Tag

De basis van de beurs

Iedereen kent het begrip ‘de beurs’ vast wel van horen zeggen op het nieuws bijvoorbeeld, maar wat houdt het nu precies in? Geraak jij ook een beetje de kluts kwijt in al die financiële termen en het gegoochel met cijfers? Dan kan het volgende artikel je vast een beetje op weg helpen.

De beurs: een ontmoetingsplaats

De beurs is een ontmoetingsplaats voor mensen die onder andere aandelen willen kopen of verkopen. Een aandeel  kopen houdt in dat je geld investeert in een bedrijf. Wanneer dat bedrijf winst maakt, verdeelt het de winst onder de aandeelhouders.

De prijzen van de effecten worden, zoals altijd het geval is in een markt, bepaald door vraag en aanbod.
Je kan als particulier niet zomaar  een beurs binnenlopen en aandelen kopen, normaal gesproken gebeurt dat via een bank of een beursgenootschap.

Welk bedrijf kies ik uit?

Laat je nooit leiden door roddels of kletspraatjes maar ga altijd zelf op onderzoek uit. Geloof niet zomaar wat anderen je zeggen, de beurswereld is een harde wereld en je zal moeten leren alleen op jezelf en op je intuïtie te vertrouwen. Zorg dat je ook altijd op de hoogte bent van de actualiteit, in de beurswereld is kennis zeker macht.

Tips die iedereen kent, laat je beter achterwege. Ondertussen zijn er al veel te veel mensen geweest die deze tips opgevolgd hebben. Het is het beste om op een of andere manier aan informatie te geraken die anderen nog niet kennen: de zogenaamde inside information.

Waarin moet ik mijn geld investeren?

Je kan op drie manieren geld investeren op de beurs:

Aankopen van aandelen die laag staan (door onderwaardering bijvoorbeeld):  op den duur is er geen sprake meer van onderwaardering en zal de waarde van de aandelen gaan stijgen en zo maak je dus winst
Aankopen van groeiaandelen: dit zijn aandelen die laag staan, maar er wordt verwacht dat het bedrijf een flinke winst zal maken.
De aankoop van indexfondsen: indexfondsen zijn computergestuurde beleggingsfondsen en hebben als voordeel dat ze veel goedkoper zijn omdat er minder tussenkomsten zijn.

Tags , , , ,

Beurstips om rijk te worden

 Wie op de beurs speelt, kan wel wat tips gebruiken. Houd je aan onderstaande tips en word rijk!

1. Verdeel je geld niet te zeer.

Als je bijvoorbeeld € 150.000 hebt, investeer je dat beter in maximaal 15 aandelen, dan in 30 verschillende beleggingsfondsen. Verscheidenheid is wel belangrijk, maar je betaalt te veel kosten voor zoveel verschillende aandelen.

2. Betaal geen commissie om een aandeel te kopen.

Als je echt wilt investeren in een onderneming, zorg er dan voor dat je zonder bijkomende kosten aandelen koopt.

3. Koop alleen aandelen van ondernemingen die dividenden uitbetalen.

Een dividend is een leuk extraatje als compensatie van de onderneming voor het gebruik van jouw geld.

4. Koop alleen aandelen van bedrijven die elk jaar hun dividenden verhogen.

De onderneming zou je moeten belonen voor je blijvend vertrouwen door hun dividend elk jaar te verhogen. Het verhogen van dividenden bewijst ook dat de onderneming goed bezig is.

5. Periodiek beleggen voor elke aandeelpositie

Als je periodiek belegt, betaal je nooit te veel voor een bepaald aandeel. Je koopt je aandelen verspreid over een bepaalde tijd, telkens voor hetzelfde bedrag. Hierdoor koop je weinig dure aandelen en meer goedkope.

6. Vergeet winst maken. Richt je liever tot het inkomen dat je krijgt uit je aandelenportefeuille.

Je richt je op het bedrag van de dividenden van de ondernemingen waarin je investeert (zeker als het ondernemingen zijn die elk jaar hun dividenden verhogen). Op die manier kan je je inkomen vergroten.  Dalende aandelenprijzen zorgen ervoor dat dividenden die terug geïnvesteerd worden een forse groei van je inkomsten opleveren. De totale waarde van je portefeuille zou kunnen dalen, maar je inkomen stijgt alleen maar.

7. Koop aandelen met de bedoeling een langetermijninvestering te doen.

Verhandel niet bij elke schommeling van een aandeel. De markt zal altijd blijven fluctueren. Aandelensplitsingen kunnen er ook voor zorgen dat je een groter aandeel hebt in een onderneming.

8. Wees je ervan bewust dat een lagere waarde van je aandeel een voordeel kan zijn!

Het inkomen uit je aandelen moet elk kwartaal groeien, ook al neemt het totale bedrag van je portefeuille af. Een onderneming betaalt zijn dividenden niet op basis van de prijs van zijn aandelen. Als een aandeel in waarde daalt, dan zorgt je dividend ervoor dat je in meerdere aandelen investeert.

9. Ontwikkel een spaarplan om je dividenden te helpen investeren in periodieke beleggingen.

Stel dat je maar € 5 per week spaart. Waarom zou je dat beleggen in een spaarrekening als ondernemingen je 4 of 5 % betalen? De volledige € 60 zou dan per kwartaal helpen om je investeringen van dividenden periodiek te maken (zie punt 5). Alles wat je spaart, komt terug als inkomen uit je investering!

Tags , , , ,

Hoe je in aandelen moet investeren

Een aandeel is een gedeelte dat bijgedragen wordt tot het kapitaal van een onderneming. Een beurs (dikwijls ‘de beurs’ genoemd) is een plaats waar effecten worden gekocht en verkocht. De beurs is een essentieel onderdeel van een goed georganiseerde kapitaalmarkt. Ze brengt grote hoeveelheden kapitaal samen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van grote bedrijven en de groei van een land of een groep landen.

Er zijn twee manieren van handelen op de beurs: contante transacties en voorwaardelijke transacties. Contante transacties worden afgehandeld op korte termijn (dezelfde dag tot hoogstens zeven dagen later). Voorwaardelijke transacties worden uitgevoerd op een vooraf vastgestelde datum. Contante transacties kunnen gedaan worden voor alle aandelen, terwijl voorwaardelijke transacties enkel geldig zijn voor bepaalde, gelijste effecten.

Beurstransacties worden ofwel gedaan als investering ofwel om te speculeren. Investeringstransacties worden gedaan met de bedoeling te verdienen op bepaalde aandelen door ze bij te houden. Speculatietransacties hebben een andere bedoeling, met name het creëren van kortetermijnwinsten door aandelen met winst te verkopen.

De aard van een investeringstransactie verschilt van die van een speculatietransactie. De investeringstransactie houdt in dat verkopers de aandelen daadwerkelijk overleveren en de kopers de volledige prijs betalen. Speculatietransacties daarentegen vergen niet zo’n toewijding. Er hoeft geen volledige prijs betaald te worden, een deposito van een gedeelte van het totaalbedrag volstaat. Daarom is het totale volume van speculatietransacties gewoonlijk veel groter dan dat van de investeringstransacties. Dat is de reden waarom men zegt dat speculatie noodzakelijk is opdat de beurs voldoende kapitaal en continuïteit kan behouden.

Tags , , , , ,

Een eerste kennismaking met de beurs

Niet erg vertrouwd met de beurs, maar wel geïnteresseerd in de gang van zaken daar? Lees dan onderstaand artikel en je hebt meteen wat basiskennis over het voorlopig onbekende terrein. En wie weet heb je binnenkort een afspraak op de beurs!

Wat is de beurs?

De beurs, ook effectenbeurs genoemd, is een virtuele markt waar kopers en verkopers van effecten zoals aandelen en obligaties mekaar kunnen ontmoeten. De prijs van de effecten is afhankelijk van vraag en aanbod en schommelt bijgevolg voortdurend. De belangrijkste beurs in België is die in Brussel. Deze werd al opgericht op 8 juli 1801.

Waarom spelen op de beurs?

De voornaamste reden om op de beurs te spelen is waarschijnlijk de hoop op een hoog rendement. Als je belegt in de juiste aandelen kan je geïnvesteerde geld namelijk veel opbrengen. Over het algemeen zijn er twee soorten beleggers: de speculanten en de lange termijnbeleggers.

Speculanten hopen op korte termijn veel winst te maken. Daarom beleggen ze vaak in aandelen met een bodemprijs. Ze hopen de aandelen dan later tegen een veel hogere koers te verkopen.

Lange termijnbeleggers denken, zoals het woord zegt, op lange termijn. Dit wil zeggen dat ze beleggen in aandelen die ze jarenlang in portefeuille houden. Dit doen ze om ook het jaarlijkse dividend te innen. Maar natuurlijk zijn ook zij geïnteresseerd in de uiteindelijke meerwaarde van de aandelen.

Hoe spelen op de beurs?

Als particulier kan je niet rechtstreeks een order plaatsen op de beurs. Je kan dit wel doen via een tussenpersoon. Dit is meestal de bank of een beursvennootschap. Een order blijft geldig zo lang de opdrachtgever aangeeft. Als die opdrachtgever geen geldigheidsduur vermeldt, blijft het order automatisch drie maanden actief.

Soorten

Internationaal:

De meest gekende beurs is waarschijnlijk Wall Street (ook New York Stock Exchange of ‘the big board’ genoemd). Dit komt waarschijnlijk omdat deze beurs toonaangevend is voor de rest van de wereld. Ook de NASDAC is voor velen een bekend begrip. Dat is de elektronische beurs waarop bekende aandelen zoals Apple noteren. Tot slot moeten we ook de Dow Jones Industrial Average vermelden. Dat is de index van 30 belangrijke aandelen en geeft dus een beeld van de internationale markt.

België:

Een belangrijke index in België is de BEL20. Die index bestaat uit 20 geselecteerde Belgische aandelen en geeft een ‘real-life’ indicatie van de toestand op de Belgische aandelenmarkt.

Tags , , ,

Wat zijn effecten?

Effecten is de benaming die we gebruiken voor alle soorten gemakkelijk verhandelbare rechten die een financiël waarde dragen. Tot de effecten behoren onder meer aandelen, obligaties, opties, warrants, futures en aandelen in beleggingsfondsen.

Een effect moet je bovendien kunnen inwisselen voor een gelijksoortig effect. Effecten worden doorgaans op de beurs verhandeld. De actuele prijs van effecten wordt de koers genoemd. die prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Het bedrijf of de instelling die de effecten uitgeeft, wordt ook wel de emittent genoemd.

Effecten kunnen op naam zijn gesteld. Dat betekent dat de naam van de eigenaar erop vermeld staat. Bij effecten aan toonder is dat niet het geval. Die laatste worden vanaf 1 januari 2008 afgeschaft. Dat betekent dat beleggers al hun effecten op een effectenrekening moeten zetten. De papieren effecten blijven nog bestaan tot in 2013. Vanaf januari 2006 volgen er boetes van 10%.

Hybride effecten zijn effecten die zowel schulden als aandelen bevatten. Een goed voorbeeld is de converteerbare obligatie. Die obligatie kan omgezet worden in aandelen.

Tags , , ,