Tag

Wat is groen beleggen?

Een onderdeel van het duurzaam beleggen, is het ‘groen beleggen’. Dit staat voor beleggingen in zogenaamde groenfondsen. Deze fondsen beleggen in milieuprojecten die door de overheid werden goedgekeurd. Dit kunnen windmolenparken zijn, maar ook biologische boerderijen of energiezuinige bedrijfspanden.

Belastingvoordeel

Het rendement van groene beleggingen is erg laag. Leningen aan groene projecten zijn immers alleen mogelijk tegen een lage rente. Als compensatie krijgt al wie een groene belegging doet van de overheid een belastingvoordeel. Als je groen belegt, leen je in principe dus goedkoop geld uit aan de banken.

Groencertificaten

Groene beleggingen zijn niet te verwarren met groencertificaten. Dat is een vorm van duurzaam sparen. Ook deze certificaten maken gebruik van de fiscale vrijstelling voor groenfondsen. Het geld dat gespaard wordt via groencertificaten, wordt enkel geïnvesteerd in groenprojecten die door de overheid worden goedgekeurd. Ook op zulke projecten is het rendement niet erg hoog, maar de rente op de certificaten is wel belastingvrij.

Tags , ,

De voordelen van groen beleggen

Sinds de opkomst van de industrie en de hedendaagse consumptiemaatschappij, gaat de natuur er niet bepaald op vooruit. Moeder Natuur moet immers almaar meer afrekenen met de vervuiling, teweeggebracht door de mens. Maar hoe moet het verder en is er nog wel sprake van een rooskleurige toekomst? Groen beleggen is de boodschap! Je kunt het zelfs zien als een belegging die de komende generaties alleen maar ten goede zal komen. Wat houdt groen beleggen precies in en heeft het nog meer voordelen?

Groen beleggen?

Groen beleggen is geld steken in fondsen die alleen maar investeren in milieuvriendelijke projecten. Deze projecten worden bovendien door de overheid erkend zodat het verschil met andere beleggingen, die geen rekening houden met het groene aspect, duidelijk is. Die erkenning uit zich in een zogenaamde groenverklaring.

Fiscaal voordeel

Duurzaam beleggen door je geld in dergelijke groenfondsen te steken levert niet louter voordelen voor de natuur, maar ook voor je eigen portefeuille. Groene beleggingen zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. De overheid stimuleert op deze manier het beleggen in milieuvriendelijke projecten. Als je fiscale voordelen wilt halen uit je beleggingen, is de groenverklaring een must.

Groene beleggingen worden doorgaans gezien als investeringen met een laag rendement. Toch is het door de tussenkomst van de overheid een zeer interessante belegging geworden. Het marktaandeel is momenteel nog erg klein, maar men verwacht in de toekomst een sterke toename van groene beleggingen.

Op welke manier is groen beleggen nu voordelig voor het milieu? Doordat de overheid duurzame beleggingen aantrekkelijk maakt door middel van het fiscale voordeel, gaat de gewone burger hier gebruik van maken. Op deze manier wordt het voor de banken mogelijk leningen met een relatief lage rente aan te bieden aan milieuvriendelijke projecten. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van windturbineparken of het bouwen van duurzame woningen.

Groen beleggen is dus zowel positief voor je belastingaangifte als voor het milieu. Mensen laten zich doorgaans meer overtuigen door het fiscaal voordeel, maar toch moeten we ons bewust worden van de ernst van de milieuvervuiling. Verandering in de manier waarop we omgaan met de natuur is een ware noodzaak. Groen beleggen is een stap in de richting van een betere wereld, een wereld waarin je kinderen en kleinkinderen een gezond leven kunnen leiden.

Tags , , ,