Tag

Welke bedrijven zijn ethisch verantwoord?

Enkele jaren geleden deed het begrip ‘ethisch beleggen’ zijn intrede in de wereld van beurzen en koersen. Maar wat maakt een onderneming nu ethisch? Ethibel, het onafhankelijk Europees adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord investeren, is een van de drijvende krachten achter het concept.

Ethibel gaat voortdurend op zoek naar bedrijven die een toonaangevend duurzaam beleid voeren en die het Ethibel-label verdienen. Op basis van jaarverslagen en websites wordt een eerste screening uitgevoerd. Daarna wordt contact opgenomen met het bedrijf en zijn stakeholders. Ook wordt het bedrijf doorgelicht op vier domeinen:

Eerst wordt het intern sociaal beleid gescreend. Daarbij wordt nagegaan of het bedrijf voldoende opleidingsmogelijkheden biedt aan haar werknemers, of er een beleid is voor gelijke kansen en welke beloningsstructuren aanwezig zijn.
Milieubeleid is het volgende aandachtspunt. Men onderzoekt war de verspillingsgraad en de eventuele milieuschade is van een eindproduct.
De uitvoering van het extern maatschappelijk beleid is een derde punt dat wordt gescreend. Op welke manier gaat de onderneming om met haar verantwoordelijkheid tegenover de omgeving? Worden de mensenrechten gerespecteerd? Oliebedrijf Total wordt bijvoorbeeld regelmatig op de korrel genomen omdat het investeert in Birma, een land waar een militaire dictatuur heerst en waar vrijheid van meningsuiting onbestaand is. Bij de screening naar externe maatschappelijke betrokkenheid komt ook een onderzoek van praktijken die de publieke opinie kunnen beroeren aan bod. Voorbeelden hiervan zijn kern- en dierproeven.
Een vierde en laatste aandachtspunt is het ethisch-economische beleid: hebben klanten en zakenpartners vertrouwen in de gescreende onderneming?

Aan bovenstaand beschreven criteria kent Ethibel telkens een score van één tot vijf toe. Alleen bedrijven die in hun sector een gemiddelde tot zeer goede score halen, worden voorgelegd aan de registratiecommissie. Die bestaat uit externe deskundigen die een advies uitbrengen over de kwaliteit van het bedrijfsprofiel. De uiteindelijke beslissingsmacht ligt uiteindelijk bij de raad van bestuur van Ethibel. Na een periode van drie jaar wordt het bedrijf opnieuw geëvalueerd.

Tags , , , ,