Tag

Aandelen op maat gemaakt

Aandelen uitgeven is de manier bij uitstek voor bedrijven om kapitaal te vergaren. Op deze manier moet het bedrijf geen geld lenen bij de bank en kan het dus hoge intresten vermijden. Aandelen helpen het bedrijf hogerop te geraken en kunnen daarenboven ook een voordeel bieden voor de investeerder.

Maar welk aandeel is voor de belegger financieel het aantrekkelijkste? Om op deze vraag een bevredigend antwoord te vinden, moet je allereerst bepaalde doelstellingen voor ogen houden. De verschillende soorten aandelen hebben immers alle diverse voor- en nadelen. Er bestaat dus niet één bepaald soort aandeel dat voor iedereen de beste keuze is. Een kort overzicht van hoe meer geld te verdienen met je geld.

Aandelen aan toonder

Het grote voordeel van dit type aandeel is de gemakkelijke overdracht. Het is bijvoorbeeld uitermate voordelig om deze aandelen bij overlijden, gewoonweg aan de volgende generatie door te geven. Op die manier kun je een hoop successierechten vermijden. Maar natuurlijk is de overheid hier niet zo tevreden mee. Sinds 1 januari 2008 is het in België verboden nog langer aandelen aan toonder uit te geven. Kasbons, beveks, etc. mogen niet meer naamloos zijn en moeten op een effectenrekening worden ingeschreven. Hierdoor gaat de overheid het ontduiken van successierechten tegen.

Toch hielden de voormalige aandelen aan toonder ook nadelen in. Het was immers zeer gemakkelijk om het stukje papier kwijt te raken. Ook het risico op diefstal was enorm groot omdat het dan simpelweg van eigenaar verandert zonder dat je er iets aan kunt doen. Hier heeft men ook een oplossing gevonden: voortaan is het geen papiertje meer maar gelden enkel nog afschriften van de effectenrekening. Zo zit er ondanks de tussenkomst van de overheid toch nog een voordeel in voor de investeerder.

Aandelen op naam

Bij aandelen op naam bestaat het gevaar op diefstal niet. Door aandelen aan een bepaald persoon toe te schrijven, weet de overheid welke en hoeveel aandelen je hebt. Er bestaat bij dit soort aandelen dus geen manier om kosten te ontduiken. Een ander nadeel van aandelen op naam is de noodzaak van een notariële akte bij een overdracht. Daarenboven moet de naam van de oude eigenaar veranderd worden in de naam van de nieuwe eigenaar in het aandelenregister van het bedrijf. Aandelen op naam brengen dus heel wat meer administratie met zich mee dan aandelen aan toonder.

Aandelen met of zonder stemrecht

Sommige aandeelhouders vinden het belangrijk medezeggenschap te hebben in het bedrijf waarvan ze aandeelhouder zijn. Aandelen met stemrecht zijn voor deze investeerders de juiste keuze. Het geeft hun toegang tot een aandeelhoudersvergadering, waar ze bovendien hun stem mogen laten horen. Houders van aandelen zonder stemrecht kunnen niet van dit privilege genieten. Toch is het wel belangrijk hierbij te vermelden dat beide aandeelhouders evenveel dividend uitbetaald krijgen.

(Cumulatief) preferente aandelen

Aandeelhouders van preferente aandelen kunnen van nog meer privileges genieten. Zij worden namelijk vóór alle andere aandeelhouders uitbetaald. Mocht het dus een tijdje slecht gaan met een bedrijf wegens onvoorziene omstandigheden, moeten aandeelhouders van preferente aandelen zich geen zorgen maken. Bij de cumulatief preferente aandelen blijft de aandeelhouder daarenboven recht hebben op de achterstallige dividenden.

Prioriteitsaandelen

Een beduidend voordeel van prioriteitsaandelen is dat het de investeerder medezeggenschap geeft in het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Deze aandeelhouders hebben dus een beslissende invloed bij het nemen van belangrijke besluiten.

Aan de hand van de voorgaande beschrijving merken we bij ieder type aandeel, andere voor- en nadelen op. Het is hierbij van groot belang dat je je prioriteiten vastlegt. Kies je bijvoorbeeld een bepaald type aandeel waarbij je medezeggenschap hebt, zorg dan ook dat je wat van het bedrijf afweet. Zodat je weet waar je voor kiest en deze beslissing ook kunt verdedigen.

Tags , , , , , ,