Tag

10 manieren om kinderen met geld te leren omgaan

Natuurlijk wil je dat je kinderen ooit op een verantwoordelijke manier met geld omgaan. Maar ook hier geldt het principe ‘jong geleerd is oud gedaan’. Hier vind je een aantal raadgevingen waarmee je ervoor kan zorgen dat je kinderen opgroeien tot volwassenen die zich financieel heel goed uit de slag trekken.

Laat ze kennismaken met het concept ‘geld’

Introduceer eerst het kleingeld. Leer ze wat de waarde is van de munten en moedig ze aan hun munten in de spaarpot te steken.

Geef het voorbeeld

Leg uit wat je precies aan het doen bent wanneer je een geldautomaat gebruikt, een overschrijving invult of gewoon je boodschappen betaalt. Kinderen zullen veel bijleren door je gewoon te observeren en je gedrag te kopiëren.

Open een spaarrekening

Leg aan je kinderen uit hoe samengestelde rente werkt en laat ze zien hoe hun spaargeld kan groeien door het gewoon op een bankrekening te zetten.

Geef zakgeld

Als kinderen zakgeld krijgen, moeten ze de basisregels kennen van omgaan met een budget. Als ze met hun eigen zakgeld moeten omgaan, zullen hun financiële vaardigheden verbeteren.

Zorg dat het leren leuk is

Speel geldspelletjes om ze te leren met geld om te gaan. Bordspellen, online spellen of gewoon zelfgemaakte spelletjes kunnen allemaal nuttig zijn.

Laat ze toe om fouten te maken

Laat je kinderen hun geld verspillen en fouten maken met hun geld. Uit hun fouten zullen ze veel leren. Maar wees ook bereid hen raad te geven als ze het nodig hebben.

Laat ze geld verdienen

Vakantiewerk, weekendwerk of klusjes opknappen voor mama en papa zullen hun bijleren over zaken doen en hard werken voor je geld.

Leer ze een budget opstellen

Als je een dagje weggaat met de familie, laat je kinderen dan het budget eens berekenen.

Leer ze doelen stellen

Leer je kinderen hoe ze doelen moeten stellen en hoe ze daar al lang op voorhand voor kunnen sparen.

Leer ze hoe te investeren

Leg aan je kinderen uit hoe de beurs in elkaar zit en hoe ze geld kunnen verdienen met aandelen.

Tags , , , ,

Financiële overwegingen voor je aan kinderen begint

Een kind krijgen is een buitengewoon spannende gebeurtenis, maar er wordt een prijs voor betaald. Letterlijk en figuurlijk. Vooraleer je de beslissing neemt om een nieuwe spruit in je leven te brengen, moet je een aantal zaken in overweging nemen.

Budget

Een nieuwe baby zal een onoverkomelijke impact hebben op je budget. Er moet een extra buik gevuld worden, er zijn de kosten van de luiers, speelgoed, doktersbezoekjes, kleding en ga zo maar verder. Dit lijken overdreven kosten, maar met een goede budgetplanning pas je er zo een mouw aan. Als je nog geen budget hebt, moet je er één creëren.

Vooraleer je je uitgaven kan budgetteren, moet je je huidige uitgaven kennen. Als je je nieuwe budget opgemaakt hebt, kan je de nieuwe uitgaven voor je baby erbij optellen. Wat kosten nu al die baby-uitgaven en zijn ze inpasbaar in je budget? Je inkomsten moeten namelijk het totaal van je uitgaven kunnen dragen. Als dit niet lukt, moet je snoeien in andere uitgaven zoals dagelijkse investeringen, ontspanning, brandstof, cadeaus.

Kinderopvang

Een andere prijs die je betaalt, is het opgeven van je vrije tijd. Wat ga je doen? Gaat je partner of jijzelf stoppen met werken of van voltijds naar deeltijds werk overschakelen? Je kan ook allebei blijven werken, maar dan moet je investeren in een goede kinderopvang. Heb je ouders waar je je baby altijd kan achterlaten of moet je zoeken naar commerciële kinderopvang? In het laatste geval komt er een belangrijke uitgave bij. Je zal moeten nagaan of en hoe je dit kan inpassen in je budget. Houd er ook rekening mee dat er publieke en privékinderopvang bestaat. Als je niet over een bedrag van rond de 10 euro gaat, kan je je kind gratis laten opvangen. Je kan namelijk onder bepaalde voorwaarden de kost van je kinderopvang fiscaal aftrekken.

Toekomst

Aanvankelijk blijft de kost van een kind nog beperkt, zeker als je zorgt voor een hospitalisatieverzekering. Mocht je kind dan ernstig ziek vallen, is een deel van de meerkost gedekt. Je krijgt per kind ook kindergeld van de overheid dat een groot deel van de uitgaven opvangt.

Maar naarmate het kind naar school begint te gaan, gaat de kassa snel openstaan. De schoolreisjes beginnen, het zakgeld, dan het schoolgerief, het communiefeest, de hobby’s… Deze kosten komen echter geleidelijk aan en kan je stelselmatig opvangen. Je past je budget telkens opnieuw aan. Mocht je je job hebben opgegeven om bij je kind te zijn, kan je die ook terug opnemen. De kost van kinderopvang valt weg en je hoeft niet meer elk moment van de dag op te letten.

Tags , , ,

Meer geld dankzij je kinderen

Het is een waarheid als een koe: kinderen kosten geld. Schoolspullen, kledij, lidgeld, hobby’s,… Maar vaak vergeten we dat ze ook geld opbrengen, dankzij alle fiscale voordelen waar je recht op hebt. Mensen met kinderen krijgen een mooi cadeau van de staat: ze moeten minder belastingen betalen.

Wat krijg je?

Als je kinderen je nog steeds ten laste zijn, heb je recht op een verhoging van de 6.040 euro die al belastingvrij is. Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer de belastingvrije som omhoog gaat. Voor één kind krijg je een verhoging van 1.280 euro, voor twee kinderen wordt dat 3.310 euro, voor drie kinderen 7.410 euro en voor vier kinderen heb je recht op 11.980 euro. Elk kind boven het vierde levert nog eens een supplement van 4.570 euro op.

Kinderopvang is een van de dingen waar het meeste geld aan opgaat als je kinderen nog klein zijn. Voor je kinderen beneden de 12 mag je wel een deel van de kosten fiscaal aftrekken. Het moeten wel kosten zijn die gemaakt werden voor opvang buiten de gangbare schooluren en bij erkende opvanginstanties. Op je belastingsformulier mag je maximaal een bedrag van 11,20 euro per kind per dag in de kinderopvang aangeven. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar en geeft je een belastingvermindering tegen het marginale tarief (dit is maximum 50 procent + gemeentebelasting).

Gebaseerd op je inkomen en gezinssituatie kun je ook studiefinanciering krijgen. Dit wordt voor kinderen in het lager onderwijs ingevoerd vanaf het schooljaar 2008-2009. Voor hogere studies kan je een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse gemeenschap. Als je kind geen recht heeft op een studiebeurs kan het, afhankelijk van een aantal factoren, wel nog genieten van de korting op het inschrijvingsgeld.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de verhoogde belastingvrije som moeten je kinderen je nog ten laste zijn. Dit wil zeggen dat je kinderen nog bij je wonen en je nog steeds in hun onderhoud voorziet. Als ze op kot zitten zijn ze ook nog steeds ten laste van de ouders.

De eerste schijf van 2210 euro die je kinderen per persoon met een studentenjob verdienen is belastingvrij. Daarbij mogen ze maximaal 2660 euro per kind aan bijverdiensten hebben. Als ze meer verdienen, zijn ze je niet langer ten laste en verlies je de fiscale voordelen. Als je alleenstaande bent, mogen je kinderen tot 3840 euro per kind bijverdienen. Kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremies en dergelijke tellen niet mee voor dit bedrag. Je moet enkel rekening houden met de netto-inkomsten van je kinderen om te kijken of ze de limiet overschrijden of niet. Als je maandelijks meer dan 2610 euro aan onderhoudsgeld ontvangt, moet 80% van dit bedrag bij het netto-inkomen van je kind geteld worden.

Voor studietoelagen is er een inkomensgrens. De gangbare regel is dat, hoe meer je onder de limiet zit, hoe meer toelage je krijgt. Er spelen ook nog andere factoren mee, zoals gezinssituatie, inkomsten van de student en dergelijke.

Tags , , , , ,

Leer je kind met geld omgaan

Elk jaar krijgen kinderen miljoenen euro aan toelages, geschenken en lonen. Redenen genoeg dus om kinderen informatie over geldbeheer en consumentenzaken te verschaffen. De volgende tips kunnen het verschil maken tussen kinderen die wel en kinderen die niet in financiële veiligheid opgroeien.

Wees een voorbeeld

De beste manier om kinderen goede gewoonten aan te leren als het op geld aankomt, is door zelf het goede voorbeeld te geven. Wanneer je gaat winkelen, bijvoorbeeld, betrek je kinderen dan. Plannen, budgetteren en de vergelijking tussen prijs en kwaliteit mogen je kind niet vreemd zijn. Als ze neigen naar het kopen van iets dat ver boven hun budget ligt, leg hen dan uit dat iets duurs kopen vandaag niet zo belangrijk is als geld sparen voor iets dat je graag wilt in de toekomst.

Leven binnen je mogelijkheden

Kinderen die hun prioriteiten leren stellen als ze gaan consumeren, leren een heel belangrijke les: leven binnen hun mogelijkheden. Maak die boodschap nog duidelijker door hen niet zomaar je bankkaart of extra geld te geven. Wanneer kinderen iets duurs willen, laat hen dan ook een deel van de prijs betalen zodat ze weten wat geld inhoudt.

Je mag geld lenen aan je kinderen, maar behandel hen net zoals de bank het zou doen. Hanteer een redelijke interestvoet en geef aan wanneer ze het geld moeten terugbetalen. Het zal hen leren hoe leningen en krediet in de echte wereld in zijn werk gaan.

Moedig sparen aan

Moedig je kinderen aan om op vaste tijdstippen te sparen. Reken samen met hen uit hoeveel ze elke maand zouden moeten sparen. Ga samen met hen na waar in de toekomst geld gegeven aan moet worden. Zo is er op lange termijn de aankoop van een auto en op korte termijn de aanschaf van een nieuwe fiets. Op die manier weten jullie hoeveel geld er gespaard moet worden en wanneer er ruimte is om eens een luxeartikel aan te kopen zoals een gsm.

Het is nooit te vroeg of te laat om goede gewoonten rond financiën te leren. De beloning is, voor zowel kinderen als volwassenen, gelijk. Je krijgt meer waardering voor wat je hebt en je krijgt een goed gevoel als je je kan houden aan vooraf opgestelde spaarbedragen. Bovendien levert het op lange termijn financiële veiligheid op en daar droomt iedereen toch van.

Tags , ,