Tag

Enkele tips voor een vlotte kennismaking met de beurs

Je hebt ze wellicht al gehoord, die straffe verhalen over snel en eenvoudig gigantisch veel geld verdienen op de beurs. En je gelooft ze, net als iedereen, wellicht graag. Welnu, de realiteit is ietwat anders. Veel geld verdienen op de beurs is niet onmogelijk, maar meestal is dit niet zo eenvoudig zoals men in dergelijke verhalen beweert. Hoe de beurs dan wel bespelen? We geven je als beginnende beursgoeroe alvast enkele tips.

Tips

Er bestaat een ongelooflijk groot aanbod aan boeken, clubs, websites en andere adviesverleners voor beginnende beursspelers. Je zou dus als het ware bijna denken dat het met behulp van al dit advies niet mis kán gaan. Toch neem je dit advies best met een grove korrel zout. Het advies is namelijk meestal niet afkomstig van beursspecialisten (hoewel ze het vaak wel beweren), doch van op winst gerichte ondernemers.

Opties

Wat je dan wel moet doen? Welnu, eigenlijk heb je twee opties. Ofwel neem je een goede en betrouwbare effectenmakelaar bij de arm, ofwel verdiep je je zelf in de wereld van de beurs. Dat laatste kan je doen door professionele vakbladen en websites te lezen en te bestuderen.

Clubs

Wat je best kan doen als beginnend beursspeler is op zoek gaan naar een goede investeringsclub. Zo kom je namelijk in contact met ervaren beursspelers. Op die manier krijg je heel wat nuttige en vooral praktische informatie en advies. Het zal je zeker heel wat beginnersfouten besparen.

Seminaries

Een andere tip is het bijwonen van seminaries. Op dergelijke bijeenkomsten kan je namelijk heel wat concrete tips verwerven. Houd echter steeds in je achterhoofd dat winst altijd samen gaat met het nemen van risico’s. Seminaries waarin men je veel geld belooft zonder risico zijn ongeloofwaardig en dus verspilling van je tijd.

Studie

De beste tip die we je als beginnende beursspeler kunnen meegeven is het lezen en bestuderen van economische (beursgerichte) vakbladen. Op die manier verwerf je inzicht in de materie en kan je je steeds grondiger verdiepen in de beurswereld. Zo zal je na verloop van tijd in staat zijn om meer berekende risico’s te nemen. Want onthoud dat het nemen van risico’s altijd vereist is. Met andere woorden: geen risico, geen winst .

Tags , , , ,

Opties: de basis begrijpen

Opties worden niet zo vaak gebruikt als beleggingsmiddel. Nochtans kunnen ze gebruikt worden om je aandelenportefeuille te beschermen. Ze kunnen je veel winst opleveren doordat je de aandelen van een bedrijf goedkoop kan controleren. Daarenboven blijft investeren in opties zonder veel risico. Als de handel in een optie fout afloopt, verlies je gewoon wat je geïnvesteerd hebt plus de commissies.

Definitie

Wat is nu een optie? Een optie is een verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (aandelen, obligaties, goud, zilver, valuta’s enz.) een standaardhoeveelheid te kopen of te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs (= uitoefenprijs) en gedurende de hele looptijd (= overeengekomen periode).

Concreet komt het erop neer dat je kan gokken op de richting die de waarde van het aandeel uitgaat. Je bent evenwel beperkt in tijd: gewoonlijk varieert de looptijd van 1 maand tot 3 jaar afhankelijk van het soort optie dat je kiest. Wat volgt is een uiteenzetting van mogelijke scenario’s.

Scenario’s

Stel dat je een reden hebt om aan te nemen dat je aandeel in onderneming X in waarde zal stijgen. Een reden kan zijn dat goede kwartaalcijfers bekend gemaakt zullen worden. Dan koop je ‘call opties’ voor die aandelen. Met die opties gok je erop dat de aandelen gaan stijgen. Zou je ‘put opties’ kopen, dan gok je erop dat de aandelen gaan dalen.

Je kan best niet te lang wachten met het verhandelen van opties, omdat zij meer waarde verliezen te hoe langer je ze bijhoudt. Voorts dien je rekening te houden met de looptijd van je optie. Hoe groter de looptijd is, hoe hoger de premie (= prijs van de optie). De premies worden bepaald en verhandeld op de beurs, net zoals aandelen.

Opties vervallen op de derde vrijdag van de maand. Als dus bijvoorbeeld de kwartaalcijfers tijdens de laatste week van de maand bekendgemaakt worden, kan je een optie kopen voor de volgende maand. Er zal op die manier genoeg tijd zijn om het aandeel te laten stijgen. Als de optie winstgevend is, noem je dat ‘in-the-money’. Als dat niet het geval is ‘out-the-money’. Bij een breakeven, spreek je van ‘at-the-money’.

Hoeveel geld wil je betalen voor je optie zodat het ‘in-the-money’ is wanneer je het verkoopt? Laten we stellen dat je aandeel X momenteel tegen € 50 verhandeld wordt. Als je denkt dat de bekendmaking van de kwartaalcijfers ervoor gaat zorgen dat het aandeel 10% stijgt, kom je aan € 55. Een uitoefenprijs van X van € 50 zou je ‘in-the-money’ brengen. Eentje van € 55 zou je breakeven zetten. Je koopt dus die van € 50.

Een ander voordeel bij het investeren in opties, is dat je nooit meer kan verliezen dan je geïnvesteerd hebt. Als je geen winst kan maken door de verhandeling van opties, verlies je enkel de premie en eventuele commissies. Maar als de koop of verkoop wel in je voordeel uitdraait, kan je je winsten verveelvoudigen door een kleine verschuiving in de onderliggende waarde (van het aandeel).

Opties kunnen gebruikt worden voor verschillende strategieën, maar bovenal dienen ze om groepen aandelen te controleren terwijl je het risico beperkt. Op die manier kan je veel winst maken!

Tags , , , , , ,

Enkele optiestrategieën toegelicht

Een optie geeft je het recht op een bepaalde datum aandelen (of andere effecten) tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Een combinatie van opties, die opgezet is om op verwachte marktcondities te speculeren, is een optiestrategie.

Straddle

Een straddle houdt in dat je tegelijkertijd call- en putopties koopt voor hetzelfde aandeel en met dezelfde expiratiedatum. Een straddle wordt gekocht als men een koerswijziging verwacht van het aandeel, maar niet weet of het zal stijgen of dalen. Als het aandeel stijgt, kan de koper de calloptie uitoefenen, als het daalt kan het de putoptie uitoefenen, in beide gevallen met winst. Een straddle kopen brengt ook een risico met zich mee. De kans is immers niet onbestaande dat het aandeel geen beweging kent.

Strangle

Een strangle is ook een methode om in te spelen op een verwachte sterke koersbeweging. Een strangle is min of meer hetzelfde als een straddle, maar dan met verschillende uitoefenprijzen. De uitoefenprijzen van de call liggen meestal ruim boven de huidige waarde van het aandeel, die van de put ruim eronder. Als het aandeel voldoende stijgt, kan de koper de calloptie uitoefenen, als het aandeel daalt de putoptie.

Spread

Een spread is een optiestrategie waarbij de belegger gelijktijdig call- en putopties koopt, met dezelfde expiratiedatum maar met verschillende uitoefenprijzen.

Als men verwacht dat de waarde van het aandeel zal stijgen, spreekt men van een call spread of bull spread. In de spread staat men een deel van de mogelijke winst af in ruil voor een lagere investering. Een bull spread gebruik je dus in het geval van een gematigde koersstijging.

Een ratio spread houdt in dat men een ongelijk aantal opties koopt en verkoopt. De winst is hetzelfde als bij een normale spread, maar de investeringskosten zijn lager.

Zero-cost Collar

De zero-cost collar of collar is een minder bekende optiestrategie, die meestal wordt gebruikt om aandelen te ‘verzekeren’. De koper bepaalt de te verzekeren waarde van een aandelenportefeuille en koopt daar de tegenwaarde aan putopties voor. De kosten voor die aankoop betaalt hij met de gelijktijdige verkoop van callopties. Het voordeel van deze optiestrategie zijn de lage kosten. Het nadeel bij deze optiestrategie is dat de koper bij een plotse stijging van de markt de winst mislopen.

Tags , , , , , , , , ,

De basis van de handel in opties

Veel mensen besluiten op de beurs te spelen om een beetje extra geld te winnen. Opties zijn een van de middelen die je kunt gebruiken bij de beurshandel. Je kunt ze gebruiken voor gewone aandelen en futures. Als je leert hoe de handel in opties werkt, kun je er veel geld mee verdienen. Hier vind je een aantal situaties waarbij de keuze voor een optie op een aandeel zeker niet overbodig is.

Wat is een optie?

Een optie geeft je het recht een aandeel tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum te kopen of te verkopen. Als je het recht krijgt op een bepaalde datum tegen een vooraf bepaalde prijs aandelen te kopen, noemen we dat een calloptie. Krijg je het recht op een bepaalde datum tegen een vooraf bepaalde prijs aandelen te verkopen, dan is dat een putoptie.

Aan de slag

De meeste mensen beginnen simpel. Ze kopen een calloptie voor aandelen die ze graag willen kopen of kopen een putoptie voor aandelen die ze al bezitten. Een voorbeeld. Stel dat een aandeel op 5 dollar staat en jij een putoptie koopt die je het recht verleent binnen twee maanden het aandeel te verkopen aan 4,5 dollar, dan bescherm je jezelf tegen eventuele grote verliezen. Als de koers van het aandeel niet zakt, laat je de optie vervallen en houd je je aandelen gewoon.

Als je een optie koopt, moet je een premie betalen. Het is belangrijk uit te rekenen hoeveel je precies wilt betalen voor een optie, zodat je kosteneffectief te werk gaat. Hoe verder de vervaldatum van een optie, hoe duurder hij wordt. Maar als je een premie betaalt voor een groot aantal aandelen, zijn de kosten van die premie eigenlijk verwaarloosbaar.

Als je een aandeel opmerkt dat volgens jou in prijs zal stijgen, kun je in plaats van meteen € 10.000 uit te geven aan de aandelen ook kiezen voor een optie van € 500 die jou het recht verleent aandelen te kopen op een bepaalde datum. Als je analyse dan correct blijkt, en het aandeel bijvoorbeeld van € 5 naar € 6 stijgt, kun je je calloptie gebruiken om de aandelen te kopen aan € 5,5.

Maar als je het bij het verkeerde eind hebt, en de prijs van de aandelen niet omhoog of omlaag gaat, kun je de optie laten vervallen, waardoor je alleen je premie verliest. Je kent op voorhand dus al het maximum bedrag dat je kunt verliezen, namelijk €500.

Bij de handel in opties komen enkele vaardigheden kijken. Vaak is het een goed idee eerst te leren hoe je de handel in aandelen precies te werk gaat. als je zeker van je stuk bent, kun je de wereld van de opties verkennen.

Tags , , , ,

Wanneer moet je een putoptie kopen?

Wanneer kan je nu best opteren voor een putoptie? Aan de ene kant kan je zo’n optie kopen als je een daling van de koersen verwacht. Aan de andere kant kan je het als aandelenbezitter beschouwen als een soort van verzekering. Je bent dan nog niet bereid om je aandelen te verkopen –want dan zou je een eventuele stijging kunnen mislopen-, maar je wil je aandelen wel beschermen tegen een koersdaling.

Wat je moet weten

Je bezit 100 aandelen van het bedrijf NN en je vermoedt om de een of andere reden dat de koers zal dalen. Maar aan verkopen denk je nog niet. Om je aandelen te beschermen zou je dan kunnen opteren voor een putoptie.

In ons voorbeeld kost een putoptie NN € 40 en de koers van NN is momenteel € 41. Uiteraard betaal je voor de optie een premie die € 1,5 bedraagt. Maar je moet minstens 100 opties van het aandeel afnemen, wat de totale premie op € 150 brengt. Je kan snel berekenen dat je 100 aandelen € 4.100 waard zijn.

Uitkomst voor de aandelenbezitter

Wanneer je een putoptie gekocht hebt en de koers van NN zou dalen tot € 25, dan kan je de aandelen nog voor € 40 verkopen. Hierdoor zou je maar een verlies hebben van € 250, terwijl je bij de verkoop van je aandelen een verlies gehad zou hebben van € 1.500.

Want bij je aandelenverkoop moet je rekening houden met een koersverschil van € 15, dat je vermenigvuldigt met het aantal aandelen dat je had. Waarom lijd je nu slechts zo weinig verlies? Je telt de aankoopprijs van de putoptie (€ 150) op bij de aandelen die je tegen € 1 verlies per aandeel (€ 40 i.p.v. € 41) verkoopt –wat komt op € 100.

De winst voor een optiebezitter

In ons voorbeeldje zakt koers NN tot € 30. Op dat moment kan je 100 aandelen verkopen voor € 40 terwijl je het aandeel op de beurs zelf voor € 30 kan aankopen. Je putoptie is op dat moment € 1.000 waard (want 100 aandelen maal € 10). Van die € 1.000 trek je de aankoopprijs van de putoptie af (€ 150), dus je winst bedraagt € 850.

Eventueel verlies

Je putoptie is echter niets meer waard wanneer de koers van NN zou stijgen tot € 50. Op dat moment maak je zelfs een verlies van € 150, namelijk de premie die je betaalde voor de putoptie. Eenvoudig uitgelegd betekent het dat je verlies lijdt als de aandelenkoers terug stijgt.

Tags , , , , ,

Callopties en putopties: een inleiding

Van een gewone optie hebben we allemaal wel al eens gehoord. Als we een huis willen kopen, zullen we er hoogstwaarschijnlijk eerst een optie op nemen. Een optie op iets nemen wil zeggen dat je het recht krijgt om tegen een vooral bepaalde prijs en periode een goed te kopen of te verkopen. Maar wat zijn callopties en putopties dan?

Calloptie

Het kopen van een calloptie geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een vooraf afgesproken periode en tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen. De prijs van de optie, de optiepremie, wordt bepaald door de schommeling van de handelsprijs van de onderliggende waarde.

Een calloptie zal geen waarde meer hebben wanneer je goedkoper aan de waarde kan komen zonder de optie. Dan ligt de handelsprijs van de onderliggende waarde met andere woorden onder de afgesproken prijs en ben je dus niets meer met je calloptie.

Putoptie

Het kopen van een putoptie geeft je het recht om een onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken koers te verkopen. De aankoop van een put-optie is dus eigenlijk een soort verzekering, want de waarde van de aandelen wordt tijdens de looptijd van de optie ‘verzekerd’.

Een putoptie zal geen waarde meer hebben wanneer men de waarde duurder kan verkopen zonder de optie. Dan ligt de handelsprijs van de onderliggende waarde met andere woorden boven de afgesproken prijs en ben je dus niets meer met je putoptie.

Hoe werkt het?

Wanneer je een stijging van de onderliggende waarde verwacht, doe je er goed aan een calloptie te nemen. Maar wanneer je een daling verwacht, ben je beter af met een putoptie. Onthoud dat hoe beweeglijker het aandeel, hoe duurder je optie zal zijn.

Indien het aandeel bij een call -ptie boven de afgesproken prijs stijgt, kan je het aandeel aankopen. Dat is alleen verstandig wanneer de optie afloopt of op de dag voordat het dividend wordt uitgereikt. Dan zakt de waarde van je aandeel en dus ook je optie sterk.

Tags , ,