezien een fonds in aandelen en obligaties belegt, is zijn winst afhankelijk van de beursrevolutie. Als de beurs goed staat, kun je dus veel winst boeken, maar als het slecht gaat, kun je ook wel geld verliezen. Op langere termijn ligt het gemiddelde rendement van een pensioenfonds wel een stuk  hoger dan dat van een verzekering.

Fiscaal voordeel?

Je bank of je verzekeraar zal je, als je aan pensioensparen doet, jaarlijks een attest bezorgen waarop vermeld staat hoeveel je dat jaar gestort hebt op je pensioenspaarrekening. Dat bedrag moet je invullen op je belastingaangifte. De fiscus zal het dan vermenigvuldigen met de ‘verbeterde gemiddelde aanslagvoet’ om zo je belastingvermindering te berekenen.

Het tarief voor die verbeterde gemiddelde aanslagvoet varieert, maar ligt voor iedereen tussen 30 en 40 procent. De fiscus zal dus 30 tot 40 procent van elke storting terugbetalen via een belastingkorting op het volgende aanslagbiljet.

Tags , , ,

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is ‘in’. Steeds meer mensen lijken te beseffen dat ze tegen de tijd dat ze met pensioen gaan maar beter een mooi spaarpotje hebben aangelegd. Zelfs jongeren beginnen er steeds vroeger mee. Hoe vroeger je begint, hoe beter, lijkt de algemene opvatting.

Tegenwoordig moedigt de overheid pensioenspaarders aan via fiscale voordelen. Het pensioensparen houdt in dat je jaarlijks een vastgesteld bedrag opzijzet. Wie tussen zijn 18de en zijn 65ste aan pensioensparen doet, heeft recht op een belastingvermindering.

Fiscale vermindering

Het fiscale voordeel komt overeen met 30 à 40% (afhankelijk van je inkomen) van de betaalde premie. Je mag zoveel sparen als je wilt, maar er is wel een maximumbedrag vastgelegd dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering.

Om een belastingvermindering te kunnen krijgen, moet je ook effectief belastingen betalen. Belastingplichtigen die leven van een beperkt vervangingsinkomen, zoals een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een klein pensioen, zullen niet kunnen genieten van de belastingvoordelen.

Houd er wel rekening mee dat je later belastingen moet betalen op het totale bedrag dat je met pensioensparen gespaard hebt. Dit is de taks op het langetermijnsparen. Deze belasting wordt normaal gezien geheven in het jaar dat je 60 jaar oud wordt. op het bedrag dat je na je 60ste spaart, wordt geen eindbelasting meer geheven.

Voorwaarden

Als je aan pensioensparen wilt doen, moet je, om gebruik te maken van de fiscale voordelen, minstens 18 jaar zijn en maximum 64 jaar.

Je mag meerdere pensioencontracten hebben, maar je mag er slechts één gebruiken voor het fiscale voordeel.

In principe mag je het bedrag dat je spaart via pensioensparen niet opnemen voor je met pensioen gaat. Als je dat toch doet, krijg je een boetetarief van 33% op het totale bedrag dat je opneemt. Een uitzondering hierop vormt vervroegde pensionering, waarvoor andere regels gelden.

Verzekering of fonds

De premies die je betaalt voor het pensioensparen, leveren je een bepaald rendement op. Je hebt de keuze tussen een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.

Een pensioenspaarverzekering is een individuele levensverzekering die je kunt afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij en je premies in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Als je hiervoor kiest, ken je het jaarlijkse minimale rendement.

Als je zo’n verzekering afsluit, kun je best kiezen voor een flexibele pensioenspaarverzekering. Dan ben je niet verplicht om ieder jaar dezelfde premie te betalen.

Als je voor een pensioenspaarverzekering kiest, ken je het jaarlijkse minimale rendement. Dat ligt meestal rond de 3 à 3,5%. Met andere woorden, de opbrengst ligt vast.

Een verzekeraar kan je daarnaast een winstdeelname of bonus schenken, afhankelijk van zijn beleggingsresultaten. Die winstbonus bedraagt doorgaans 1 à 3%.

Een pensioenspaarfonds kun je afsluiten bij een bank of beursvennootschap. Als je hiervoor kiest, krijg je geen gegarandeerd minimumrendement of is de jaarlijkse opbrengst niet vooraf gekend. Het ene jaar kun je dus veel winst boeken, terwijl je het andere een erg laag rendement hebt. Die winst hangt af van de beursevolutie.

Een verzekeringsformule biedt dus meer zekerheid, maar een pensioenspaarfonds kan je meer winsten opleveren.

Tags , , , ,