Tag

Financiële overwegingen voor je aan kinderen begint

Een kind krijgen is een buitengewoon spannende gebeurtenis, maar er wordt een prijs voor betaald. Letterlijk en figuurlijk. Vooraleer je de beslissing neemt om een nieuwe spruit in je leven te brengen, moet je een aantal zaken in overweging nemen.

Budget

Een nieuwe baby zal een onoverkomelijke impact hebben op je budget. Er moet een extra buik gevuld worden, er zijn de kosten van de luiers, speelgoed, doktersbezoekjes, kleding en ga zo maar verder. Dit lijken overdreven kosten, maar met een goede budgetplanning pas je er zo een mouw aan. Als je nog geen budget hebt, moet je er één creëren.

Vooraleer je je uitgaven kan budgetteren, moet je je huidige uitgaven kennen. Als je je nieuwe budget opgemaakt hebt, kan je de nieuwe uitgaven voor je baby erbij optellen. Wat kosten nu al die baby-uitgaven en zijn ze inpasbaar in je budget? Je inkomsten moeten namelijk het totaal van je uitgaven kunnen dragen. Als dit niet lukt, moet je snoeien in andere uitgaven zoals dagelijkse investeringen, ontspanning, brandstof, cadeaus.

Kinderopvang

Een andere prijs die je betaalt, is het opgeven van je vrije tijd. Wat ga je doen? Gaat je partner of jijzelf stoppen met werken of van voltijds naar deeltijds werk overschakelen? Je kan ook allebei blijven werken, maar dan moet je investeren in een goede kinderopvang. Heb je ouders waar je je baby altijd kan achterlaten of moet je zoeken naar commerciële kinderopvang? In het laatste geval komt er een belangrijke uitgave bij. Je zal moeten nagaan of en hoe je dit kan inpassen in je budget. Houd er ook rekening mee dat er publieke en privékinderopvang bestaat. Als je niet over een bedrag van rond de 10 euro gaat, kan je je kind gratis laten opvangen. Je kan namelijk onder bepaalde voorwaarden de kost van je kinderopvang fiscaal aftrekken.

Toekomst

Aanvankelijk blijft de kost van een kind nog beperkt, zeker als je zorgt voor een hospitalisatieverzekering. Mocht je kind dan ernstig ziek vallen, is een deel van de meerkost gedekt. Je krijgt per kind ook kindergeld van de overheid dat een groot deel van de uitgaven opvangt.

Maar naarmate het kind naar school begint te gaan, gaat de kassa snel openstaan. De schoolreisjes beginnen, het zakgeld, dan het schoolgerief, het communiefeest, de hobby’s… Deze kosten komen echter geleidelijk aan en kan je stelselmatig opvangen. Je past je budget telkens opnieuw aan. Mocht je je job hebben opgegeven om bij je kind te zijn, kan je die ook terug opnemen. De kost van kinderopvang valt weg en je hoeft niet meer elk moment van de dag op te letten.

Tags , , ,

Meer geld dankzij je kinderen

Het is een waarheid als een koe: kinderen kosten geld. Schoolspullen, kledij, lidgeld, hobby’s,… Maar vaak vergeten we dat ze ook geld opbrengen, dankzij alle fiscale voordelen waar je recht op hebt. Mensen met kinderen krijgen een mooi cadeau van de staat: ze moeten minder belastingen betalen.

Wat krijg je?

Als je kinderen je nog steeds ten laste zijn, heb je recht op een verhoging van de 6.040 euro die al belastingvrij is. Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer de belastingvrije som omhoog gaat. Voor één kind krijg je een verhoging van 1.280 euro, voor twee kinderen wordt dat 3.310 euro, voor drie kinderen 7.410 euro en voor vier kinderen heb je recht op 11.980 euro. Elk kind boven het vierde levert nog eens een supplement van 4.570 euro op.

Kinderopvang is een van de dingen waar het meeste geld aan opgaat als je kinderen nog klein zijn. Voor je kinderen beneden de 12 mag je wel een deel van de kosten fiscaal aftrekken. Het moeten wel kosten zijn die gemaakt werden voor opvang buiten de gangbare schooluren en bij erkende opvanginstanties. Op je belastingsformulier mag je maximaal een bedrag van 11,20 euro per kind per dag in de kinderopvang aangeven. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar en geeft je een belastingvermindering tegen het marginale tarief (dit is maximum 50 procent + gemeentebelasting).

Gebaseerd op je inkomen en gezinssituatie kun je ook studiefinanciering krijgen. Dit wordt voor kinderen in het lager onderwijs ingevoerd vanaf het schooljaar 2008-2009. Voor hogere studies kan je een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse gemeenschap. Als je kind geen recht heeft op een studiebeurs kan het, afhankelijk van een aantal factoren, wel nog genieten van de korting op het inschrijvingsgeld.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verhoogde belastingvrije som moeten je kinderen je nog ten laste zijn. Dit wil zeggen dat je kinderen nog bij je wonen en je nog steeds in hun onderhoud voorziet. Als ze op kot zitten zijn ze ook nog steeds ten laste van de ouders.

De eerste schijf van 2210 euro die je kinderen per persoon met een studentenjob verdienen is belastingvrij. Daarbij mogen ze maximaal 2660 euro per kind aan bijverdiensten hebben. Als ze meer verdienen, zijn ze je niet langer ten laste en verlies je de fiscale voordelen. Als je alleenstaande bent, mogen je kinderen tot 3840 euro per kind bijverdienen. Kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremies en dergelijke tellen niet mee voor dit bedrag. Je moet enkel rekening houden met de netto-inkomsten van je kinderen om te kijken of ze de limiet overschrijden of niet. Als je maandelijks meer dan 2610 euro aan onderhoudsgeld ontvangt, moet 80% van dit bedrag bij het netto-inkomen van je kind geteld worden.

Voor studietoelagen is er een inkomensgrens. De gangbare regel is dat, hoe meer je onder de limiet zit, hoe meer toelage je krijgt. Er spelen ook nog andere factoren mee, zoals gezinssituatie, inkomsten van de student en dergelijke.

Tags , , , , ,