Tag

Wat is short gaan?

Short gaan is de techniek die gebruikt wordt door mensen die winst willen slaan uit de daling van een koers. Ze verkopen daarom aandelen die ze zelf niet bezitten, om ze later terug te kopen. Short gaan (‘short selling’) is een erg riskante techniek waarvoor een erg precieze timing nodig is en indruist tegen de algemene regels van de markt. Omdat de markt zich historisch gezien altijd terug herstelt,  is het belangrijk het moment waarop je moet verkopen exact in te schatten.

Een voorbeeld. Stel dat je 100 aandelen van een bedrijf wilt verkopen omdat je denkt dat verkoop mindert en de inkomsten omlaag zullen gaan. Je broker zou dan aandelen kunnen ‘lenen’ van iemand die ze bezit, met de belofte ze later terug te geven. Vervolgens verkoop je de geleende aandelen meteen aan de huidige marktwaarde. Als de aandelen naar omlaag gaan, kun je ze terugkopen en kan je broker ze terug aan de lener bezorgen.

Je winst is dan het verschil tussen de prijs waaraan je de aandelen verkocht en wat het je kostte om ze terug te kopen, verminderd met de commissies en kosten voor het lenen van de aandelen. Maar als je het fout hebt en de prijzen van de aandelen omhoog gaan, kun je veel geld verliezen. De aandelen van het bedrijf kunnen blijven stijgen, maar op een bepaald ogenblik zul je de 100 aandelen die je hebt verkocht terug moeten kopen.

Waarom short gaan?

Sommige beleggers zijn er beter in overgewaardeerde, slechte bedrijven te herkennen dan goede, ondergewaardeerde aandelen.

Makelaars en analisten focussen op wat je moet kopen, niet op wat je moet verkopen. Het goede nieuws is dus in bredere kring bekend dan het slechte nieuws.

Veel bedrijven zullen geen short posities aangaan, waardoor er voor jou veel mogelijkheden openblijven op dit gebied.

Een portefeuille met zowel mogelijkheden op het gebied van short gaan en investeringen op lange termijn zal over het algemeen minder volatiliteit  hebben dan een met alleen investeringen op langere termijn.

Oppassen voor

Zoals eerder vermeld, is er altijd een kans dat het aandeel niet zal zakken, maar zelfs zal stijgen. En hoe meer het aandeel stijgt, hoe meer jij zult verliezen. De meeste beleggers die ‘short gaan’ hebben op voorhand een bedrag dat ze maximum willen verliezen voor ogen. Terwijl short sellers hun aandelen verkopen om het verlies zoveel mogelijk te beperken, blijft de waarde van het aandeel stijgen. Het gevaar is dus dat, zelfs als het aandeel overgewaardeerd is, het nóg meer overgewaardeerd wordt. Op een bepaald moment zul je het dus wel moeten verkopen.

Je handelt tegen de trend van de markt in, op termijn zal de koers altijd terug stijgen. Als je een aandeel koopt waarvan je zeker bent dat het ondergewaardeerd is, wacht je tot de dividenden beginnen binnenstromen. Maar wanneer je short gaat zul je uiteindelijk de aandelen moeten terugkopen.

Je moet betalen voor de verdiende dividenden (omdat je eigenlijk een negatief aantal aandelen hebt).

Een ander bedrijf zou de aandelen van het bedrijf waarmee jij wilt short gaan kunnen kopen, waardoor de prijs van het aandeel zal stijgen.

Bedrijven

Investeerders die short gaan richten zich dikwijls op de volgende bedrijven:

Kleine, beursgenoteerde bedrijven (small caps) waarbij de prijs van de aandelen is gestegen en die moeilijk in te schatten zijn.
Bedrijven waarvan de koers/winst-verhouding hoger is dan gerechtvaardigd kan worden door hun groei.
Bedrijven met slechte of onbruikbare producten en diensten.
Bedrijven waarbij nieuwe competitie opduikt.
Bedrijven in een slechte financiële situatie.
Bedrijven die te veel op een product steunen.

Tags , , , , , , ,

3 vragen bij het uitwerken van een investeringsstrategie

Eens je besloten hebt met investeren te beginnen, zul je jezelf drie belangrijke vragen moeten stellen:
Investeren kun je voor korte of lange termijn plannen. Er zijn verschillende risicofactoren aan verbonden. Die risico’s moet je leren begrijpen en inschatten. Denk ook na over hoe je je erbij voelt.

Vraag 1: Voor hoe lang wil je je geld investeren?

Die vraag lijkt heel simpel, maar het antwoord erop is erg belangrijk. Dit antwoord bepaalt namelijk niet alleen hoeveel je wilt verdienen met de investering, maar ook tot op zekere hoogte hoeveel risico je zou willen nemen. Denk zeker aan een van de gouden regels van het investeren, namelijk: de waarde van je investering kan omhoog gaan, maar kan ook omlaag gaan.

Als je besluit te investeren op lange termijn, met geld dat je opzij kunt zetten en voor een paar jaar met rust te laten, dan is de aandelenmarkt ideaal voor een investering. Hoewel de beurs, net als elke andere markt hoogtes en laagtes kent, zal hij zichzelf doorheen de jaren altijd herstellen.

Maar als je maar voor drie à vijf jaar wilt investeren en je je geld in de aandelenmarkt belegt, wat gebeurt er dan als de markt juist op dat moment een duik naar beneden maakt? In een periode van 20 à 30 jaar maak je meestal wel winst op je aandelen, maar als je maar over een korte periode wilt investeren,  heb je waarschijnlijk veel minder winst om mee te spelen. Als je op lange termijn wilt investeren, kies dan voor aandelen. Op korte termijn kies je beter voor beleggingsfondsen.

Vraag 2: Hoeveel wil je eigenlijk verdienen?

Het antwoord hierop is, logischerwijze, zo veel mogelijk. Toch kun je beter denken in termen van realistische doelen. Bijvoorbeeld: als ik nu € 10.000 investeer, wil ik binnen 10 jaar 15% winst maken. dat is dus € 15.00, in totaal € 11.500. dat is geen grote aardverschuiving, maar denk eraan dat de winst die je kunt maken altijd evenredig is aan het risico dat je wilt lopen.

Iedereen wilt wel een ‘penny stock’ (goedkoop aandeel) kopen om er een jaar later achter te komen dat het bedrijf het nieuwe Microsoft of Google is. Maar dat gebeurt natuurlijk maar zelden. Als je geen risico wilt lopen, kies je beter voor een beleggingsfonds. Wil je graag een beetje ‘gokken’ en vind je het niet erg risico’ s te lopen, kies dan voor aandelen.

Vraag 3: Wat is het maximumrisico dat je wilt lopen?

Je investeringen mogen geen obsessie worden. Als je elke dag je investeringen moet checken en in paniek schiet bij elke kleine verandering, dan heb je te veel geïnvesteerd.

Zie je investeringen als een lange trektocht en de opbrengsten als de bestemming. Op welk deel van de weg begint je trektocht? Bevind je je aan de start, met andere woorden ben je jong en heb je nog geen echte verbintenissen, dan kun je je veroorloven iets meer te gokken dan iemand die zich op het einde bevindt en dus de pensioenleeftijd nadert.
Als je je ergens tussenin bevindt, deel dan je geld op in twee en investeer een deel in korte termijnbeleggingen, een ander in lange termijnbeleggingen.

Tags , , , ,

Wat is de beste investeringsstrategie: Timing versus Buy and Hold

Als je succes wilt boeken op de beurs, moet je je risico’s beperken. Risico betekent in dit geval niet alleen dat je je geld kunt verliezen, maar ook dat je een kans kunt missen om veel geld te winnen.

Timing en Asset Allocation

Om je risico te beperken, kun je verschillende investeringsstrategieën gebruiken. Timing is daar een van.
Timing is van groot belang bij het beleggen in aandelen. Als belegger moet je het ideale moment zien te vinden om aandelen te kopen of te verkopen. De meeste investeerders concentreren zich alleen op Asset Allocation en diversificatie.
Asset Allocation is de term voor de manier waarop iemand zijn geld belegt in verschillende investeringen (aandelen, obligaties, goud, vastgoed, enz.) of ‘assets’.

Als je statistieken onder ogen krijgt die je vertellen hoeveel geld je in de verschillende ‘assets’ moet investeren, zijn die aanbevelingen gebaseerd op lange termijn-onderzoek voor de deze activa. Het advies wordt dus verwoord op basis van de veronderstelling dat je voor de ‘buy and hold’-strategie gaat en dus op lange termijn investeert.

Toch zou je, om je risico’s te beperken niet puur een beroep mogen doen op de ‘buy and hold’-strategie. Timing helpt je beslissen wanneer je aandelen moet kopen en verkopen. Zelfs topbelegger Warren Buffet, de rijkste man ter wereld, die bekend staat om zijn ‘buy and hold’-aanpak, maakt vaak gebruik van timing.

Simpel gezegd komt de timing-theorie hier op neer: als er veel geld te verdienen valt, moet je meer geld op de beurs hebben, als je eerder geld zult verliezen, moet je minder geld investeren. Het hele idee hierachter is de kansen zoveel mogelijk in jouw voordeel te benutten.

Indicatoren

Timing wordt gebaseerd op indicatoren, informatie die voorspellingen over toekomstige prestaties inhoudt. Beleggers moeten op basis van die informatie beslissen of ze gaan kopen, verkopen of nog even wachten.

Beleggers hebben niet de tijd om de hele dag lang de markt onderzoeken, daarom moeten de indicatoren meteen beschikbaar, gratis en gemakkelijk te begrijpen zijn. Indicatoren kunnen bestaan uit markttrends, individuele trends bij aandelen, taxaties, economische trends en rentevoeten.

Tags , , ,

Kies de juiste investeringsstrategie voor optimale winst

Beleg je om later niet alleen op je pensioen te moeten vertrouwen of speculeer je om miljoenen te verdienen? De intentie waarmee je naar de beurs stapt, is bepalend voor de beslissingen die je als beginnend investeerder moet maken. De bedoeling van je belegging bepaalt immers voor een groot deel je investeringsstrategie. Deze is van groot belang als je je veel geld wilt verdienen met je investeringen! Wat wil je en wat zet je ervoor op het spel?

Zoek informatie over het bedrijf

Heb je een bedrijf voor ogen waar je mogelijk in wilt investeren? Sprokkel dan eerst de nodige informatie bij elkaar en neem hier vooral de tijd voor. Balansen en jaarrekeningen zeggen namelijk al heel wat over een bedrijf. Zorg dat je het bedrijf waar je aandelen van wilt kopen, vanbinnen en vanbuiten kent. Ondoordacht investeren in een bedrijf is volledig af te raden.

Investeer gespreid

Is het goed om veel te investeren in enkele bedrijven of kan je beter in meerdere bedrijven beleggen? Het antwoord op deze vraag hangt een beetje af van je doel. Indien je matige verwachtingen hebt en je op lange termijn de vruchten wil plukken van je werk, is het beter om in enkele succesvolle bedrijven te investeren. Ben je ambitieuzer en wil je eerder op korte termijn winst maken, dan ben je beter af met gespreide aandelen. Beleggen in verschillende investeringstypes of bedrijven uit diverse sectoren selecteren zijn hier voorbeelden van. Op deze manier kan iedere belegger het risico van zijn investering, in de mate van het mogelijke, verkleinen.

Leer de wereld van het geld kennen

Aandelenfondsen en obligatiefondsen zijn een voorbeeld van verschillende investeringstypes. Maar je hebt ook de keuze uit monetaire, gemengde of vastgoedfondsen, etc. Je kunt dus werkelijk overal met je geld terecht maar de beste optie voor jou, moet je zelf achterhalen. Wees niet te zelfzeker en investeer niet meteen al je geld in een bepaald bedrijf. Maak eerst kennis met de wereld van de aandelen en probeer er dan stapje voor stapje deel van uit te maken.

Tags , , , ,